Inbjudan till allmänheten till parad och aktiviteter mot förföljelsen av Falun Gong

De ansvariga för förföljelsen av Falun Gong har, med förre kinesiske presidenten Jiang Zemin i spetsen, upprepade gånger försökt sprida förföljelsen till andra länder. Tack vare en klartänkthet hos de beslutsfattare som utsatts för påtryckningarna och den press- och åsiktsfrihet som råder i de flesta av världens länder, har dessa försök varit utan framgång. De flesta människor vet att förföljelsen av Falun Gong är orättfärdig och många människor har uttalat sitt helhjärtade stöd för Falun Gong-utövarnas fredliga vädjan för rätten att få utöva sin kultiveringsmetod, som bygger på principerna Sanning, Godhet, Tålamod.

Artikel 23

Implementeringen av Artikel 23 i Hongkongs grundlag skulle innebära slutet på de mänskliga och medborgerliga friheterna i den forna engelska kronkolonin. Tack vare mycket massiva protester från Hongkongs befolkning har beslutet om dess införande nu blivit skjutet på framtiden. Men det räcker inte, och motståndet kommer inte att upphöra förrän det hot som Artikel 23 utgör är fullständigt undanröjt.

Artikel 23 skulle - om den införs - innebära en direkt export av förföljelsen av Falun Gong och andra förföljda organisationer och individer från Fastlandskina till Hongkong, och det skulle inte ha någon betydelse vad Hongkongs regering eller dess befolkning säger. Om Artikel 23 väl är införd skulle Pekings direktiv gälla som lag även i Hongkong.

Enligt Chowa Choo från Svenska föreningen för Falun Dafa är de allvarligaste hoten med Artikel 23 att:

 • Alla former av yttrandefrihet hotas
 • Fredliga och demokratiska organisationer kan förbjudas i Hongkong enbart för att de är förbjudna i Kina
 • Polisens makt ökar. Godtyckliga husrannsakningar kan göras där polisens misstanke räcker som grund
 • Domslutsbeslut kan fattas bakom stängda dörrar och utan medverkan av de drabbade eller deras representanter

Tack vare den demokrati och de mänskliga fri- och rättigheter som råder i de flesta av världens länder har människor där möjlighet att se objektivt på situationen och kan själva ta ställning om Falun Gong och förföljelsen utifrån egen kunskap och förståelse. Den möjligheten har inte befolkningen i Kina, där de statsstyrda medierna sprider diktaturens propaganda som den enda 'sanningen'. Det finns stor risk att detta förhållande kommer att råda även i Hongkong om inte införandet av Artikel 23 stoppas.

Därför kräver Falun Gong Informationscenter i Sverige och Falun Gong-utövare i över 60 andra länder - tillsammans med bland annat demokratiförespråkare, den katolska kyrkan i Hongkong, journalistorganisationer och företrädare för en mängd andra intressen - att alla planer på att införa Artikel 23 eller delar därav fullständigt överges.

Rättsprocesser

Kinas förre ledare Jiang Zemin sade 1999 att han skulle krossa Falun Gong på några månader. Nu har det gått nära fyra år och människor i Kina och över hela världen har sett förföljelsens sanna natur, och det finns inte längre några möjligheter för Jiangs hatkampanj mot Falun Gong att lyckas. Tvärtom håller nu rättvisa på att skipas. I ett flertal rättsprocesser i Europa och USA ställs nu Jiang Zemin och andra ansvariga för förföljelsen av Falun Gong-utövare till svars för sina handlingar och redan har tre rättsfall avgjorts där de anklagade dömts skyldiga.

I en domstol i San Francisco dömdes Pekings fd borgmästare Liu Qi för mord, tortyr, olagligt fängslande och brott mot mänskligheten.

Två ledande personer inom 610-kontoret, den Gestapoliknande organisation som ansvarar för förföljelsen, har dömts i rättegångar i USA:

Zhao Zhifei, chef för allmänna säkerhetsbyrån i Hubeiprovinsen, dömdes i en domstol i New York för delaktighet i förföljelsen;

Xia Deren guvernör i Liaoningprovinsen dömdes i Kalifornien för att ha spelat en ledande roll i förföljelsen av Falun Gong.

Mer information om rättsprocesserna kan fås av Chowa Choo på tel 031-405998, mobil: 0730-54 47 96

Aktiviteter på lördag den 12 juli med anledning av att det är 4 år sedan förföljelsen började:

I Stockholm: På Mynttorget torg kl 11-14

Aktiviteter:

 • Information om rättsprocesser mot Jiang Zemin och andra ansvariga för förföljelsen av Falun Gong
 • Utställning om förföljelsen
 • Rapportering om dödsfall till följd av förföljelsen i Kina
 • Visning av Falun Gong-övningarna och information om kultiveringsmetoden

Dessutom genomförs en manifestation utanför Kinesiska ambassaden på söndag kl. 14-16.

Kontaktperson för Stockholmsaktiviteterna: Yi Zhang Lu: 0739-98 05 84

I Göteborg: Paraden avgår från Götaplatsen kl 11, anländer till Brunnsparken c:a kl 12

Aktiviteter i Brunnsparken:

 • Pirjo Svensson talar om Artikel 23
 • Information om rättsprocesserna
 • Utställning om förföljelsen
 • Visning av Falun Gong-övningarna och information om kultiveringsmetoden

Kontaktperson för Göteborgsaktiviteterna: Lee Kum Ah Nathansen: 0706-17 37 19

Allmänheten välkomnas varmt till aktiviteterna och att gå med i paraden i Göteborg!

AGERA NU

I FOKUS