Hög kinesisk topptjänsteman i kommunistpartiet ger ut en skakande bok om Jiang Zemin

2002-06-13 Nyckelpersoner

London EFGIC (European Falun Gong Information Centre) – Boken beskrivs av dess utgivare som ett ”vågat och lägligt verk skriven av en högt rankad tjänsteman i kommunistpartiet i president Jiang Zemins inre krets”. Boken ”Poisonous Deceit”, utgiven den 6 juni, ger en inblick i hur Jiang Zemin beslutade att genomföra en förföljelsekampanj mot Falun Gong, såväl som berättar sanningen om hur Jiang har genomfört förföljelsen de senaste tre åren.

”Då vi inte kan verifiera författarens identitet”, säger Peter Jauhal, talesman för Falun Gong Information Centre, ”så presenterar den här boken ändå en del värdefull information som vi vet är sant utifrån våra egna källor. Det bekräftas också av rapporter som har utgivits av Amnesty International, Hong Kong Informationscenter för Mänskliga Rättigheter och Demokrati och andra organisationer för mänskliga rättigheter”.

Jauhal fortsätter, ”Av det som vi har fått reda på om förföljelsen av Falun Gong i Kina, verkar författaren till boken ha tillgång till privilegierad information".

Den 88-sidiga boken som ingående steg för steg analyserar behandlingen av Falun Gong i händerna på Jiang Zemin, täcker en hel del olika ämnen från den nuvarande situationen i tvångsarbetsläger till det omfattande användandet av statlig media för att komplottera och demonisera Falun Gong i allmänhetens ögon.

Bland informationen som författaren avslöjar är att det verkliga dödsantalet av Falun Gong-utövare i Kina mycket väl överstiger 7000 – i motsatts till siffran 1600 som ofta rapporterats av Falun Dafa Information Centre.

Författaren uppger sig även ha mycket omfattande bevis angående förföljelsen av Falun Gong:

”Vi har ett väletablerat nätverk av handplockade rapportörer som arbetar för oss inuti fängelserna i Kina. De får möjlighet att se Jiangs terrorism ingående och privat. …vi har tagit bilder på många av de olika tortyrmetoderna som används på utövarna, såväl som deras livlösa kroppar täckta av sår, liggandes på golvet i deras celler… vi har inspelningar av privata möten bland vakterna i vilka de diskuterar strategier om hur de ska hantera tortyroffrens bortgång, och vilken ”berättelse” som de alla kommer att enas om att delge familjen när de rapporterar om dödsfallet… när tiden är rätt, kommer bevisen att bli tillgängliga för allmänheten – förhoppningsvis innan Olympiaden 2008".

Den här boken kan laddas hem gratis från utgivarens webbplats www.deep6-publishing.org.

Enligt webbsajten kommer den kinesiska versionen ”Poisonous Deceit” att finnas tillgänglig inom de närmaste veckorna.

Bakgrund

Falun Gong, också känt som Falun Dafa, är en övningsform med meditation och övningsrörelser utifrån undervisning som baseras på den universella principen ”Sanning-Godhet-Tålamod”. Det är en övningsform som lärdes ut privat i tusentals år innan den offentliggjordes av Li Hongzhi 1992. Falun Gong har sina rötter i traditionell kinesisk kultur, men den är distinkt och annorlunda från andra övningsformer i Kina, såsom religionerna Buddhism och Taoism. Alltsedan dess introduktion 1992 har den raskt spridit sig från mun till mun genom hela Kina och utövas nu i över 50 länder.

Efter att statliga bedömningar påvisat så många som 100 miljoner utövare av Falun Gong, förbjöd Kinas president, Jiang Zemin, denna fridfulla övningsform i juli 1999, ängslig över vad som helst som kunde röra hjärtat och sinnet hos fler medborgare än de kommunistiska partiet. Oförmögen att krossa andan hos miljoner som hade erfarit förbättrad hälsa och positiva livsförändringar tack vare Falun Gong, har Jiangs regim intensifierat sin propagandakampanj för att vända den allmänna opinionen mot övningsformen och samtidigt i tysthet fängslar, torterar och till och med mördar dem som utövar.

Falun Gong Informationscenter har verifierade detaljer på över 450 dödsfall (juni 2002) sedan förföljelsen i Kina började 1999. Statliga ämbetsmän inne i Kina rapporterar emellertid att den faktiska dödssiffran väl överstiger 1 600. Över 100 000 har anhållits, med fler än 20 000 dömda till tvångsarbete utan rättegång.

AGERA NU

I FOKUS