Nyheter om Falun Dafa och människorättskrisen i Kina
Falun Dafa Informationscenter

Förföljelsens offer

I dagens Kina kan alla Falun Gong-utövare plockas från gatan, som när man är på väg till affären, och fängslas i åratal utan någon rättsligt process. Detta har hänt hundratusentals personer som utövar Falun Gong. I juli 1999 inledde Jiang Zemin, då ledare för det Kinas kommunististparti, sin förföljelsekampanj mot Falun Gong. Han gav den trefaldiga ordern: "förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt" och satte i gång hela det kinesiska statsmaskineriet för att föra ut förföljelsen av Falun Gong.

Det första steget i förföljelsen var en massiv propagandakampanj mot Falun Gong i kinesiska medier, dygnet runt sju dagar i veckan. Dessutom etablerades 610-byrån in i alla skikt i samhället för att verkställa förföljelsen. Med förstörelsen av Falun Gongs rykte och 610-byråns närvarande överallt i skolor och arbetsenheter, blev Falun Gong-utövare en efter en avskedade och studenter avstängda från skolor och universitet om de utövade Falun Gong.

Familjemedlemmar till Falun Gong-utövare har också hotats, avskedats eller avstängts från skolan om någon i familjen utövar Falun Gong. För att rädda familj från förföljelse och att befria dem från den mentala stressen orsakad av polisen, är Falun Gong-utövare ofta tvungna att lämna sina hem. Otaliga Falun Gong-utövare är isolerade från familj eller vänner och lever i djup fattigdom eller hemlös.

Fysisk utmattning och eliminering av Falun Gong-utövare sker i stor skala genom tvångsarbete och tortyr. Mellan 200 000 och två miljoner Falun Gong-utövare har arresterats och fängslats i det gigantiska systemet med kinesiska fängelser och arbetsläger. Under de svåra förhållandena tvingas de arbeta upp till 20 timmar per dag. De som vägrar blir slagna, torterade eller utsätts för svält. Olika former av tortyr tillämpas, såsom fysisk tortyr, hjärntvätt, psykiatrisk tortyr där Falun Gong-utövare injiceras med farliga substanser, och sexuella övergrepp och våldtäkt som i synnerhet inträffar i kvinnoarbetsläger.

Sedan starten av förföljelsen i juli 1999 fram tills idag har 4 103 fall av Falun Gong-utövare som dödats och 87 000 fall av tortyr dokumenterats. Tiotusentals dödsfall förblir orapporterade. En oberoende rapport från David Kilgour (tidigare kanadensisk statssekreterare) och David Matas (känd människorättsadvokat) fastställer att organ i stor skala skördas från Falun Gong-utövare. Rapporten konstaterar att mellan 1999 och 2006 har uppskattningsvis 40 000-65 000 Falun Gong-utövare dödats för sina organ. Nya analyser visar att denna organskörd fortfarande pågår och att möjligen miljoner har dödats.

Artiklar i denna kategori

Välkänd kinesisk samvetsfånge stoppades vid gränsen 2016-08-12

Familjer och barn New York – Danielle Wang, amerikansk medborgare, och hennes amerikanske make återvände i tisdags från Kina med oförrättat ärende, bestörta över att den kinesiska regeringen inte låtit Wang Zhiwen – en av landet mest välkända Falun Gong-utövare – lämna Kina, trots giltigt pass och visum. Wang släpptes ur fängelse 2014 efter att ha suttit inspärrad i 15 år, dömd enbart för att han var känd som en koordinator för Falun Gong i Peking.

– Efter allt som det kinesiska kommunistpartiet har utsatt Wang Zhiwen och hans familj för, är det helt förkastligt att de inte lämnar honom ifred och låter honom lämna landet. Det här följer tyvärr ett mer utbrett mönster där Falun Gong-utövare godtyckligt nekas pass eller blir olagligt fängslade på flygplatser.


Rio-OS har inletts – Falun Gong känner fortfarande av effekterna av Peking-OS 2016-08-08

Offer New York – Åtta år efter de olympiska spelen i Peking, och nu när världen har följt invigningen av OS 2016 i Brasilien, påverkas tusentals Falun Gong-utövare och deras familjer i Kina fortfarande av kommunistpartiets fängslanden inför OS 2008. Minst 150 personer av dem som då internerades antas fortfarande sitta fängslade.
– Det kanske tar flera år innan världen till fullo kan förstå de verkliga mänskliga lidanden som Peking-OS medfört. Men även utan sådan kunskap måste det internationella samfundet komma ihåg offren för KKP:s nedslag som fortfarande sitter fängslade, och som fortsätter att be om att bli frisläppta innan det är för sent.


​Manifestation uppmärksammar 17 års förföljelse och storskaliga organstölder 2016-07-18

Falun Gong-aktiviteter Den 20 juli för 17 år sedan inledde det kinesiska kommunistpartiet, lett av Jiang Zemin, en brutal förföljelse av Falun Gong-utövare i Kina. En förföljelse som drabbat miljontals kineser både i och utanför Kina. Oberoende rapporter har dessutom bekräftat att statssanktionerade organstölder från framförallt Falun Gong-utövare pågått i Kina ända sedan 1999, vilket nu även uppmärksammats i EU-parlamentets resolution WD 0048. Cirka 1,5 miljoner kineser beräknas ha drabbats.

