Nyheter om Falun Dafa och människorättskrisen i Kina
Falun Dafa Informationscenter

Människorättsorganisationer

Artiklar i denna kategori

26 juni – FN:s solidaritetsdag för tortyroffer 2017-06-25

Människorättsorganisationer När vi idag talar om Kina så handlar det oftast om ekonomisk makt, handelsförbindelser eller köp av europiska företag. FN:s internationella solidaritetsdag för tortyroffer som äger rum den 26 juni, påminner oss emellertid om ett drag hos den kinesiska regimen som ofta glöms bort: Den systematiska tortyren av samvetsfångar.


Amnesty utfärdar blixtaktion för kidnappade Falun Gong-utövare 2012-06-01

Människorättsorganisationer Bybor utsätts för hot då petition cirkulerar inom Politbyrån

New York - Amnesty International har utfärdat en blixtaktion (urgent action) om att för Falun Gong-utövare riskerar att utsättas för tortyr, då en en hel by genom hot ska fås att dra tillbaka en petition som kräver deras frisläppande.

[...]

En välplacerad källa uppgav till tidningen The Epoch Times att ämbetsmän på högsta nivå, inklusive medlemmar i Politbyråns ständiga utskott, hade sett petitionen och debatterade dess betydelse, och att vissa krävde att förföljelsen av Falun Gong måste nå en fredlig lösning.


FN:s Människorättsråd måste uppmärksamma Kinas största grupp av samvetsfångar 2009-02-09

Människorättsorganisationer New York – Medlemsländerna i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) måste ta upp den pågående och nyligen upptrappade förföljelsen av utövare av Falun Gong med Kina under måndagens Universal Periodic Review session.

Hundratusentals kineser tynar bort i fängelser, interneringscenter och tortyrkammare, enbart för att de är Falun Gong-utövare.

Enligt amerikanska UD:s människorättsrapport för 2007 så bedömde utländska observatörer att hälften av fångarna i Kinas omskolningsläger var Falun Gong-utövare.


Tortyr och dödande av Falun Gong-utövare fortsätter enligt rapporter till FN 2008-11-10

Människorättsorganisationer New York – Förenta Nationernas kommitté mot tortyr mottog i fredags uttalanden från olika människorättsgrupper inför organets Kina-granskning. Inlämnade svar från Amnesty International, the Conscience Foundation, Chinese Human Rights Defenders, och Interfaith International citerar återkommande rapporter om tortyr och död i fängsligt förvar av Falun Gong-utövare under de senaste åren, liksom den våldskultur och straffrihet som omger dem. 


Ny publikation med sammanställda FN-rapporter om förföljelsen av Falun Gong har publicerats 2004-12-08

Människorättsorganisationer "Grymheten i tortyren trotsar all beskrivning" – FN:s Specialrapportör

SAN DIEGO (FDI) – Arbetsgruppen för Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter, Falun Gong Human Rights Working Group, har tillkännagett utgivningen av 2004 United Nations Reports on China's Persecution of Falun Gong" ("FN-rapport om Kinas förföljelse av Falun Gong, 2004"). Denna andra utgåva är en sammanställning med rapporter från FN:s människorättskommissions specialrapportörer, om Kinas våldsamma och ofta dödliga förföljelse av Falun Gong-utövare.

Informationen och rapporterna suddar övertygande ut den kinesiska regimens påstående om att Kina har "den bästa perioden för mänskliga rättigheter," sa Liying Zheng, en taleskvinna för arbetsgruppen.

 

Stämningsansökan inlämnad mot Kinas ex-president i Aten 2004-08-12

Människorättsorganisationer ATEN – En vecka före invigningen av 2004 års olympiska spel i Aten lämnade tre Falun Gong-utövare in en stämningsansökan i ett brottsmål mot Kinas före president Jiang Zemin, förre vicepresidenten Li Lanqing samt medlemmen i politbyråns ständiga utskott, Luo Gan. Brotten de anklagas för är folkmord och tortyr. Bland målsägarna finns den 37-åriga australiensiska medborgaren Chris Cominos.


Ny bok avslöjar den komplott genom vilken de kinesiska ledarna skulle ”utrota Falun Gong” över hela världen 2004-06-30

Människorättsorganisationer Efter ett drygt års efterforskningar har en ideell organisation i Boston publicerat boken Investigation Reports in the Persecution of Falun Gong som med många citat från kinesiska regeringsdokument och källor, dokumenterar omständigheterna i den förre kinesiska ledaren Jiang Zemins kampanj för att utplåna Falun Gong i Kina och i resten av världen. Den redogör grundligt för hur förföljelsen av Falun Gong går till i Kina. En kampanj som många människorättsadvokater kallar ett folkmord. Från dagarna innan förföljelsen inleddes i juli 1999 fram tills idag visar Investigation Reports på omständigheterna kring Jiangs komplott för att utplåna Falun Gong. Den citerar många hemliga dokument däribland två stycken från Jiang själv.


Vad döljer sig bortom affärsgatorna i Malmös vänort Tangshan? 2003-12-13

Människorättsorganisationer Tangshan är en industristad i nordöstra Kina med över två miljoner invånare. Malmö skrev 1987 ett vänortsavtal med Tangshan - en stad bland många i Kina där det pågår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.