Kinesiskt fängelse försöker hjärntvätta amerikansk medborgare - klipper av hans kontakter med USA:s konsulat

2003-07-23 Hjärntvätt
Charles Li från Kalifornien sitter sedan snart ett halvår fängslad i Kina. Han hungerstrejkar nu för andra gången i protest mot allt grövre misshandel och hjärntvättsförsök

SAN FRANCISCO (FDI) – En amerikansk medborgare som hålls fängslad i Kina tvingas genomgå hjärntvättsprogram som syftar till att bryta ned hans andliga övertygelse. Han har dessutom av fängelsepersonalen blivit avskuren från kontakten med USA:s konsulat.

För att protestera mot de ökande övergreppen har Dr Charles Li från Menlo Park i Kalifornien inlett en hungerstrejk. Han har inte ätit sedan den 14 juli. Li fängslades i Kina efter att i mars ha utsatts för en skenrättegång där han påstods ha ”förberett” inkoppling på det statsstyrda kinesiska kabel-tv-nätet med syfte att sända program som exponerade förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Enligt ett telefonsamtal som Lis fästmö Yeong-Ching Foo hade med Joshua Huck på USA:s konsulat i Shanghai på fredagsmorgonen hade Lis situation förvärrats dramatiskt under de senaste veckornas fångenskap

Sedan den 27 juni har fängelset fem gånger försökt “omskola” Charles Li. Den 8 juli vägrade han närvara på hjärntvättsmötet. En intagen - uppmuntrad av fängelsevakterna – vred då om hans arm och slog honom till golvet. Sedan släpade han Carles Li nedför en trappa. Dagen efter vägrade Li återigen att närvara och blev återigen fysiskt misshandlad. Under varje hjärntvättsmöte tvingas Li att under två timmar se på anti-Falun Gong-propaganda som producerats av kommunistpartiet.

Fängelset ökade också antalet fångar i Lis cell från fyra till tio. De slår honom så fort han försöker göra Falun Gongs meditationsövningar. Charles Li har sagt till USA:s konsulat att han nu har 29 blåmärken på kroppen, därav några som är mycket stora.

Enligt konsulatstjänstemannen har Charles Li vid sex tillfällen skriftligen begärt att få tala med honom, men han har inte mottagit någon av dessa.

"Charles har också skrivit veckobrev till personalen på USA:s konsulat som är avsedda för mig,” säger hans fästmö Yeong-Ching Foo, ”men inget av dessa har heller kommit fram. De har konfiskerats och fängelset tillåter inte Charles att skriva om dem.”

Det amerikanska konsulatet fick vetskap om breven och övergreppen när de ringde Charles Li med anledning av att de kände att något var fel när de slutade få de veckobrev som hans skrivit till dem sedan i juni.

Charles Li arresterades för snart sex månader sedan så fort han kom av planet på Guangzhou-flygplatsen i Kina. I mars dömdes Dr Li till tre år i Nanjingfängelset. Han påstods ha planerat för att använda kabel-tv-nätet för att - under rådande informationsblockad mot Falun Gong – sända ut bevis på de människorättsbrott som sker i Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong.

Li genomförde i maj en hungerstrejk för att stärka kraven på att ett 96-sidigt brev som han skrivit i fängelset, som redogjorde för de övergrepp han utsatts för, skulle lämnas ut till USA:s konsulat. Efter åtta dagar utan mat och efter att Li utsatts för tvångsmatning genom näsan gav fängelset efter och informationen överlämnades.

AGERA NU

I FOKUS