Uttalande från Falun Gong Informationscenter i Sverige angående Pirjo Svenssons arrestering i Thailand

Sedan juli 1999 har Jiang Zemin bedrivit en systematisk och hänsynslös förföljelse av Falun Gong. Nära nog varje funktion inom det kinesiska kommunistpartiet har mobiliserats för att förtrycka Falun Gong-utövare, i syfte att tvinga dem att ge upp sin utövning av Falun Gong. De som inte ger vika riskerar att torteras till döds. Amnesty International och Human Rights Watch har dokumenterat hundratals dödsfall bland Falun Gong-utövare till följd av misshandel och tortyr i kinesiska polisarrester, fängelser och arbetsläger. Enligt inofficiella källor inom regeringen rör det sig snarare om 1000-tals dödade.

Enligt Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG), har den kinesiska regimen lagt ned en fjärdedel av landets ekonomiska resurser på förföljelsen av Falun Gong. Dessa astronomiska summor har Jiang Zemin använt till att upprätthålla bland annat 610-kontoret, som är ett gestapoliknande organ som har huvudansvaret för förföljelsen, samt fängelser och arbetsläger och poliskåren, bevakning inom och utom landets gränser, propagandakampanjer i massmedierna, tvångsaborter, misshandel, tortyr och mord, relegeringar från skolor och avstängningar från arbetsplatser, samt påtryckningar på andra länders regeringar. Det sistnämnda har vi ett aktuellt exempel på i fallet med den i Thailand frihetsberövade svenskan Pirjo Svensson från Göteborg.

Den 29 april greps Pirjo Svensson i sitt hem i Bangkok av personal från den thailändska immigrationsmyndigheten. Samma dag drogs hennes visum in, vilket i praktiken betyder att hon utvisades. Hon fick ingen förklaring till gripandet. Mycket pekar dock på att hon greps för att hon är Falun Gong-utövare. Det är också mycket rimligt att anta att detta hängde samman med det asiatiska SARS-toppmötet som inleddes i Bangkok samma dag som Pirjo greps. Detta toppmöte gästades av många höga kinesiska politiker, som med all sannolikhet fruktade att Pirjo skulle exponera förtycket av Falun Gong i Kina i samband med mötet.

Pirjo är fortfarande frihetsberövad i Thailand. Hon är oskyldig och accepterar därför inte att behandlas som en brottsling. Sålunda har hon överklagat utvisningen och kräver upprättelse. Detta gör hon inte bara för sin egen skull. Hon gör det för att hon är övertygad om att det är helt fel att Jiang Zemin genom politiska påtryckningar kan göra andra länder till medaktörer i hans storskaliga förföljelse av Falun Gong. Hon gör det också för att försvara tros- och yttrandefriheten. Och hon gör det för att hjälpa de thailändska myndigheterna att undvika att begå ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna på grund av påtryckningar från Kina.

Efter tre och en halv vecka sitter Pirjo Svensson alltså fortfarande frihetsberövad, utan att ha fått någon officiell förklaring. Detta trots att Sveriges ambassadör i Bangkok, Jan Nordlander, upprepade gånger kontaktat de thailändska myndigheterna i ärendet och även framfört en skarp officiell svensk protest till Thailands regering, med begäran om att Pirjo omedelbart skulle friges. Trots detta har det inte kommit någon förklaring till gripandet och indragningen av visumet och Pirjo sitter fortfarande frihetsberövad med ibland upp till 200 andra fångar i en het cell i Bangkok. Man frågar sig: Varför denna tystnad, och varför denna nonchalans, inte bara mot Pirjo, utan också mot Sverige, som Thailand länge haft goda relationer med. Vad hindrar kommunikationen?

Vi vill i sammanhanget understryka att vi inte är emot varken Thailands eller Kinas regering. Vi är inte ute efter makt och har inte några politiska mål. Vi vill bara att förföljelsen av Falun Gong-utövare omedelbart ska upphöra.

Vi har avslutningsvis tre krav till den thailändska regeringen:

1, att Pirjo Svensson oskyldigförklaras,

2, att Pirjo Svensson omedelbart och ovillkorligen friges samt

3, att Pirjo görs skadeslös, det vill säga återfår sitt thailändska visum och garanteras möjlighet återkomma till Thailand i framtiden.

AGERA NU

I FOKUS