Rättsprocesser mot Kinas förre ledare Jiang Zemin förbereds

2003-05-24 Nyckelpersoner

Liksom andra diktatorer som har begått hemska brott mot sin egen befolkning, är också den före detta kinesiske ledaren Jiang Zemin ansvarig för grova brott mot sitt eget folk.

Vid en presskonferens i Genève den 18 mars, samtidigt som FN:s kommission för mänskliga rättigheter möttes för 59:e gången, meddelade den schweiziske människorättsadvokaten Phillip Grant att han förbereder en rättsprocess mot Kinas förre president Jiang Zemin. Brotten han kan ställas till svars för är tortyr, brott mot mänskligheten och folkmord. Jiang Zemins ansvar för förföljelsen av Falun Gong kan enligt Grant "bevisas bortom varje rimligt tvivel".

Phillip Grant, advokat och ordförande i TRIAL (Track Impunity ALways, en organisation vars mål är att ställa personer ansvariga för folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och tortyr inför rätta) tillkännagav i Genève att han bygger upp ett internationellt nätverk som ska inleda rättsprocesser mot Kinas förre president Jiang Zemin i flera europeiska länder.

I USA, där Kinas förre ledare är stämd för bl a folkmord, är rättsprocessen igång sedan år 2002 (se nedan). Flera andra nyckelpersoner som deltar i förföljelsen av Falun Gong berörs enligt Grant: "Från toppen till botten av den kinesiska staten eller kommunistpartiet måste de som planerar eller utför terrorn och omfattande människorättsbrott mot Falun Gong-utövare känna till att de kommer att hållas ansvariga för sina kriminella handlingar, även inför en mängd utländska domstolar. Den tradition av straffrihet som har korrumperat Kina kan inte längre dölja det enkla faktum att global rättvisa är på frammarsch och den kommer en dag att sätta den eller de som bär ansvaret för förföljelsen av Falun Gong bakom galler."

Pågående rättsliga processer mot följande kinesiska ledare och tjänstemän:

1. Förre presidenten Jiang Zemin och den Gestapo-liknande 610-byrån för folkmord (USA)

2. Jiang Zemin och två andra topptjänstemän till FN-kommittén (FN + ICC)

3. Jiang Zemin (Tyskland)

4. Ministerier i Folkrepubliken Kina för kriminella handlingar (USA)

5. Chefen för 610-byrån Li Lanqing (Frankrike)

6. Tjänstemannen Zhou Yongkang för brott mot mänskligheten (USA)

7. Tjänstemannen Zhao Zhifei för massarresteringar och tortyr (USA)

8. Pekings f.d. borgmästare Liu Qi (USA)

9. Tjänstemannen Xia Deren (USA)

10. Ställföreträdande chefen för 610-byrån Ding Guangen (USA)

11. Jiang Zemin (Genève).

AGERA NU

I FOKUS