Falun Gong-kvinna dog efter tortyr genom tvångsmatning

2003-08-12 Dödslista

(FDI) Cui Ningning, en 46-årig Falun Gong-utövare från staden Zhenzhou i Henaprovinsen arresterades och dog senare, den 29 juli 2003, efter en tvångsmatning som egentligen användes som en tortyrmetod.

Cui var anställd vid företaget Henanprovinsens Spannmåls- och Oljeimport & Export. I maj 2003 arresterade polisen henne efter att hon hade distribuerat flygblad offentligt, som exponerade förföljelsen av Falun Gong i Kina. Enligt källor som är väl förtrogna med hennes fall utsattes Cui för stora påtryckningar från polisen i ett försök att tvinga hennes att skriva ett “garantiuttalande”, vilket innebär att man skriver under på att ge upp Falun Gong. Många källor i Kina uppger att polismän och personal i häkten belönas – ofta med pengabonusar och/eller med befordran – för att ha samlat in sådana “garantiuttalanden” från Falun Gong-utövare.

Trots påtryckningarna vägrade Cui att skriva uttalandet, vilket medförde att hon förflyttades till Heizhuangshäktet i Jinshuidistriktet, där hon dömdes till ett och ett halvt års tvångsarbete. Cui inledde en hungerstrejk för att protestera mot det illegala frihetsberövande, häktningen och domen. Som en följd började personal på häktet att tvångsmata henne.

Mer ofta använd som en tortyrteknik än en metod för att förse den hungerstrejkande med näringsämnen, har tvångsmatning i kinesiska fängelser, häkten och arbetsläger inneburit döden för fler än 10% av alla Falun Gong-utövare som (vi veterligen har) dött under förföljelsen. Vid ett tillfälle då Cui tvångsmatades, uppger ett ögonvittne att Chefen för häktet, Cheng Haitao, såg blod på tuben som användes för tvångsmatningen, men sade till Cui: “Tänk inte ens på att komma härifrån, även om du blöder.”

Den 18 juli hade Cui blivit så utmärglad och svag från de brutala tvångsmatningarna och annan misshandel att myndigheterna blev oroliga för att hon skulle dö i häktet. Därför beordrade de hennes syster att ta hem henne. Cui Ningning dog elva dagar senare, den 29 juli 2003.

Enheter ansvariga för att ha förföljt henne i staden Zhengzhou:

(lägg till 86-371 innan varje telefonnummer, förutom mobiltelefonnumret):

- Polisen i Jinshuidistriktet: 6256038

- Politisk och Säkerhetssektion vid Jinshuidistriktets polisenhet: 6256038

- Sektionschef LiXinjian: 86-13017662358 (cell)

- Ställföreträdande chef: Tao Wenyue

- Jinshuidistriktets häkte: 5942156

- Chef: Cheng Haitao (ett ögonvittne säger att Cheng Haitao aktivt har

deltagit I att tortera Falun Gong-utövare och utdelade några av de

dödsbringande skadorna till Cui)

- Henanprovinsens Spannmål och Olja Import & Export: 3944901

AGERA NU

I FOKUS