Uttalande från Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG)

(WOIPFG) - Nya fakta har framkommit som ytterligare bekräftar att den så kallade självbränningen på Himmelska fridens torg i Peking i Kina den 23 januari 2001 var iscensatt av regimen för att svartmåla Falun Gong.

Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) genomför, med hjälp av oberoende expertis, en systematisk undersökning av alla skeden av händelseförloppet. Nu senast har en röstanalys genomförd vid Taiwans nationella universitet avslöjat att ”Wang Jindong”, som sades vara ledare för självbränningen, spelades av en annan person i program på Kinas stats-TV. Vidare har omständigheterna kring de två dödsfallen vid händelsen visat sig mycket suspekta. Kvinnan som påstods ha dött av brännskador blev sannolikt ihjälslagen inför TV-kamerorna och hennes dotter, som just skulle skrivas ut från sjukhuset, dog efter att höga sjukhuschefer besökt henne. Dessutom stämmer inte tidsangivelserna för ambulanstransporten från Himmelska fridens torg till sjukhuset, var var ambulansen de två felande timmarna? WOIPFG kommer att fortsätta sina undersökningar tills allt är klarlagt och överlämna alla fakta till internationella brottsdomstolen (ICC), FN och internationella rätts- och människorättsorganisationer.

Sedan juli 1999 har Jiang Zemins regim utövat statsterrorism i sin förföljelse av Falun Gong-utövare och har till och med gjort sig skyldig till folkmord. Jiangs officiella policy har varit: ”Förstör deras rykte, driv dem till ekonomisk konkurs och tillintetgör dem fysiskt”. Detta har lett till att miljontals Falun Gong-utövare i varierande grad olagligt har förföljts, inräknat 692 dödade utövare.

Av denna anledning bildades Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) den 20 januari 2003. Organisationen inbjuder och söker stöd från individer och institutioner med globalt samvete, och har en koordinerande funktion i ansträngningarna att undersöka – brett, grundligt och systematiskt – alla instanser med kriminellt agerande på individ-, institutions- och organisationsnivå som varit involverade i förföljelsen av Falun Gong. Detta innefattar Jiang Zemin själv; alla nivåer av 610-byrån, vilken är direkt ansvarig för förföljelsen av Falun Gong på order av Jiang Zemin, Nationella säkerhetsbyrån, Allmänna säkerhetsbyrån, domstols- och rättssystemet, tvångsarbetsläger, mentalsjukhus involverade i förföljelsen, statskontrollerade medier och deras organ som sprider falska anklagelser, fabricerar lögner och snärjer Falun Gong samt de personer som direkt eller indirekt deltar i den psykiska, fysiska och ekonomiska förföljelsen av Falun Gong-utövare och deras familjermedlemmar. Baserat på faktiska bevis ska organisationen föra brottslingarna inför rätta så att rättvisa kan skipas.

”...händelsen var arrangerad av regeringen”

Klockan 14:41 den 23 januari 2001 påstods en självbränning äga rum på Himmelska Fridens Torg i Peking i Kina. Det är allmänt känt att den kinesiska regeringens nyhetsbyrå Nya Kina och Kinas centrala TV-station (CCTV) normalt är försiktig med information om denna typ av händelser. Ändå rapporterade de omedelbart om fallet och hävdade att de fem personer som begått självbränning och två andra som var i färd med att begå självbränning, var Falun Gong-utövare.

Falun Gong-utövare förnekar bestämt anklagelserna, eftersom självbränning är helt i strid med principerna och undervisningen i Falun Gong. Ingen utövare skulle göra en sådan sak. Internationella medier och olika oberoende organisationer har också framfört allvarliga tvivel beträffande regeringens anklagelser. Kort efter händelsen besökte en reporter från Washington Post Liu Chunlings hemstad. Liu Chunling var den kvinna som dog under händelsen. Reportern gjorde en objektiv undersökning i staden som låg till grund för en förstasidesartikel i Washington Post den 4 februari 2001, som avslöjade att ingen av Liu Chunlings grannar hade något intryck av att hon var en Falun Gong-utövare och inte heller hade de någonsin sett henne göra Falun Gong-övningarna.

