Nyheter om Falun Dafa och människorättskrisen i Kina
Falun Dafa Informationscenter

Zhongnanhai

En historiskt fredlig protest kallas "belägring" av den högsta partiledningen

Bakgrund

Den 23 och 24 april 1999 attackerade och grep polistjänstemän i Tianjin, en stad nära Peking, dussintals Falun Gong-utövare som hade samlats utanför en tidningsredaktions kontor för att diskutera fel i en nyligen publicerad artikel som attackerade Falun Gong. När vetskapen om gripandena spreds och fler Falun Gong-utövare gjorde förfrågningar till tjänstemän berättade de att de var tvungna att ta sina klagomål till Peking. Följande dag, den 25 april, samlades ca 10000 utövare spontant vid det centrala kontoret för överklaganden på Fuyougatan i Peking. Detta är nära Zhongnanhai, platsen där centralregeringen håller till. Samlingen var lugn och ordnad. Flera Falun Gong-representanter kallades in för att träffa den kinesiske premiärministern Zhu Rongji och representanter från hans personal. Samma kväll tillmötesgicks Falun Gong-utövarnas oro, de arresterade utövarna i Tianjin släpptes och alla återvände hem.

Stämplades med "belägrade regeringsbyggnaden"

Enligt flera källor inom den kinesiska regeringen, följde under månaderna efter samlingen den 25 april en hård politisk kamp inom KKP:s högsta ledning. KKP:s dåvarande ledare Jiang Zemin uppmanade därefter regeringen att "krossa" Falun Gong, medan andra medlemmar av politbyrån inte såg något hot i metoden. CNN:s analytiker Willy Lam citerade högre tjänstemän som sade att kuvandet av Falun Gong blev mycket "personligt" för Jiang Zemin. I juli beordrade Jiang formellt förtrycket av Falun Gong.

Samlingen den 25 april karaktäriserades snabbt om - inte som den fredliga vädjan det var och en vädjan som i själva verket hade samordnats av tjänstemän i Tianjin och Peking, vilka sagt till utövarna att gå till överklagandekontoret i Peking - utan snarare som en "belägring"av regeringsbyggnaden och tydliga"bevis" på hur Falun Gong är ett hot.

Inverkan av denna propaganda

Förvrängningen av händelserna den 25 april som en "belägring" av regeringsbyggnaden politiserade Falun Gong. Denna propaganda spreds både inom Kina och utomlands. Snarare än att se KKP: s förföljelse som det våldsamma undertryckandet av en religiös minoritet, började istället en historia utvecklas om att Falun Gong och KKP tävlade om makten. Vidare har vissa Kinabevakare i väst trott att Falun Gong skapade förföljelsen mot sig själv med "utmanandet" av regeringen den 25 april. Denna historia har urholkat entusiasmen hos många blivande anhängare av mänskliga och religiösa rättigheter och är fortfarande den enskilt största faktorn i skuld- och offerfenomenet som omger utredningen av och rapporteringen om förföljelsen av Falun Gong mer allmänt.

Statliga medier stämplade denna fredliga och ordnade protest som en belägring av regeringsbyggnaden
Artiklar i denna kategori

Årsdagen för Falun Gong-utövares vädjan i Peking - fortfarande finns missförstånd 2013-04-25

Zhongnanhai New York - Den storskaliga vädjan som Falun Gong-utövare gjorde den 25 april 1999 nära regimens regeringsbyggnader, Zhongnanhai, blev huvudnyheter i världens media, men missuppfattas fortfarande av många som en provocerande protest mot ledningen. De flesta mediarapporter identifierade denna vädjan till att vara det som utlöste den förföljelsekampanj som inleddes tre månader senare och som ännu pågår.

Problemet är... det är inte sant.


Sanningen bakom "25 april Zhongnanhai-händelsen" 2009-04-12

(Förkortad version)

Zhongnanhai Falun Gong-händelsen den 25 april 1999 var inte en plötslig, tillfällig händelse. Inte heller var det den slags politiska demonstration innefattande belägring av regeringsbyggnaders område, som Jiang Zemin påstått. Från det att de skriftliga attackerna började under Guangming Daily-händelsen i juli 1996, till mobiliseringen av polis och användande av våld i Tianjin i april 1999, har utvecklingen och upptrappningen av förföljelsen faktiskt skett under en period på tre till fyra år.


