Kinas CCTV:s Li Yuqiang medger att delar av scener ur ”självbränningen” var iscensatt

Författare: Av utövare i Hebeiprovinsen i Kina

Li Yuqiang är en reporter för CCTV:s nyhetsprogram Focal Point. Efter förföljelsens början 1999 har hon varit ansvarig för produktion av program som förtalat Falun Gong, däribland flera intervjuprogram.

I början av 2002 befann sig Li Yuqiang vid en hjärntvättsenhet, det så kallade “Träningscentret för lagutbildning för huvudstaden i Hebeiprovinsen”, för att intervjua Wang Bo. Under hennes besök förde hon en ”diskussion” med Falun Gong-utövare som hölls fängslade där. Utövare frågade henne om det tveksamma hos CCTV:s program med "självbränningsscenen". De nämnde bevis som till exempel Wang Jindong, som var allvarligt bränd trots att en petflaska full med bensin fortfarande var helt intakt mellan hans ben. Konfronterad med bevis och analys hade Li Yuqiang inget annat val än att erkänna att de lagt petflaskan mellan Wang Jingdongs ben efter det att han blivit bränd och att scenen var arrangerad. Hon försökte att argumentera och säga att scenen var arrangerad i ett försök att bevisa för publiken att Falun Gong-utövare utförde ”självbränningen”. Hon medgav att om de hade vetat att någon skulle betvivla autenticiteten, skulle de inte ha filmat det.

Not: Världsorganisationen för undersökning av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) har inlett undersökningar av Li Yuiang för hennes roll i produktionen av dessa program.

 

Källa: http://www.clearharmony.net/articles/200305/12691.html

AGERA NU

I FOKUS