Internationell utbildningsutveckling (IED) gjorde ett officiellt uttalande i Förenta Nationerna den 14 augusti 2001: ”... Regimen pekar på en förmodad självbränning på Himmelska fridens torg den 23 januari 2001, som bevis för att fördöma Falun Gong. Vi har emellertid mottagit en videoupptagning av händelsen som vi anser bevisar att händelsen var arrangerad av regeringen.”

Icke desto mindre har självbränningshändelsen blivit Jiang-regimens kraftfullaste propagandainstrument att svärta ned Falun Gong med i Kina och hela världen. Händelsen har effektivt väckt både privatpersoners och officiella instansers hat mot Falun Gong varhelst propagandan har spridits. Poliser som tidigare passivt motsatt sig att delta i förföljelsen bedrogs av propagandan och började samarbeta. Detta lät Jiang Zemin bredda förföljelsens omfattning och stegra dess brutalitet.

Sedan organisationen grundandes har WOIPFG mottagit rapporter från olika källor angående självbränningen. Enligt tillförlitliga källor i den kinesiska regeringen och polisbyrån, var självbränningen arrangerad för att falskeligen anklaga Falun Gong. Händelsen skedde efter 18 månader av Jiangs förföljelse av Falun Gong, vilken hade förbrukat väldiga belopp av statens resurser. Vid den tidpunkten var Jiang isolerad och kritiken mot honom ökade inom partiets inre kretsar. Jiang var den som drog de huvudsakliga fördelarna av händelsen. Den ”rättfärdigade” Jings förföljelse och fick den att framstå som mer legitim.

Baserat på flera analyser som väcker frågor om sanningen bakom händelsen, har WOIPFG bildat den Internationella kommittén för undersökande av den så kallade självbränningen på Himmelska Fridens Torg den 23 januari 2001.

Röstanalys avslöjar två Wang Jindong

Kommittén bad talprocesslaboratoriet vid Taiwans nationella universitet, världsberömt för röstidentifiering, talsyntes och verifiering på kinesiska, att genomföra en oberoende röstidentifiering av Wang Jindong och andra som deltog i de tre delarna av programmet Fokusintervju på CCTV. Wang påstods vara en av ledarna och organisatörerna av självbränningsincidenten. I sin undersökning drog Taiwans nationella universitets röstprocesslaboratorium slutsatsen att den ”Wang Jindong” som var med i den första delen av Fokusintervju inte var samma person som den ”Wang Jindong” som framträdde i det andra och tredje programmet. Detta bekräftar resultat från analyser av Wang Jindongs identitet som WOIPFG mottagit från andra informationskanaler. Dessa andra källor har avslöjat att rollen som Wang Jindong, som påstås ha deltagit i självbränningen, egentligen spelades av en militärofficer (vars namn för närvarande inte offentliggörs).

Märkliga omständigheter kring Liu Siyings död

En tolvårig flicka dog i samband med självbränningen. Emellertid visade programmet Fokusintervju på CCTV henne sjungande och talande med en reporter kort efter att hennes luftstrupe opererats. Den verkliga orsaken till hennes död har aldrig avslöjats.

Kommittén har fått information från sjukvårdspersonal som behandlade Liu Siying vid Jishuitansjukhuset. ”Liu Siying dog plötsligt, vid en tidpunkt när hennes brännskador var mer eller mindre läkta, hennes hälsa var i stort sett återställd, och hon var redo att bli utskriven från sjukhuset. Orsaken till hennes död verkar mycket misstänkt.” Dagarna alldeles innan hennes död, inräknat fredagen 16 mars 2001, dagen innan hon dog, visade Liu Siyings EKG och andra tester normala värden. Sedan, på lördagen den 17 mars, mellan klockan 11:00 och 12:00 på dagen, upptäckte läkarna plötsligt att Liu Siyings tillstånd var kritiskt. Hon dog kort därefter.

