Nyheter om Falun Dafa och människorättskrisen i Kina
Falun Dafa Informationscenter

Varför förföljs Falun Gong i Kina

Den mest grundläggande anledningen till varför den kinesiska regimen började förfölja Falun Gong handlar om beteenden hos våldsamma diktaturer. Det är våld vad de gjort med Tibet, vad de gjorde med student- och demokratirörelsen och vad de gjort mot uigurer och kristna i Kina.

Med detta sagt, finns det flera sammankopplade faktorer och politiska krafter som kan bidra till att kasta ljus över hur denna specifika förföljelse drabbade Kina.

Falun Gongs snabba tillväxt och oberoende

Baserat på kinesiska regeringens statistik steg antalet utövare i Kina efter Falun Gongs introduktion till allmänheten 1992 till över 70 miljoner på bara sju år. Enligt US News and World Report 1999 hade Falun Gong blivit "den största frivilligorganisationen i Kina, större än kommunistpartiet" vars medlemsantal vid den tidpunkten uppgick till 65 miljoner. Det totalitära partiet såg Falun Gongs oberoende och förmåga att samordna aktiviteter som en farlig modell, fast dess verksamhet i grunden är opolitisk och till gagn för kinesiska medborgare.

Jiang Zemins intensiva avundsjuka

Jiang Zemin var under den tiden ledare för KKP. Med en handfull supportrar ledda av Luo Gan, dikterade Jiang sin anti-Falun Gong-hållning genom att föreställa Falun Gong-utövare som "det största hotet mot partiet", svartmåla Falun Gong som en "ond religion", skapa 610-byrån och driva igenom retroaktivt gällande lagstiftning, för att rättfärdiga förbudet.

Det finns två skäl till varför han gjorde en sådan sak. Journalistiska rapporter och insiderkällor antyder att Jiang var våldsamt avundsjuk på Falun Gongs popularitet som han ansåg underminera hans eget ämbete.

Det andra skälet är som CNN:s analytiker Willy Lam och andra har föreslagit att Jiang såg en möjlighet. Genom att attackera Falun Gong och skapa en maoistliknande kampanj kunde Jiang använda den "för att främja lojalitet till sig själv" och att manövrera för politisk vinning. (Läs CNN:s rapport).

Varför har kampanjen fortsatt så aggressivt även efter Jiangs tillbakaträdande? Jiang arrangerade att medlemmar av hans politiska fraktion kunde stanna kvar i toppositioner inom politbyrån och partisäkerhetsapparater. Dessa personer har kunnat behålla och även intensifiera kampanjen. Rapporter inifrån Kina avslöjar dock ökande spänningar mellan Jiangs fraktion och den nya ledningen.

Dessa tjänstemän kan även frukta att ställas till svars för brott mot mänskligheten; därför låg det i deras intresse att fortsätta förföljelsen för att dölja dessa brott.

Ideologiska skillnader

Alla religioner och andliga utövningar i Kina måste sätta tron på kommunistpartiet över egen andlig övertygelse eller tro, och de som vägrar möter idag fortsatt förföljelse.

Några personer inom partitoppen var rädda att Falun Gong med sina principer om sanning, godhet, tålamod och dess tro på Buddhor, Tao och Gudar stod i konflikt med partiideologin. Partiets officiella språkrör Xinhua rapporterade strax efter att förföljelsen lanserades: "Den så kallade principen om sanning-godhet-tålamod som Li Hongzhi (Falun Gongs grundare) sprider har ingenting att göra med de socialistiska, etniska och kulturella framsteg som vi eftersträvar."

Dessutom fruktade partiledningen att Falun Gongs moraliska normer undergrävde partiets kommunistiska taktik för att styra samhället. Medan partikontrollerade medier vilseleder allmänheten betonar Falun Gong sanning; medan partiet kallar på människor att kämpa mot varandra, betonar Falun Gong godhet; och medan partiet använder våld för att genomdriva sin vilja, lär Falun Gong strikt ickevåld.

Artiklar i denna kategori

Jiang Zemins personliga korståg 2005-12-11

Anledningen till att den kinesiske kommunistpartiledaren tagit till våld mot Falun Gong och hur hans anti-Falun Gong-kampanj har kommit att dominera hans agenda

Nyckelpersoner [...] Många kinesiska ledare, däribland den kinesiske premiärministern Zhu Rongji och direktören för Kinas Sportkommission, Wu Shaozu, lovordade de goda hälsoeffekterna som metoden förde med sig till landet. Ledaren för kommunistpartiet, Jiang Zemin, blev emellertid orolig för det stora antalet utövare och trodde att Falun Gongs fridfulla natur gjorde gruppen till ett lättbesegrat byte. Han bannlyste metoden 1999. Efter att ha misslyckats med att "utplåna Falun Gong på tre månader", som han utlovat, intensifierade Jiang sin propagandakampanj för att vända den allmänna opinionen mot metoden medan han i tysthet fängslade, torterade och till och med mördade dess utövare.


Politiska frågor 2004-12-11

Varför förföljda? Politiskt är dagens Kina inriktat på ekonomisk och teknologisk utveckling. Det politiska forumet är inrättat för dem med sakkunskap inom ekonomi, teknologi och management. De som specialiserat sig på politisk propaganda och på att föra ideologisk kamp har förlorat sina möjligheter till politiskt avancemang. Många av dessa personer har haft viktiga roller i kommunistpartiets historia. Ett stabilt, fredligt och välmående Kina ger dem emellertid mycket små möjligheter att vidmakthålla de starka maktpositioner de ägde på den tiden, då partiets fokus låg på politiska kampanjer. För att dessa personer skall fortsätta att vara nödvändiga beståndsdelar för regeringen, är de i desperat behov av politisk oro. Följaktligen har de i själva verket arbetat hårt för att skapa oroligheter. De bestämde sig för att Falun Gong var precis vad de behövde.


