Amerikansk medborgare misshandlad och tvångsmatad

Charles Li
“Den kinesiska regeringen är helt och hållet ansvarig för Dr. Lis välbefinnande”. USA:s utrikesdepartement: ”De kinesiska myndigheterna kommer att hållas ansvariga”

Amerikansk ämbetsman

Enligt uppgifter från en ämbetsman på USA:s konsulat i Shanghai den 31 maj var Dr. Charles Li, en amerikansk medborgare av kinesisk härkomst, då inne på sin fjärde dag av hungerstrejk i ett kinesiskt fängelse. Han protesterar mot grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sedan dess har det kommit uppgifter på att Li, sedan han inledde hungerstrejken, ska ha misshandlats och tvångsmatats. Läget just nu är oklart, men om Lis hungerstrejk har fortsatt är den inne på sin trettonde dag.

– I frånvaron av rättssäkerhet verkar det som att Dr. Li har valt det enda sättet som kanske finns tillgängligt för honom att på ett fredligt sätt protestera mot denna orättvisa, säger Zhang Erping, talesman för Falun Dafa Information Center i New York.

En amerikansk ämbetsman har uppgett att Li inledde hungerstrejken av tre skäl:

1) Hans olagliga frihetsberövande av den kinesiska regimen
2) Den kinesiska regimens förföljelse av Falun Gong-utövare
3) Den olagliga behandlingen han har fått ta emot från fängelsevakter och tjänstemän

Li fängslades i Kina efter att ha förts igenom en skenrättegång i april, där han anklagades för att ha gjort förberedelser för att koppla in sig på den kinesiska statstelevisionen och sända program som exponerar förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Misshandlad och tvångsmatad

Li utsätts nu alltså själv för en del av de brott mot de mänskliga rättigheterna som kinesiska ämbetsmän hävdar att han var på väg att exponera via TV. Detta inkluderar bland annat: en skenrättegång för att fängsla honom (skenrättegångar är vanliga mot kinesiska Falun Gong-utövare), isolering för att bryta ner hans vilja (långvarig isolering används ofta i förföljelsen av Falun Gong-utövare), olika taktiker för att försöka pressa honom till att ge upp sin övertygelse (vilket också är mycket vanligt i arbetsläger, hjärntvättsklasser eller fängelser) samt misshandel och tvångsmatning.

Enligt en nyligen publicerad årsrapport från FN:s kommission för mänskliga rättigheter har många Falun Gong-utövare dödats som en följd av tvångsmatning under hungerstrejker i fängelser och arbetsläger. Falun Dafa Information Center i New York har fått bekräftelser på 720 Falun Gong-utövare som har dödats på grund av tortyr och misshandel i kinesiska polisförvar, fängelser, arbetsläger eller liknande. 74 av dessa dog på grund av skador från tvångsmatning.

Nekas kontakt med anhöriga och det amerikanska konsulatet

Tjänstemän på Nanjing-fängelset där Charles Li hålls fängslad har förnekat honom all kontakt med sin fästmö Yeong-ching Foo. Fängelsepersonalen har också vägrat att tillåta representanter från det amerikanska konsulatet att besöka honom, med hänvisning till den allvarliga spridningen av SARS i regionen där fängelset ligger. Efter att hungerstrejken inleddes ska han ha flyttats till Nanjing-fängelsets sjukhus för tvångsmatning.

Dessutom har de nekat honom rätten att utöva Falun Gong genom att konfiskera all hans Falun Gong-litteratur samt pressa honom att inte öva.

Vill bli kärande i civilmålet mot Jiang i USA

Under sin fängelsevistelse har Li tidigare skrivit ett 96-sidigt dokument till det amerikanska konsulatet i Shanghai. Enligt en ämbetsman på konsulatet ska dock tjänstemän på Nanjing-fängelset ha tagit bort åtta sidor som innehöll specifik information om hans önskan att bli en kärande i civilmålet mot den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin.

USA:s reaktion

En ämbetsman på det amerikanska konsulatet sade till fästmön, Yeong-ching Foo, att den kinesiska regeringen är helt och hållet ansvariga för Lis välmående och att den amerikanska regeringen och det amerikanska folket bevakar detta fall noga och allvarligt.

Stuart Patt, en talesman för den konsulära enheten inom USA:s utrikesdepartement, sade i en intervju med den kinesiskspråkiga tidningen Epoch Times: ”Om Charles Li skadas på grund av sin hungerstrejk kommer vi att hålla de relevanta kinesiska ämbetsmännen ansvariga för det.”

– Vi instämmer med de amerikanska ämbetsmännen. Den kinesiska regeringen är fullständigt ansvariga för Lis välmående. Vi ber också den amerikanska regeringen samt det internationella samfundet om hjälp att rädda Li. Hans olaga frihetsberövande är beklämmande och representerar ett trampande på de grundläggande mänskliga rättigheter och friheter som vi alla värderar högt, säger Zhang Erping från FDI.

AGERA NU

I FOKUS