Nyheter om Falun Dafa och människorättskrisen i Kina
Falun Dafa Informationscenter

Bakgrund

Falun Gong är en traditionell kinesisk kultiveringsmetod som baseras på principerna sanning, godhet, tålamod. Enligt en undersökning som gjordes 1998 av den kinesiska idrottskommittén utövade över 70 miljoner kineser Falun Gong i parkerna varje morgon - vilket var fler än antalet medlemmar i Kinas kommunistparti (KKP). Några månader senare förbjöds Falun Gong av partiledaren Jiang Zemin och en aldrig tidigare skådad kampanj av förtal, propaganda och förstörelse inleddes.

Sedan dess har mellan 500 000 och en miljon utövare gripits och skickats till arbetsläger utan någon form av rättslig prövning. Tiotusentals har satts i fängelser och psykiatriska institutioner. Över 100 000 fall av misshandel och tortyr i polisförvar har rapporterats. 4 213 dödsfall orsakade av tortyr har dokumenterats (det faktiska antalet dödsfall beräknas vara mycket högre). Fler än 65 000 Falun Gong-utövare har mördats efter deras inre organ skördats.

Människorättsorganisationer, parlament och läkare runt om i världen har öppet uttalat sig mot förföljelsen (t ex EU: s resolution mot organskörd i Kina). Vi uppmanar alla att hjälpa till för att få ett slut på förföljelsen.

Artiklar i denna kategori

Varför Falun Gong inte är någon ”sekt” 2011-09-12

Vad är Falun Gong? Det är mer korrekt, rättvisande och upplysande att använda termer som qigongmetod eller “andlig utövning” för att beskriva Falun Gong, i stället för att använda uttrycket ”sekt”. Falun Gong passar inte ihop med vare sig ordböckers definitioner av sekt eller med försök som har gjorts till kriterieindelning för att knyta fenomen till begreppet sekt, inte heller hjälper ordets negativa bibetydelse läsaren till en bra förståelse.


Miljoner firar runtom i världen 2011-05-11

Vad är Falun Gong? Uttalande av Falun Dafa Information Center vid Falun Dafa-dagen

I en enkel skolaula i nordöstra Kina började Li Hongzhi den 13 maj 1992 att undervisa Falun Gong (Falun Dafa), och därmed till dagens Kina introducera en utövning vars rötter sträcker sig tusentals år tillbaka. Tidigt år 1999 fanns det enbart i Kina 70-100 miljoner människor som praktiserade de långsamma och stillsamma övningarna i landets parker.

Nitton år senare har Falun Gong sträckt sig över kulturella och nationella gränser, för att ge fysisk hälsa, glädje och ett lugnt sinne till miljoner människor runtom i världen.


13 maj: Miljoner firar runtom i världen 2010-05-13

Vad är Falun Gong? I en enkel skolaula i nordöstra Kina började Li Hongzhi den 13 maj 1992 att undervisa Falun Gong (Falun Dafa), och därmed till dagens Kina introducera en utövning vars rötter sträcker sig tusentals år tillbaka. Tidigt år 1999 fanns det enbart i Kina 70-100 miljoner människor som praktiserade de långsamma och stillsamma övningarna i landets parker.

Arton år senare har Falun Gong sträckt sig över kulturella och nationella gränser, för att ge fysisk hälsa, glädje och ett lugnt sinne till miljoner människor runtom i världen.

 

Del 1: Historiska omständigheter kring kultivering och qigong 2006-01-01

Vad är Falun Gong? Artikeln beskriver det historiska arv som utgör klimatet för Falun Gongs tillväxt i Kina. Kina har en rik historia av kampsport, akupunktur och traditionell medicin. Det fanns många kultiveringsmetoder för kropp och själ som främjade "harmoni mellan himmel och människa". Ett sätt att tänka och ett sätt att leva drevs till ett abrupt slut när det kinesiska kommunistpartiet (KKP) kom till makten.


