Pirjos överklagan ignorerades. Grundläggande mänskliga rättigheter kan ej garanteras i Thailand

Trots starka protester från svenska UD och den svenska ambassaden i Bangkok utvisas nu Pirjo från Thailand. Hanteringen av ärendet har varit mycket dålig.

Personal från immigrationsmyndigheten genomsökte i samband med gripandet den 29 april hennes bostad och visade upp en husrannsakningsorder som var skriven på thailändska. Pirjo kunde inte läsa den och fick ingen översättning och fick ingen tolkhjälp. Hon krävde en förklaring till utvisningen men under den dryga månad som hon varit frihetsberövad har Thailands myndigheter ännu inte gett någon officiell förklaring. Inofficiellt har det framförts att det informationsmaterial om förtrycket i Kina och om Falun Gong som Pirjo hade i sitt hem skulle kunna störa Thailands relationer med Kina.

- Hela hanterandet av Pirjos ärende är en allvarlig kränkning av Pirjos mänskliga rättigheter. Hon fick inte chans att överklaga beslutet. Varför informerade man inte henne direkt vikten av att överklagan måste lämnas in inom 48 timmar? Att sedan sitta häktad under mycket dåliga förhållanden mer än en månad utan att få veta varför är helt oacceptabelt, säger Hans Bengtsson från Falun Gong Informationscenter i Sverige.

Häktet är 90 m2 och ibland finns det upp till 200 människor där. Det är hett, trångt, dålig mat och man får ta frisk luft i endast 20 minuter per vecka.

Pirjo Svensson har de senaste 3 åren bott delar av året i Bangkok. Hon är Falun Gong-utövare och använder en stor del av sin fritid till att avslöja de grymma brott mot mänskliga rättigheter som begås av Kinas regim mot Falun Gong-utövare. Brott som nu är på väg upp i domstol i USA och Europa, där Jiang Zemin och andra ansvariga för förföljelsen kan komma att åtalas för tortyr, folkmord och brott mot mänskligheten. P g a Pirjos starka drivkraft att stå upp för de förtryckta har hon nu själv blivit drabbad av förföljelsen.

Thailands regering har med sitt agerande i detta fall allvarligt skadat landets image som ett demokratiskt land. Det är mycket olyckligt att Kinas regims påtryckningar åter lyckats att få ett demokratiskt land att begå brott mot mänskliga rättigheter. Omvärlden måste reagera kraftigare mot den kinesiska regimens export av förföljelsen av Falun Gong!

Vi vill även passa på att tacka svenska ambassaden i Bangkok, svenska UD och svenska folket för allt stöd vi fått.

AGERA NU

I FOKUS