En manifestation med vittnesberättelser, tal och en gestaltning av en organstöldsoperation hålls på Mynttorget onsdag-lördag den 20-23:e juli. På onsdagen kommer även deltagarna samlas framför den kinesiska ambassaden i Stockholm kl 10-12.USA:s kongress antog resolution som fördömer tvångsorganskörd från Falun Gong-utövare i Kina 2016-06-22

Organstölder Kongressen i USA antog den 13 juni en resolution som fördömer statligt sanktionerad tvångsorganskörd i Kina och kräver ett slut på förföljelsen av Falun Gong och frigivande av alla Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar.​

Resolutionen uppmärksammar dessutom att organtransplantationssystemet i Kina inte överensstämmer med WHO:s krav på öppenhet och spårbarhet i organupphandling.

EU-parlamentet har antagit en text för en resolution med samma tema, för en kommande votering.

 

Mördade samvetsfångar är huvudkällan för mänskliga organ 2014-12-07

Organstölder New York - Den kinesiska regimens utsagor att den upphör med verksamheten att ta organ från avrättade fångar är propagandatricks ämnade att tysta en växande internationell kritik, och den ignorerar bevisen för att majoriteten av alla organ som rövats i Kina har tagits från mördade samvetsfångar, och främst från Falun Gong-utövare.

De nya bestämmelserna från i torsdags är de senaste i en rad av liknande meddelanden, med början 2007. Inget av dem har förändrat den ohyggliga verksamheten att ta organ från avrättade fångar.


Fångenskap inför öppen ridå - sedan hjärntvättscenter i det tysta 2014-10-24

Familjer och barn New York - Efter 15 år i fängelse släpptes i lördags Zhiwen Wang fri. Den lokala polisen sände honom emellertid direkt till Pekings Changpingdistrikts hjärntvättscenter. Zhiwen Wang var tidigare ingenjör inom den kinesiska järnvägen och volontär bland utövarna av Falun Gong i Peking.

Han blev myndigheternas måltavla för att han, som man sade, var en "huvudkoordinator". Över kinesisk tv sändes den 26 december 1999 en skenrättegång mot Wang och tre andra koordinatorer, där Wang dömdes till 16 års fängelse. Skådeprocessen hölls under en dag bakom lyckta dörrar, där inget försvar utifrån tilläts, och under julhelgen då det var som minst roligt att västlig media skulle bevaka.


EU-parlamentet riktar sig mot den kinesiska regimens organskördsövergrepp 2013-12-13

Organstölder Alltfler regeringar kräver ett slut på dödandet vid organstöld

New York - Europaparlamentet antog igår en resolution som fördömer "den systematiska, statskontrollerade organskörden från... samvetsfångar i Kina, innefattande många Falun Gong-utövare" (full text). Resolutionen uppmanar medlemsländerna att offentligt fördöma den kusliga verksamheten och att tillförsäkra att de inblandade ställs inför rätta.

- Resolutionen har sänt ett kraftfullt budskap till den kinesiska kommunistregimen om att sådana brott mot mänskligheten är oacceptabla i civiliserade samhällen, säger Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center.

De första rapporterna om att kinesiska statstjänstemän hade överinseende i ett systematiskt dödande av människor för att ta deras inre organ kom i början av 2006.

- Trots all press och skrämselförsök som kinesiska tjänstemän använt för att hindra regeringar från att öppet lyfta fram denna grymhet, vänder sig nu många, såsom EU-parlamentet, mot Peking-regimen för den ska upphöra med denna förfärliga verksamhet.


Arbetsläger stängs - den kinesiska regimen lanserar ny hjärntvättskampanj 2013-11-19

Tvångsarbete "Slutstrid" syftar till att hjärntvätta Falun Gong-utövare

New York - Media har i sin rapportering den senaste tiden karakteriserat det kinesiska kommunistpartiets beslut att stänga de förhatliga arbetslägren som ett framsteg inom mänskliga rättigheter.

Epoch Times har publicerat en förteckning över 56 rundskrivelser från statliga ämbeten runtom i Kina, vilka avslöjar att en ny landsomfattande kampanj att tillintetgöra Falun Gong är på gång. En officiell webbplats uppger, "genomförande av kampanjen 'Slutstrid 2013-2015 för omskolning och transformering'".

- Det är vanligt att kommunistpartiet meddelar om förändringar, vilka är skenbara - och de är ämnade att stärka bilden av partiet - medan det bakom kulisserna fortsätter som tidigare. Vi ser att Falun Gong-utövare sänds till antingen fängelser (efter skenrättegångar) eller omskolningsenheter, även kallade hjärntvättscenter, vilka är något än mer fördolt och godtyckligt än arbetslägersystemet. Den tortyren och de övergrepp som människor utsätts för i dessa center kan vara lika förfärande som i ett arbetsläger. Tillkännagivandet om stängning av arbetsläger är bara en fasad. Verkliga förbättringar för Falun Gong-utövare och andras mänskliga rättigheter i Kina är ännu inte genomförda, säger Lewi Browde i Falun Dafa Information Center.