Nyheter om Falun Dafa och människorättskrisen i Kina
Falun Dafa Informationscenter

610-byrån

610-byrån - uppkallad efter dagen för dess skapelse den 10 juni 1999 - är en utomrättslig polisstyrka inrättad av den tidigare kommunistpartiledaren Jiang Zemin. Jiang beviljade omfattande befogenheter att använda "alla nödvändiga medel" för att utplåna Falun Gong. Verksam i en straffri miljö, även efter att Jiang ersattes av Hu Jintao, har 610-byrån blivit ökänd för sin regelbundna användning av extrem tortyr.

Utanför lagen

610-byrån är en olaglig enhet. Etableringen är mot artikel 36 i den kinesiska grundlagen avseende religionsfrihet och mot artikel 89 som definierar statsrådets funktioner och befogenheter.

Kraften och kontrollen som 610-byrån utövar på den allmänna säkerheten och det rättsliga systemet är ett brott mot den kinesiska konstitutionen (artiklarna 126, 128, 131 och 133). Enligt ovanstående artiklar har folkdomstolen och Folkets åklagarämbete självständiga rättigheter att utöva jurisdiktion och åklagarbefogenheter. Advokater som utmanat det olagliga i 610-byrån blev därefter själva förföljda. Några nyckelpersoner i 610-byrån är utanför Kina föremål för olika stämningar gällande folkmord.

Dess utbredning

Efter inrättandet av den centrala 610-byrån bildade varje provins, stad och kommun snabbt 610- byråer. Även i byar och stadsdelar etablerades 610-byråer. Efter att förföljelsen inleddes den 20 juli 1999 blev den centrala 610-byrån en permanent organisation inom KKP och höjdes till samma nivå som ett departement. Cheferna för varje 610-byrå fick också en förhöjd rang som satte dem över de lokala myndigheterna.

Universitet, myndigheter och stora företag bildade också 610-byråer. Dessa 610-byråer var under direkt order av KKP:s centralkommitté. I Kina är den styrande makten centraliserad under KKP:s centralkommitté. Lokala myndigheter är inte tillåtna att ta sina egna beslut. Centralkommitténs order delas ut i hela landet utan åtskillnad av hur ordern genomförs i olika regioner.

Lokala 610-byråer är ansvariga för förföljelsen av Falun Gong-utövare i deras region och straffas om Falun Gong-aktiviteter äger rum eller om människor från deras region lyckas åka till Peking för att protestera för Falun Gong.

Förstörelsekampanj

610-byrån leder förföljelsen av Falun Gong i genomförandet av Jiang Zemins order: "förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt, förstör dem fysiskt".

610-byrån har kokat ihop ett stort antal historier som beskriver Falun Gong som "anti-vetenskap", "anti-samhället", "anti-mänskligheten", "anti-regeringen" och "anti-partiet". Mängder av propaganda mot Falun Gong används som ett verktyg för att vända det kinesiska folket mot Falun Gong. Drabbade av ändlösa attacker i alla medier blir Falun Gong-utövare isolerade från vänner och familj eller förlorar sina jobb eller tak över huvudet. Utan värmen i enkla mänskliga kontakter förväntar sig 610-byrån att utövare ska välja att överge Falun Gong.

610-byrån har inrättat "hjärntvättscenter" i hela Kina och har krävt att varje stadsdel, stad, kommun och provins ska uppfylla vissa kvoter för antalet utövare de "transformerar". Det formella tecknet på omvandling är när utövare skriver "tre uttalanden" som krävs av 610-byrån: ett ångerbrev, en garanti att aldrig mer utöva Falun Gong och en lista med namn och adresser till alla familjemedlemmar, vänner och bekanta som är Falun Gong-utövare.

De lokala 610-byråerna organiserar "lektioner" i arbetsenheter och skolor där alla avkrävs att fördöma Falun Gong i obligatoriska signaturkampanjer som sträcker sig ända ner till grundskolorna.

När Falun Gong-utövare spårats upp av 610-byrån kan de förlora bostad, jobb, pension eller de kan avstängas från universitetet. Men straffet slutar oftast inte med utövaren. Familjen riskerar också att förlora bostad, jobb, pensioner och platser på universiteten. Av denna anledning vandrar idag miljontals utövare runt hemlösa i Kina för att försöka skydda sina familjer från straff. Även grannar eller arbetsplatser till Falun Gong-utövare kan dömas till böter och deras universitet kan straffas.

610-byrån uppmuntrar polisen på alla nivåer att stjäla från utövare och deras familjer. Enorma "böter" tas ut, utan att kvitto ges för de erhållna kontanterna. Polisen går in i hem och helt enkelt tar allt av värde. Om utövarna är jordbrukare förlorar de grödor, utrustning och även utsäde.