Sociala frågor 2004-12-11

Varför förföljda? Vad beträffar Kinas sociala situation, genomgår landet för närvarande mycket stora förändringar i varje aspekt av samhällslivet. Inget mindre än en värderingskris uppenbaras när utländska värderingar härstammande från kapitalistiska marknader och radikalt annorlunda samhällen dagligen strömmar in i den kinesiska kulturen. Inte mycket finns på plats för att kontrollera detta inflöde av värderingar och idéer. När nu glöden hos den djupt rotade traditionella kulturen, en kultur som till och med överlevde den stora kulturrevolutionen (1966-76), i viss utsträckning falnat uppkommer alla möjliga slags, för Kina nya, problem. Det finns ett utbrett missnöje med sakernas tillstånd och även om dessa frågor faller utanför räckvidden av denna text, är det tillräckligt att säga att Kinas politiska ledning är mycket osäker på hur man skall hantera dessa företeelser.


Historiska frågor 2004-12-11

Varför förföljda? Klassificerandet av Falun Gong som en ”sekt” är bara en ursäkt för att försöka eliminera den. Många anhöriga till höga partitjänstemän i kommunistpartiet är Falun Gong-utövare. Li Hongzhi höll offentlig undervisning i flera år och allmänheten har sett att Falun Gong påverkat samhället på ett mycket positivt sätt. Departementet för Allmän Säkerhet har undersökt Falun Gong i åratal. Medlemmar av departementet har i sina tjänsterapporter klart uttalat att de inte ser några faror eller lagöverträdelser i Falun Gong. En del beslutade t o m att själva börja utöva efter att genom sina granskningar ha fått kunskap om hur oklanderliga utövarna är. Hur kan säkerhetstjänsten och andra myndigheter inte förstå att Falun Gong är en upprätt och bra metod? Hur kan de inte känna till att Li Hongzhi alltid undervisat människor att vara goda medborgare med högre moral? Hur kan de glömma att Li Hongzhi upprepade gånger uppmanat utövare att inte blanda sig i nationell politik och att inte bryta mot några lagar? De ansvarigas gemensamma minnesförlust är, tycks det, ytterst strategisk.


En åskådares uppfattning: Moralisk konflikt mellan Falun Gong och det regerande kinesiska partiet är den verkliga orsaken till förföljelsen 2004-12-11

Varför förföljda? Boxun.Net publicerade en artikel den 26 april 2002, som förklarade: Den verkliga orsaken till det regerande partiets förföljelse av Falun Gong är ett moraliskt krig mellan de båda, som manifesteras i en konflikt mellan partiets kultur representerad av "hyckleri, ondska, konflikt" och de vanliga människornas strävan efter en moralisk livsstil centrerad kring "sanning, godhet, tålamod".

 

Falun Dafa: 1992-2002 2004-12-11

Varför förföljda? I historiens eviga flöde är mänskliga liv lika flyktiga som en blommas blomstringstid. I universums gränslösa himlavalv är den mänskliga visdomen lika obetydlig som ett litet senapsfrö. Hur många visa män har inte sökt mödosamt, med hopp om att finna livets eviga, sanna mening?


Fem förklaringar till den grundlösa förföljelsen av Falun Gong 2004-12-11

Varför förföljda? Här är fem förklaringar till den irrationella förföljelsen av Falun Gong som getts av många analytiker och Kina-specialister:

1. Förtryck av människors andlighet är omfattande i det kinesiska samhället
2. Jiang Zemins förbittring
3. Populariteten av utövningen
4. Tjänstemän i partiet använder Falun Gong som syndabock för sitt politiska syfte
5. Totalitärisk paranoia


Förtryckets arkitekt 2003-08-13

Individuellt stöd Under de senaste fyra åren, har Kinakännare föreslagit en rad olika socio-politiska orsaker till varför den kinesiska regimen tog beslutet att försöka krossa Falun Gong – en qigong- och meditationsmetod med gamla rötter. Men svaret kanske är mer enkelt – och samtidigt mer ofattbart – än de flesta har trott.


Varför förföljs Falun Gong? 2002-04-10

Varför förföljda? Den 25 april 1999, hade fler än 10 000 Falun Gong-utövare en stillsam sammankomst på Fuyougatan i Peking för att vädja till Kinesiska Rådsförsamlingens Besvärsbyrå, för frisläppandet av 45 utövare som godtyckligt spärrats in av polisen i Tianjin de senaste två dagarna.


Konspirationen för att sabotera Falun Gong 2000-09-20

Zhongnanhai Den tilltagande vinden förebådade den kommande stormen – konspirationen för att sabotera Falun Gong före den 25 april 1999

Ett år har gått sedan ”Zhongnanhai-händelsen” den 25 april 1999 och mer än ett år har också gått med oavbrutet förtryck av Falun Gong, utfört av en liten grupp med maktpositioner i Kina. Vad som förvånar förtryckarna är att alltfler länder och människor har fått veta sanningen bakom förtrycket, öppet stöttat Falun Gong, hyllat Zhen - Shan - Ren (Sanning - Godhet - Tålamod) och avslöjat och fördömt de brutala handlingarna utförda av dessa människor. Likväl råder det fortfarande missförstånd angående den ”25 april-händelsen ” i Kina på grund av att människor har blivit översvämmade med lögner via makthavarnas mediamonopol.