Nyheter om Falun Dafa och människorättskrisen i Kina
Falun Dafa Informationscenter

Tortyr

Tortyr i fängelser har tagit livet av tusentals Falun Gong-utövare sedan kommunistpartiet började förfölja utövare av den andliga metoden 1999. Av de mer än 4 213 dokumenterade dödsfallen bland Falun Gong-utövare i Kina är de allra flesta genom tortyr.

Bland de sanna beskrivningarna av ofattbar brutalitet var de omoraliska handlingarna som chockade min själ mest, de smutsiga men rutinmässiga handlingarna av 610-byråns personal och polisen att attackera kvinnors könsorgan.

- Gao Zhisheng

Även om tortyrfall årligen dokumenteras i nästan alla länder runt om i världen är Falun Gong en av de största och mest utsatta grupperna i Kina vad gäller tortyr. I rapporterna från FN: s särskilde rapportör beläggs att två tredjedelar av offren för tortyr som angavs för Kina var Falun Gong-utövare.

Tortyr har i årtionden använts av det kinesiska kommunistpartiets polis för att pressa fram bekännelser från misstänkta och målgrupper i politiska kampanjer. Tortyr används nu mot Falun Gong-gruppen för att tvinga dem att avstå från sin övertygelse. Både fysiska och psykiska tortyrmetoder används för att bryta ner Falun Gong-utövare.

Artiklar i denna kategori

26 juni – FN:s solidaritetsdag för tortyroffer 2017-06-25

Människorättsorganisationer När vi idag talar om Kina så handlar det oftast om ekonomisk makt, handelsförbindelser eller köp av europiska företag. FN:s internationella solidaritetsdag för tortyroffer som äger rum den 26 juni, påminner oss emellertid om ett drag hos den kinesiska regimen som ofta glöms bort: Den systematiska tortyren av samvetsfångar.Buddhistiskt tempel används för att hjärntvätta Falun Gong-utövare 2011-11-01

Hjärntvätt New York - Utanför orten Pengzhou i Kinas Sichuanprovins har delar av ett buddhistiskt tempel gjorts om till en interneringsenhet för att hjärntvätta lokala Falun Gong-utövare, uppger källor. Åtminstone 14 Falun Gong-utövare har sedan i juni 2010 hållits i enheten, varav många har utsatts för övergrepp och tortyr.

Nyheter om övergrepp i templet Sansheng kommer mitt i en treårig kampanj som syftar till att "omtransformera" den stora majoriteten av Falun Gong-utövarna i Kina. Kampanjen, som kostar många miljarder kronor, sker främst genom hjärntvättscenter.


Våld mot kvinnor - kommunistpartiets verktyg för "transformering" 2011-03-07

Familjer och barn Uttalande vid den Internationella kvinnodagen

New York - En 25-årig kvinnlig förskollärare från Hubeiprovinsen som utsattes för sexuell tortyr med en borste, kan inte länge gå (news). En lysande student vid Tsinghua-universitet "miste förståndet" genom sexuella övergrepp och våldtäkt (news). En i åttonde månaden gravid kvinna från Hunan utsattes för tvångsabort och sändes till interneringsläger på sex år.

Detta är tre rapporter som Falun Dafa Information Center mottagit från anhöriga och vänner till kvinnliga Falun Gong-utövare i Kina. De representerar endast ett litet urval av övergrepp som de kinesiska myndigheterna begår mot kvinnor som utövar Falun Gong.


Kvinnlig Falun Gong-utövare i Peking i koma efter misshandel från polis 2007-04-04

Fysisk tortyr Maken har tidigare mött EU-parlamentets vice talman

NEW YORK/PEKING (FDI) - Falun Dafa Information Center har fått uppgifter om att 46-åriga Zhang Lianying den 20 mars misshandlades så illa i ett av Pekings kvinnoarbetsläger att hon gick in i koma.

I maj 2006 besökte EU-parlamentets vice talman Edward McMillan-Scott Kina, för att undersöka människorättsbrotten i landet. Under ett hemligt möte berättade Niu för McMillan-Scott om sin hustrus samt andra Falun Gong-utövares belägenhet – frihetsberövanden, tvångsarbetsläger, misshandel och tortyr runtom i Kina. Det är troligt att de kinesiska myndigheterna trappat upp förföljelsen av henne efter makens möte med McMillan-Scott.

