Belgiska Falun Gong-utövare stämmer Kinas förre ledare Jiang Zemin

2003-08-17 Nyckelpersoner

(FGI) Falun Gong-utövare har förföljts i över fyra år. I Kina har hundratals eller kanske tusentals dödats och hundratusentals är inspärrade i arbetsläger, fängelser eller mentalsjukhus. Etthundra miljoner människors mänskliga rättigheter har kränkts grovt. I Belgien och i andra europeiska länder, liksom i bl a USA, Canada och Australien, störs människor av den kinesiska regimens svartlistningar samt försök att minska yttrande- och mötesfriheten genom att påverka västerländska länders myndigheter. Den kinesiska regeringens massiva lögn- och förtalskampanj i massmedia, för att svärta Falun Gongs rykte, har pågått lika länge som förföljelsen.

Jiang Zemin, Kinas förre ledare, bär ansvaret för denna förföljelse. Rättsprocesser har, som tidigare rapporterats, inletts på olika håll för att ställa honom inför rätta för sina brott. Belgiska Falun Gong-utövare åberopar Belgiens nya lag mot folkmord i sin stämningsansökan mot Jiang, där han anklagas för folkmord, brott mot mänskligheten och tortyr. På detta sätt vill de exponera förföljelsen för världen, hämma förföljelsens gärningsmän i Kina och stoppa dödandet och denna brutala förföljelse.

För mer information:

Janniek De Clercq
janniek.declercq@pandora.be
+32 9 233 77 13

Matthias Slaats
matthias.slaats@pandora.be
+32 497 470 865

Nicolas Schols
Nicolas@falundafa.be
+32 479 875 734

AGERA NU

I FOKUS