För att bryta ner Falun Gong-utövare använder 610-byrån regelbundet extrem tortyr. Poliser i fängelser slår och sparkar utövare i timmar; vakter torterar med hjälp av elektriska batonger med en spänning på 25 000 volt tills batterierna dör, vilket ger brännskador och blåsor på huden och skadar nervsystemet; kvinnor möter alla former av sexuella övergrepp.

Annat namn - samma brott

610-byrån har kommit under ökat internationellt tryck då vetskapen om dess existens har rapporterats i den internationella pressen samt att uppgifter om dess uppdrag successivt har avslöjats. 610-byrån har blivit allvarligt kritiserat i nyhetsartiklar i Wall Street Journal och Washington Post, liksom i uttalanden från oroade regeringschefer runt om i världen. Under 2002 och 2003, har 610-byrån eller dess ledning dessutom namngivits i nio stämningar runt om i världen, vilka avsett folkmord, tortyr och brott mot mänskligheten.

Som svar på denna utveckling meddelade regionala myndigheter i Kina att 610-byrån hade "upplösts". Dess namn togs bort från de flesta officiella kinesiska webbplatserna. Ett officiellt dokument från CCP:s kommitté i Rongchang avslöjade dock den verkliga situationen, att 610-byrån helt enkelt hade bytt namn, medan den i själva verket var oförändrad med liten eller ingen förändring. Sedan 610-byrån gick under jorden 2003 har dagliga rapporter om utpressning, förlust av jobb eller bostad, misshandel, tortyr och dödande av Falun Gong-utövare oavbrutet fortsatt komma.

Artiklar i denna kategori

Xi Jinping besöker USA - tortyroffer brottsanmäler tidigare presidenten Jiang Zemin i Kina 2015-09-23

Nyckelpersoner New York - Samtidigt som Kinas kommunistpartiledare Xi Jinping denna vecka besöker USA, ökar pressen hemma i Kina för att han ska ställa den tidigare presidenten Jiang Zemin inför rätta, för hans iscensättning av förföljelsekampanjen mot Falun Gong.

Under de senaste fem månaderna har över 166 000 personer som utsatts för tortyr och olagligt fängslande anmält Jiang till Högsta folkdomstolen eller Högsta övervakningsmyndigheten, enligt webbsajten Minghui, vilken erhållit kopior på anmälningar (report).

Tusentals bilder på kvitton som verifierar deras brottsanmälningar har postats online (report) och posters som tar upp om detta "fenomen" har visats upp runtom i Kina (report).

Läs hela pressmeddelandet (engelska).


Pressmeddelande: Svenskar brottsanmäler förre kommunistledaren Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol 2015-07-26

Nyckelpersoner Tolv kineser boende i Sverige har skickat in brottsanmälningar mot den tidigare kommunistpartichefen Jiang Zemin till Kinas Högsta domstol.

Anklagelserna mot Jiang omfattar bland annat tortyr, olagligt fängslande, maktmissbruk och förtal, som skett i förföljelsen av den andliga metoden Falun Gong.

Zhihe Li tvingades fly med hustru och son från förföljelsen i Kina. De bor idag i Stockholm. Hela familjen har anmält Jiang Zemin till Högsta domstolen i Kina.

"Jiang Zemin är den som ligger bakom förföljelsen och som gick emot lagen och tog saken i egna händer. På grund av förföljelsen har vi blivit av med jobben och vårt hem, och vi tvingades fly från Kina till Ryssland. Även där blev vi förföljda av kinesisk ambassadpersonal och tvingades till slut fly till Sverige. Därför lämnar vi in en anmälan mot Jiang", säger Zhihe Li till Epoch Times.


Över 34 000 rättsliga klagomål har inlämnats mot tidigare kinesiske presidenten Jiang Zemin 2015-07-06

Rättsliga processer New York – Över 34 000 klagomål har inlämnats till domstolar i Kina, där den tidigare presidenten Jiang Zemin anklagas för olagligt fängslande, tortyr, korruption, maktmissbruk och fler än dussinet andra brott.

Falun Dafa Information Centers talesman Erping Zhang säger:

– Denna våg av inlämnade klagomål har betydelsefull av två anledningar. För det första så visar det på ett ökat stöd runtom i Kina och världen att ställa Jiang inför rätta för sin medverkan i det våldsamma förtrycket av Falun Gong. Det andra skälet är att dessa rättsliga klagomål har accepterats av kinesiska domstolar och att de som inlämnat dom inte utsätts för repressalier från regimen. Bara något år tillbaka så var detta otänkbart. Det är en stor förändring med omfattande följder.


Falun Gong välkomnar Wen Jiabao! 2012-04-21

610-byrån Pressmeddelande

2012-04-20

Falun Gong-utövare i Sverige välkomnar Kinas premiärminister Wen Jiabao. Vi kräver samtidigt att Jiang Zemin och hans gäng skall ställas inför rätta för deras medverkan i förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.

Utövare i Kina har förföljts sedan 22 juli 1999. De har torterats, mördats, internerats i arbetsläger, utsatts för organstöld medan de levde, med mera.


