Jiang försöker stoppa kinesiska Falun Gong-utövare från att ställa upp i civilmål mot honom i USA

Tidigare detta år talade 25-åriga Zhao Meiyu med sin syster över telefon och fick kännedom om den civilrättsliga process som pågår mot den förre kinesiske ledaren, Jiang Zemin, i en distriktdomstol i USA. 25-åriga Zhao Meiyu bortfördes från sitt hem av kinesiska tjänstemän p.g.a. att hon planerade att bli en av de kärande i ett civilrättsligt mål mot Jiang Zemin i USA.

På grund av att Zhao utövar Falun Gong blev hon frihetsberövad och dömdes till ett och ett halvt år i arbetsläger, där hon blev torterad och misshandlad. När hon senare fick kännedom om rättsprocessen bestämde hon sig för att bli en kärande i målet. Hon skrev ett utkast till ett uttalande som hon skulle skicka till sin syster i Washington DC.

Någon gång under de senaste tre veckorna blev dock hennes hem genomsökt av polis som visade upp ett tillstånd för husrannsakan från den kinesiska tullens högkvarter, en enhet högt upp i den Allmänna säkerhetsbyråns hierarki. Hennes brev, en kopia av ett dokument med de formella anklagelserna mot Jiang samt annan viktig information beslagtogs och hon fördes bort av kinesiska tjänstemän. Sedan dess har Zhao inte hörts av.

- Kinesiska tjänstemän kom från Hui Zhou - över 15 mil bort - och de hade med sig ett tillstånd för husrannsakan från den kinesiska tullens högkvarter. De sökte specifikt efter brevet som hon ville framlägga till rättsprocessen. Det är väl känt att telefonlinjer avlyssnas... de måste ha hört min systers planer för att sedan agera och föra bort henne.

Ett och ett halvt års tortyr, misshandel och tvångsarbete

Under år 2000 dömdes Zhao till 18 månaders tvångsarbete i San Suis tvångsarbetsläger för kvinnor i Guangdongprovinsen. Enligt Zhaos syster tvingades hon att utföra tvångsarbete 12 timmar per dag och hon låstes ofta in i en trång isoleringscell.

- Det var som i filmen Den gröna milen, bara det att de sanitära förhållandena var hemska.

Zhao släpptes efter att hennes familj tvingades betala 12 000 kronor.

Arresteringen av Zhao har bringat uppmärksamhet till ännu en variant av förföljelse, vilken kommer direkt från de högsta nivåerna inom regeringen. Just hennes fall har dragit uppmärksamhet till sig eftersom hon har en syster i USA, men mycket tyder på att det finns dussintals liknande fall runtom i Kina. Enligt källor i Kina ska Jiang, kort efter att stämningsansökan mot honom lämnades in till en domstol i USA i november förra året, ha beordrat den kinesiska säkerhetsbyrån att etablera en nationsomfattande specialenhet som enbart ska handskas med denna stämningsansökan. Specialenheten ska enligt uppgift ha som syfte att undersöka och "eliminera" alla aktiviteter som vill stödja denna process.

Alla som kan tänkas vilja söka rättvisa genom denna rättsprocess betraktas av enheten som grova brottslingar. Därför är det i nuläget högprioriterat att spionera på, bevaka och arrestera sådana tänkbara käranden. I mitten av april frihetsberövade exempelvis denna enhet 70 utövare i Heilongjiangprovinsen som hade skickat en skriftlig redogörelse till USA om hur de hade blivit förföljda och som med sin redogörelse ville delta som käranden i rättsprocessen.

Enligt en anställd på en regional 610-byrå har specialenheten också samlat information om möjliga käranden från Internetsidor (som drivs av Falun Gong-utövare), där information om rättsprocessen har publicerats. Över 50 områden i Kina ska hittills ha undersökts enligt källan och de poliser som är inblandade i detta ska vara "motiverade". En av polismännen som genomsökte och plundrade Zhao Miyeis hem sade: "Vi har gjort en arrestering som kommer att ge oss en stor belöning". Kinesiska polismän som utmärker sig i att förfölja Falun Gong-utövare erhåller ofta stora lönebonusar.

- Efter över ett år av tortyr och misshandel, på grund av att hon utövar Falun Gong, har min syster nu blivit bortförd av kinesiska tjänstemän för att hon ville använda sin lagliga rätt att tala ut. Om det här inte räknas som statsterror, vad krävs då för att det ska vara statsterror? Jag ber det amerikanska folket och den amerikanska regeringen om hjälp att rädda min syster från Jiang Zemins tyranni, säger Zhao Miyeis syster.

AGERA NU

I FOKUS