Sjukhuspersonal rapporterar att mellan klockan 8:00 och 9:00 samma morgon, besökte cheferna för Jishuitansjukhuset och Pekings medicinska administrationsdivision Liu Siyings i sjuksalen och talade med henne ganska länge. ”Då var Liu Siying fortfarande ganska livlig och aktiv”, rapporterar sjukvårdspersonalen. Obduktionen av Liu Siying genomfördes på Jishuitansjukhuset, men obduktionsprotokollet utfärdades av Akutcentralen. Obduktionsprotokollet delgavs aldrig Liu Siyings läkare. Sjukhuset släppte bara ett generellt uttalande om att hennes död sannolikt orsakades av problem med hjärtmuskulaturen. Den andra tvivelaktiga delen av historien är att Liu Siying kunde sjunga ljudligt under en CCTV-intervju alldeles efter att hennes luftstrupe hade öppnats. En läkare vid Jishuitansjukhuset kommenterade det, ”Det var inte möjligt för Liu Siyings röst att vara så stark och klar. Det verkar som om CCTV gjorde någonting där”.

Tiderna stämmer inte

Flera ur vårdpersonalen vid Jishuitansjukhuset har bekräftat att de som begick självbränning anlände till sjukhuset vid 17-tiden, men enligt Nyhetsbyrån Nya Kina skedde självbränningen klockan 14:41. De två tiderna stämmer inte överens. Det tog uppenbarligen sju minuter att släcka elden. Ambulansen behövde köra 10 kilometer från Himmelska Fridens Torg till Jishuitansjukhuset, så de borde ha anlänt strax efter klockan 15. WOIPFG har anledning att tro att diskrepansen mellan tiderna döljer bakomliggande motiv.

Ihjälslagen - inte brännskadad

På videoupptagningen av självbränningsincidenten som visades under programmet Fokusintervju på CCTV, kan man se att Liu Chunling (12-åriga Liu Siyings mor) fick ett hårt slag mot huvudet med ett tungt föremål av en man i en militäröverrock. Hon föll omedelbart ihop på marken och kastade upp händerna för att hålla dem mot den vänstra sidan av huvudet, där hon fick slaget. WOIPFG anser att det är högst troligt att Liu Chunling dog på platsen till följd av angreppet, och inte av brännskador som regeringspropagandan hävdar.

Självbränningen skulle rättfärdiga förföljelsen

Baserat på dessa objektiva, vetenskapliga upptäckter har WOIPFG dragit slutsatsen att den påstådda självbränningen på Himmelska fridens torg är en stor konspiration. Den förkläder statssanktionerade mord till självmord och kallar offren som tragiskt tvingats av regeringen att tända eld på sig själva, för Falun Gong-utövare, allt för att konstruera ett propagandavapen för att svartmåla Falun Gong och på så sätt ”rättfärdiga” Jiangs grymma förföljelse i allmänhetens ögon. Förövarna var villiga att gå så långt som att offra oskyldiga medborgares liv, inräknat en tolvårig flicka och hennes mor. Roms kejsare Nero satte eld på Rom för att skuldbelägga de kristna på ett liknande sätt för tvåtusen år sedan. Omfattningen av Jiangregimens lögner med syfte att mörklägga SARS-epedimin håller i dagarna på att blottläggas för världen. På samma sätt är självbränningen på Himmelska fridens torg resultatet av att en korrupt regim förhärdat offrar människoliv för att skydda sina egna själviska intressen.

Undersökningarna går vidare

WOIPFG finner att detta fall involverar många parter med komplicerade relationer. Det är möjligt att anklagelser för detta brott kommer att direkt tillskrivas Jiang Zemin (som då var Kinas president, ordförande för kommunistpartiet och ledare för Kinas militärkommission). WOIPFG är fast beslutet att utreda och exponera alla fakta kring fallet. Resultaten från undersökningen kommer att lämnas till den Internationella brottsdomstolen (ICC), till internationella rätts- och människorättsorganisationer och till Förenta Nationerna. Vi avser att ställa alla deltagare i detta brott inför rätta.

WOIPFG uppmanar alla som har information om fallet att rapportera de ansvariga och delge all relevant information till kommittén. Nästa undersökningsomgång kommer att inriktas på:

1) Hjärnan bakom den påstådda självbränningen på Himmelska fridens torg.

2) Mannen på CCTV-videon som bär en militäröverrock och som slog ned Liu Chunling.

AGERA NU

I FOKUS