 

Falun Gong-utövande kvinnor våldtagna under FN-rapportörens besök i Kina 2005-12-04

Sexuella övergrepp Den 25 november våldtogs två Falun Gong-utövande kvinnor i polisförvar. Bilder visar att åtminstone den ena våldtäkten var mycket brutal. Våldtäkterna skedde bara tre dagar efter att FN:s tortyrrapportör anlänt till Kina. Bortförandet av kvinnorna passar in i det mönster där Kinas myndigheter under ”känsliga perioder” fängslar potentiella demonstranter eller andra som kan tänkas exponera övergrepp. Under president Bushs besök i Kina nyligen arresterades kristna personer och hölls fångna.


Fortsatt tortyr och dödande av de som utövar Falun Gong i Kina – bakom en fasad av nedtonad retorik 2005-09-05

Fysisk tortyr Kommunistpartiet döljer dess policy av förtryck och tortyr

Den kinesiska kommunistregimens propaganda mot Falun Gong har tonats ned, men rapporter om tortyr och övergrepp fortsätter att strömma ut från landet.

När kommunistpartiets förre ordförande Jiang Zemin, i juli 1999 inledde kampanjen att ”utrota” Falun Gong, beskrev många Kinabevakare det som ett steg tillbaka till de extrema perioderna under Kulturrevolutionen.

Då den svåra situationen för Falun Gong i Kina dragit till sig allt större uppmärksamhet från den internationella gemenskapen, har kommunistpartiets våldsamma kampanj mot Falun Gong genomgått en illusorisk förändring; den har ”gått under jorden” – för att undvika internationella fördömanden.


Chockerande videofilm på kvinna efter två års tortyr 2004-10-13

Fysisk tortyr Utmärglad Falun Gong-utövare undkommer att kremeras levande, efter att hennes fall exponerats över internet

LOS ANGELES – En videofilm som smugglats ut från Inre Mongoliet visar Wang Xias fullständigt utmärglade kropp. Två års tortyr har minskat hennes vikt till 20 kg och hon pendlar mellan vakenhet och medvetslöshet.

[Se videon online: låg-res | hög-res (6,20 min)]

Frustrerade över att hon vid dödens rand vägrade att skriva uttalanden om att ta avstånd från Falun Gong, ville fängelsevakterna kremera Wang levande. "Det har publicerats på minghui [webbsajt] om henne, vi kan inte låta henne dö på fängelset."


Psykiatrisk tortyr – inte "feldiagnostisering" 2004-09-29

Psykisk tortyr LOS ANGELES. Övergreppen på Falun Gong-utövare på psykiatriska institutioner är utbredda, pågående och statssanktionerade, säger China Mental Health Watch (CMHW) och dess moderorganisation Världsorganisationen för undersökning av förföljelsen av Falun Gong. Organisationerna har agerat utifrån ett uttalande från i maj från World Psychiatric Organisations (WPA) ordförande Aahmed Okasha och ordföranden för Chinese Society of Psychiatric (CSP) Zhou Dongfeng. I uttalandet sägs CSP ha funnit att ”felaktiga diagnoser” lett till felbehandling av Falun Gong-utövare.

– Kinas ledning och CSP tar fortfarande inte ansvar för det som har visat sig vara systematiska övergrepp på Falun Gong-utövare på mentalsjukhus, säger en talesman för Falun Gong I USA.


Inbjudan – Pressmöte om rättsprocesser mot Jiang Zemin i Sverige samt levande anti-tortyrutställning 2004-09-17

Fysisk tortyr Svenska Falun Gong-utövare och advokat Peter Bergquist förbereder i samarbete med internationella människorättsadvokater som Georges-Henri Beauthier, Belgien och William Bourdoun, Frankrike, rättsliga åtgärder i Sverige mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin och andra ansvariga i förföljelsen av Falun Gong för mord, tortyr och människorov.

I samband med pressmötet kl 13 finns tillfälle för intervjuer med advokat Peter Bergquist och andra närvarande.