Bemötande av påståendena om att Falun Gong-utövare skulle hindrat arbetet med att stoppa SARS-smittan i Kina

2003-06-18 Propaganda

Det har förekommit inslag i svenska och internationella nyhetsorgan om att Falun Gong-utövare skulle ha stört bekämpandet av SARS-viruset och att de skulle ha uppmanat smittade att inte ta medicin. Detta är helt befängda påståenden från statskontrollerad kinesisk media som helt uppenbart är ytterligare ett försök av Jiang Zemin och andra ansvariga att försöka rättfärdiga den besinningslösa förföljelsen av Falun Gong.

Falun Gong började spridas offentligt 1992 och blev snabbt mycket populärt, bland annat på grund av metodens goda hälsoeffekter, så populärt att den dåvarande presidenten Jiang Zemin trodde sig se ett hot mot sin personliga makt. Därför beslutade han sig för att krossa Falun Gong. För att legitimera förföljelsen har han låtit arrangera olika händelser, till exempel den så kallades självbränningen på Himmelska Fridens Torg 2001, som nu avslöjats som ett bedrägeri. Han har inte heller dragit sig för att utnyttja internationella kriser som spridandet av mjältbrandsvirus i USA för att svartmåla Falun Gong.

Falun Gong är en så kallad kultiveringsmetod som innehåller fem övningar och en kunskap som hjälper utövaren att förstå livet ur ett andligt perspektiv och närma sig egenskaperna Sanning, Godhet, Tålamod. Falun Gong har inte några som helst politiska mål. Detta är viktigt att veta för den som har att ta ställning till nyheter från Kina om Falun Gong. Särskilt om nyheten kommer från de statskontrollerade nyhetsorganen.

Det är mycket osannolikt att Falun Gong-utövare skulle ha uppmanat SARS-smittade att inte ta medicin eftersom det går stick i stäv med undervisningen i Falun Gong. Där står det uttryckligen att den som är allvarligt sjuk ovillkorligen ska åka till sjukhuset, för även om Falun Gong bevisligen har mycket goda hälsoeffekter så är det inte för att bota sjukdomar som Falun Gong lärs ut utan främst för att ge människor möjlighet att höja sig moraliskt.

Den kinesiska regimen har nu fängslat ytterligare 180 Falun Gong-utövare. Detta är återigen en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna från den kinesiska regimens sida. Vi ber därför medier, politiker, frivilligorganisationer och privatpersoner att ta kritisk ställning till all information om Falun Gong som kommer från Kinas statsmedier. Ingen seriös utövare av Falun Gong kan ha något som helst intresse av att sabotera arbetet mot SARS eller på något annat sätt försvåra för sina medmänniskor - tvärtom är medmänsklighet och omtanke om andra en grundbult i utövandet.

Falun Gong har varit förföljt sedan juli 1999. Under dessa snart fyra år har Falun Gong Informationscenter fått in bekräftade uppgifter om att 720 utövare dött, men den verkliga siffran är med all sannolikhet avsevärt mycket högre. Dessutom har hundratusentals utövare olagligt frihetsberövats och 100 miljoner har berövats sina mänskliga rättigheter.

Under dessa år av förföljelse har Falun Gong-utövarna i Kina och övriga världen hela tiden fredligt vädjat om ett stopp på förföljelsen. Det enda "vapen" som Falun Gong-utövare riktar mot anklagelserna från Jiang Zemin och övriga ansvariga för förföljelsen är Sanning, Godhet, Tålamod - men det är kanske det de inte tål?

AGERA NU

I FOKUS