Nyheter om Falun Dafa och människorättskrisen i Kina
Falun Dafa Informationscenter

Onlinepetitioner

Här är de senaste webbaserade petitionerna. Personuppgifter används enbart för petitioner. Se även information på respektive webbplats. Vid ytterligare frågor, kontakta oss.

Aktuella Petitioner

Släpp Wang Zhiwen fri 2016-10-01

Petitioner Min far Zhiwen Wang hölls olagligt fängslad från den 20 juli 1999 till den 14 oktober 2014 för att han utövar Falun Gong. Falun Gong [utövningen] betonar att vara en god person som följer sanning, godhet och tålamod, och göra qigong-övningar.

Stöd min far och skriv under petitionen för hans frigivning, online.
Danielle Wang, dotter till Zhiwen Wang.

Länk: http://www.freemydad.org


Skriv på DAFOH:s petition mot tvångsorganstölder 2016! 2015-11-18

Petitioner Läkare mot organskörd (DAFOH) tog 2013 initiativ till en petition till FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, som kräver omedelbara åtgärder för att få ett slut på den oetiska verksamheten med tvångsorganskörd från samvetsfångar i Kina. Petitionen kräver också ett slut på förföljelsen av den andliga gruppen Falun Gong, som är huvudkällan för organstölderna.

DAFOH avser att ge läkarkåren och samhälle objektiva granskningar av oetisk och olaglig organskörd. Organskörd, avlägsnande av organ från en donator utan samtycke och medgivande, betraktas som ett brott mot mänskligheten, liksom ett hot mot den medicinska vetenskapen i allmänhet.