Orsaker till händelsen vid Zhongnanhai 2008-05-17

Zhongnanhai På ytan verkar det som att händelsen vid Zhongnanhai utlöstes av händelsen i Tianjin och en artikel som var mot Falun Gong, skriven av He Zuoxiu. I själva verket var det centralregeringens oro för Falun Gongs makalösa popularitet som var den verkliga orsaken till dessa händelser. Sju år efter Li Hongzhis första offentliga föreläsning 1992, fanns det omkring 70 till 80 miljoner utövare i Kina. Det här innebär att det är mycket komplicerat att på ett enhetligt sätt förstå händelsen vid Zhongnanhai, eftersom att den hade både långsiktiga och kortsiktiga orsaker, och var relaterad till politiska konflikter inom kommunistpartiet.


Jiang Zemins personliga korståg 2005-12-11

Anledningen till att den kinesiske kommunistpartiledaren tagit till våld mot Falun Gong och hur hans anti-Falun Gong-kampanj har kommit att dominera hans agenda

Nyckelpersoner [...] Många kinesiska ledare, däribland den kinesiske premiärministern Zhu Rongji och direktören för Kinas Sportkommission, Wu Shaozu, lovordade de goda hälsoeffekterna som metoden förde med sig till landet. Ledaren för kommunistpartiet, Jiang Zemin, blev emellertid orolig för det stora antalet utövare och trodde att Falun Gongs fridfulla natur gjorde gruppen till ett lättbesegrat byte. Han bannlyste metoden 1999. Efter att ha misslyckats med att "utplåna Falun Gong på tre månader", som han utlovat, intensifierade Jiang sin propagandakampanj för att vända den allmänna opinionen mot metoden medan han i tysthet fängslade, torterade och till och med mördade dess utövare.

 

Fem år efter Zhongnanhai: Falun Gongs fredliga vädjanden fortsätter 2004-04-25

Zhongnanhai Den 25 april var en fredlig respons mot polisbrutalitet och månader av illegal verksamhet från kinesisk säkerhetstjänst. Vad som är tragiskt är att regimens ledare, Jiang Zemin, utnyttjade händelsen och satte igång en kampanj för att "förinta" Falun Gong. Men samtidigt finns det ett budskap av hopp i den 25 april. Tusentals människor, från alla delar av samhället, gick tillsammans till sin regering för att rapportera om olagliga aktiviteter. Man kan säga att det var en uppvisning i gott medborgarskap och just detta fredliga tillvägagångssätt har kommit att bli Falun Gongs kännemärke under ett fruktansvärt, brutalt förtryck.


Varför förföljs Falun Gong? 2002-04-10

Varför förföljda? Den 25 april 1999, hade fler än 10 000 Falun Gong-utövare en stillsam sammankomst på Fuyougatan i Peking för att vädja till Kinesiska Rådsförsamlingens Besvärsbyrå, för frisläppandet av 45 utövare som godtyckligt spärrats in av polisen i Tianjin de senaste två dagarna.


CNN: Kinas kuvande har ett högt pris 2001-02-06

Nyckelpersoner CNN:
Av Willy Wo-Lap Lam,
CNN:s Kinaanalytiker
6 februari 2001

Jiang Zemin kan för stunden lyckas med att kväva den andliga Falun Gong-rörelsen, men den kinesiske presidentens anseende har avsevärt skamfilats. Det har även Kinas reformprogram. Jiang har mobiliserat en Mao-liknande massrörelse mot den kvasibuddhistiska gruppen, vilken man karakteriserar som en ”anti-kinesisk internationell rörelse”.


Konspirationen för att sabotera Falun Gong 2000-09-20

Zhongnanhai Den tilltagande vinden förebådade den kommande stormen – konspirationen för att sabotera Falun Gong före den 25 april 1999

Ett år har gått sedan ”Zhongnanhai-händelsen” den 25 april 1999 och mer än ett år har också gått med oavbrutet förtryck av Falun Gong, utfört av en liten grupp med maktpositioner i Kina. Vad som förvånar förtryckarna är att alltfler länder och människor har fått veta sanningen bakom förtrycket, öppet stöttat Falun Gong, hyllat Zhen - Shan - Ren (Sanning - Godhet - Tålamod) och avslöjat och fördömt de brutala handlingarna utförda av dessa människor. Likväl råder det fortfarande missförstånd angående den ”25 april-händelsen ” i Kina på grund av att människor har blivit översvämmade med lögner via makthavarnas mediamonopol.