FN-dokument motbevisar kinesisk propagandaUN International Educational Development 15.08.2001, Geneve:

I vår undersökning har det framkommit att de enda dödsfallen som inträffat har legat i händerna på de kinesiska myndigheterna, familjer har splittrats på grund av att familjemedlemmar har blivit dödade av regimen, inte på grund av Falun Gong. Utan genom den extrema tortyren, tvångsintagningarna på mentalsjukhus med brutal behandling, hårt arbete i arbetsläger och andra liknande aktiviteter.

Som rapporterats i tidningen International Herald Tribune den 6 augusti 2001, har regeringen erkänt att den officiellt sanktionerat våld gentemot utövare i syfte att utrota Falun Gong.

Regimen pekar på en förmodad självbränningsolycka på Himmelska fridens torg den 23 januari 2001, som ett bevis på att Falun Gong är en 'ond sekt'.

Vi har dock erhållit en videofilm av händelsen som ur vår synvinkel bevisar att den här händelsen var iscensatt av regeringen."

International Education Development

 

Källa: http://se.clearharmony.net/articles/200110/132.html

AGERA NU

I FOKUS