Jiang Zemins personliga korståg 2005-12-11

Anledningen till att den kinesiske kommunistpartiledaren tagit till våld mot Falun Gong och hur hans anti-Falun Gong-kampanj har kommit att dominera hans agenda

Nyckelpersoner [...] Många kinesiska ledare, däribland den kinesiske premiärministern Zhu Rongji och direktören för Kinas Sportkommission, Wu Shaozu, lovordade de goda hälsoeffekterna som metoden förde med sig till landet. Ledaren för kommunistpartiet, Jiang Zemin, blev emellertid orolig för det stora antalet utövare och trodde att Falun Gongs fridfulla natur gjorde gruppen till ett lättbesegrat byte. Han bannlyste metoden 1999. Efter att ha misslyckats med att "utplåna Falun Gong på tre månader", som han utlovat, intensifierade Jiang sin propagandakampanj för att vända den allmänna opinionen mot metoden medan han i tysthet fängslade, torterade och till och med mördade dess utövare.


Politiska frågor 2004-12-11

Varför förföljda? Politiskt är dagens Kina inriktat på ekonomisk och teknologisk utveckling. Det politiska forumet är inrättat för dem med sakkunskap inom ekonomi, teknologi och management. De som specialiserat sig på politisk propaganda och på att föra ideologisk kamp har förlorat sina möjligheter till politiskt avancemang. Många av dessa personer har haft viktiga roller i kommunistpartiets historia. Ett stabilt, fredligt och välmående Kina ger dem emellertid mycket små möjligheter att vidmakthålla de starka maktpositioner de ägde på den tiden, då partiets fokus låg på politiska kampanjer. För att dessa personer skall fortsätta att vara nödvändiga beståndsdelar för regeringen, är de i desperat behov av politisk oro. Följaktligen har de i själva verket arbetat hårt för att skapa oroligheter. De bestämde sig för att Falun Gong var precis vad de behövde.


Sociala frågor 2004-12-11

Varför förföljda? Vad beträffar Kinas sociala situation, genomgår landet för närvarande mycket stora förändringar i varje aspekt av samhällslivet. Inget mindre än en värderingskris uppenbaras när utländska värderingar härstammande från kapitalistiska marknader och radikalt annorlunda samhällen dagligen strömmar in i den kinesiska kulturen. Inte mycket finns på plats för att kontrollera detta inflöde av värderingar och idéer. När nu glöden hos den djupt rotade traditionella kulturen, en kultur som till och med överlevde den stora kulturrevolutionen (1966-76), i viss utsträckning falnat uppkommer alla möjliga slags, för Kina nya, problem. Det finns ett utbrett missnöje med sakernas tillstånd och även om dessa frågor faller utanför räckvidden av denna text, är det tillräckligt att säga att Kinas politiska ledning är mycket osäker på hur man skall hantera dessa företeelser.


Historiska frågor 2004-12-11

Varför förföljda? Klassificerandet av Falun Gong som en ”sekt” är bara en ursäkt för att försöka eliminera den. Många anhöriga till höga partitjänstemän i kommunistpartiet är Falun Gong-utövare. Li Hongzhi höll offentlig undervisning i flera år och allmänheten har sett att Falun Gong påverkat samhället på ett mycket positivt sätt. Departementet för Allmän Säkerhet har undersökt Falun Gong i åratal. Medlemmar av departementet har i sina tjänsterapporter klart uttalat att de inte ser några faror eller lagöverträdelser i Falun Gong. En del beslutade t o m att själva börja utöva efter att genom sina granskningar ha fått kunskap om hur oklanderliga utövarna är. Hur kan säkerhetstjänsten och andra myndigheter inte förstå att Falun Gong är en upprätt och bra metod? Hur kan de inte känna till att Li Hongzhi alltid undervisat människor att vara goda medborgare med högre moral? Hur kan de glömma att Li Hongzhi upprepade gånger uppmanat utövare att inte blanda sig i nationell politik och att inte bryta mot några lagar? De ansvarigas gemensamma minnesförlust är, tycks det, ytterst strategisk.