The Falun Gong Factor - Persecution and Activism in Present Day China 2010-04-24

Parlament & politiker Aktivitet i New York den 26 april

För elva år sedan inledde Jiang Zemin förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Utövare hade tre månader tidigare fredligt samlats utanför regimens partihögkvarter Zhongnanhai i Peking, efter att ha utsatts för trakasserier.

Måndagen den 26 april hålls i New York en paneldiskussion med olika experter, företrädare för mänskliga rättigheter och offer för förföljelsen, och samtidigt utges Falun Dafa Information Centers rapport 2010.

Vid aktiviteten medverkar bland andra:

• Nina Shea (moderator), Commissioner on the U.S. Commission on International Religious Freedom, Director of Center for Religious Freedom, Hudson Institute

• David Matas, Senior Legal Counsel, B’nai Brith Canada, co-author of Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China, 2010 Nobel Peace Prize Nominee.

För mer information (på engelska): läs här

 

Spansk domstol anklagar höga kinesiska partitjänstemän för tortyr och folkmord mot Falun Gong 2009-11-19

Rättsliga processer Skall svara inom sex veckor - riskerar internationell arresteringsorder

New York – Spansk domare har tagit det unika beslutet att anklaga fem höga ämbetsmän inom det kinesiska kommunistpartiet (KKP) för delaktighet i tortyr- och folkmordsbrott mot Falun Gong-utövare. Bland de anklagade finns KKP:s tidigare ordförande Jiang Zemin, vilken av många anses vara den drivande bakom kampanjen att "utplåna" den andliga utövningen.

Efter en två år lång utredning underrättade i förra veckan Spaniens nationella domstol (Audiencia Nacional) genom domare Ismael Moreno, advokat Carlos Iglesias (Human Rights Law Foundation, HRLF) att man tillmötesgått en rättslig begäran om att anklaga svaranden för tortyr och folkmord.

- Detta historiska beslut från en spansk domare innebär att ledare inom kinesiska kommunistpartiet som är ansvariga för brutala brott nu är ett steg närmare att ställas inför rätta. När någon begår folkmords- och tortyrbrott, så är det ett brott mot det internationella samfundet som helhet, och inte bara mot kinesiska medborgare. Spanien framstår som en försvarare av mänskliga rättigheter och universell rättvisa, sade advokat Iglesias.


Inbjudan – Pressmöte om rättsprocess mot Kinas handelsminister Bo Xilai som nu besöker Sverige och Kungahuset och som Sten Tolgfors strax besöker i Kina 2007-06-08

Rättsliga processer Svenska föreningen för Falun Dafa kommer imorgon lördag den 9 juni på nytt att polisanmäla Kinas handelsminister Bo Xilai för mord och människorov när han är på besök i Sverige.

Föreningen anser att de brott som Bo Xilai begått 1999-2004 under sin tid som guvernör och borgmästare i Liaoningprovinsen i Kina är så grova att immunitetsavtalen mellan Kina och Sverige inte skall tillämpas.


Människorättsförbrytare besöker Sverige och Kungahuset 2007-06-03

Nyckelpersoner Kinas handelsminister Bo Xilai kommer på officiellt besök till Sverige den 8-10 juni. Han är stämd eller polisanmäld för folkmord, tortyr och brott mot mänskligheten i ett tiotal länder.

Han uppmuntrade aktivt till förföljelse av Falun Gong-utövare och beordrade massarresteringar, kidnappning, tortyr och dödande av Falun Gong-utövare.

Bo Xilai polisanmäldes i Sverige 2006.


Kinas handelsminister polisanmäls idag under sitt Sverigebesök 2006-09-15

Falun Gong-aktiviteter Svenska Föreningen för Falun Gong kommer den 15 september att polisanmäla Bo Xilai för mord, tortyr och människorov under hans besök i Sverige.

Bo Xilai har haft en ledande roll i förföljelsen av Falun Gong under sin tid som borgmästare i staden Dalian (1999-2001) samt som guvernör i Liaoning-provinsen (2001-2004). Han implementerade den dåvarande kinesiske presidentens Jiang Zemins direktiv ned till den lokala nivån i kampanjen att förfölja Falun Gong. Det har innefattat direktiv rörande massarrestering, kidnapping, tortyr, och massmord, tvångs- och omskolningsläger osv.


A Call for Justice at EU-China Summit 2006-09-09

Parlament & politiker Pressmeddelande från European Falun Gong Information Centre, 9 september

  • MEPs urge Commissioner Waldner to raise organ harvesting issue to China
  • Legal action against Bo Xilai, China's Minister of Commerce
  • Large-scale appeals staged by Falun Gong practitioners in Helsinki

Helsinki (EFGIC) - Two months ago, an investigative report was published by David Kilgour, former Canadian Secretary of State, and David Matas, a renowned international human rights lawyer. This report concludes that organ harvesting is widespread on live Falun Gong practitioners in China...