Pirjo Svenssons första uttalande

Bankgkok, Thailand, 22 maj 2003

Jag är oskyldig. Jag har aldrig gjort någonting emot vare sig Thailand eller något annat land. Då min man arbetar här har jag under de tre senaste åren bott i Thailand från och till. Jag har många vänner här och jag håller Thailand kärt.

Det är ingen tillfällighet att jag häktades samma dag som den kinesiske premiärministern besökte Thailand. Jag har mycket starka skäl att tro att den kinesiska ambassaden i Bangkok ligger bakom det här. Vad gäller Falun Gong så utövar Jiang Zemins regim i Kina påtryckningar på många länder.

Enligt vad jag har hört så var man rädd att vi skulle demonstrera under den kinesiske premiärministerns besök i Bangkok den 29 april. Dagen innan mottog en vän i Bangkok ett telefonsamtal från den thailändske premiärministerns kontor. De frågade om vi hade tänkt demonstrera dagen därpå. Min vän berättade för dem att vi inte hade några avsikter att göra det.

I februari i år förvägrades en kinesisk Falun Gong-utövare med flyktingsstatus förlängning av sitt visa i Thailand. Nu i maj har samma sak hänt för ytterligare tre kinesiska utövare som lever under FN:s flyktingstatus. Alla befinner sig i en mycket sårbar situation. Så detta handlar inte bara om mig, det handlar om att stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter.

Att sitta fängslad i Thailand kan inte jämföras med vad mina vänner i Kina måste utstå. I Kina torteras du, t.o.m. till döds. Här kan jag öva mina rörelser och lära andra öva och häktespersonalen har överlag varit vänlig emot mig.

Det svåraste här har varit att stå ut med värmen, men jag har börjat vänja mig. Jag är verkligen tacksam för all hjälp och stöd jag har fått från den svenska regeringen, särskilt från den svenska ambassadören i Bangkok. Jan Nordlander (ambassadören) har varit personligt involverad i mitt fall och har hjälpt mig mycket. Såvitt jag vet hade det svenska utrikesministeriet krävt mitt omedelbara frisläppande den 14 maj. Jag vill tacka alla mina vänner världen över för det moraliska stöd och alla brev som de skickat till den thailändska regeringen.

Thailand betyder “Frihetens land”. Jag hoppas att den thailändska regeringen skapar sig själva och sitt folk en god framtid genom att inte vika sig inför trycket från Kina och istället upprätthåller sitt folks frihet. Jag saknar min familj och de är oroliga för mig, och min arbetsplats i Sverige behöver mig. Så jag hoppas att den thailändska regeringen kan lösa den här frågan med rättvisa och välvilja så snart som möjligt.

AGERA NU

I FOKUS