Satellitsändningar nådde tio provinser och exponerade den förre kinesiske ledarens brott

(FGI/FDI) – För ca två veckor sedan kunde miljontals kineser i tio provinser se program som omöjligen skulle ha kunnat visas på den starkt censurerade statstelevisionen i normala fall. Enligt källor i Kina som kontaktade Falun Gong-utövare bosatta utanför Kina, fick TV-publik under tre kvällar den veckan se videofilmer som inte kom från den statsstyrda sändaren.

Programmen visades under bästa sändningstid och innehöll enligt källorna material med detaljer kring den stämningsansökan som i USA har lämnats in mot den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin, om Jiangs order att mörklägga det sanna antalet SARS-offer samt om andra brott som Jiang gjort sig skyldig till mot sitt eget folk. Filmen redovisade även en rapport från tredje part som slår hål på den propaganda från Xinhua (Kinas officiella och statskontrollerade nyhetsbyrå) som har omgärdat ”själv-bränningarna” på Himmelska fridens torg.

Att döma av innehållet talar mycket för att det har sänts av kinesiska Falun Gong-utövare, även om vi inte vet detta med säkerhet. (1)

- Det är mycket viktigt att ha perspektivet klart för sig när man vill bedöma dessa övertaganden av TV-signaler. Åtgärderna har vidtagits i en extrem miljö där en stor grupp människor har förlorat sina mest grundläggande mänskliga rättigheter, där människor systematiskt fängslas, torteras och dödas på indirekta eller direkta order från myndigheter och där massmedia dessutom används för att ljuga och dölja de brott som Jiangs regim är skyldiga till. De sändningar som Falun Gong-utövare gör är dessutom baserade på icke-våldsprinciper, dvs. inga människor kommer till skada, och inte heller skadas någon utrustning för den delen heller, säger Anders Måhlén från FGI.

Räckvidden för sändningarna är enorm

Den 15 augusti avslöjade, enligt BBC, en talesman för företaget som äger Sino-satelliten att räckvidden för sändningarna den 12 och 13 augusti var enorm. Då blev, enligt talesmannen, Kinas centraltelevision (CCTV), Kinas utbildnings-TV samt tio provinsiella TV-stationers TV-signaler “allvarligt störda”. Tidigare sändningsövertaganden i Kina har skett via mindre signaler på det regionala planet, medan dessa sändningar nådde en långt större publik.

Kina rankas som det näst värsta landet vad gäller pressfrihet

Utsändningar såsom dessa förändrar tillfälligt, men radikalt, förutsättningarna för Jiangs regim att genomföra sin omfattande förföljelse. I en nyligen publicerad studie av Reportrar Utan Gränser (RSF) rankas Kina som näst sämst (efter Nordkorea) när det gäller friheten för massmedia. Jiangs regim har använt sig av många metoder för att blockera vilka som helst nyhetskällor som inte stöds av den kinesiska centralregeringen, inklusive att störa radiosignaler från grannländer, förbjuda utländska publikationer som skriver ofördelaktigt om Jiang, samt anpassa hårdvara för Internet (tyvärr med hjälp av västerländska företag) som kan blockera känsligt innehåll och som dessutom kan spåra de som försöker gå in på otillåtna sidor, etc.

I RSF:s rapport Freedom Index står bl.a. följande (fritt översatt): “I de sämst rankade länderna är pressfrihet inte att tala om och oberoende tidningar förekommer inte. Den enda röst som hörs är från massmedia som kontrolleras eller bevakas strikt av regeringen. Det mycket fåtaliga antalet oberoende journalister trakasseras ständigt, fängslas eller tvingas i exil av myndigheterna. Utländsk massmedia är förbjuden eller tillåten i mycket små doser, alltid noga bevakad.”

Informationsmonopol skyddar Jiang men skadar det kinesiska folket

Informationsmonopolet skyddar Jiang Zemin på bekostnad av det kinesiska folket. Att sända nyheter inne i Kina om stämningsansökningar mot Jiang runt om i världen, rapporteras ha en särskilt stark effekt på det kinesiska folket, där många tydligen blir chockerade av att få kännedom om de brott Jiang har begått och hans grova förbrytelse mot den kinesiska konstitutionen.

- Det är svårt för många människor utanför Kina att föreställa sig vilken effekt en statsstyrd massmedia har på sitt folk. Vi måste försöka sätta oss in i den vanlige kinesiske medborgarens situation. Jiang har dolt sina brott för det kinesiska folket under många år. Nu, genom ansträngningar att klargöra sanningen både innanför Kinas gränser och internationellt, börjar folk slutligen se sanningen om vad han har gjort. Det är värdefullt för Kinas folk att få reda på denna nyhet, säger Zhang Erping, en talesman för Falun Gong Information Centre i USA.

I en stämningsansökan i en regional domstol i Illinois, USA, anklagas Jiang och “610-byrån” för folkmord och brott mot mänskligheten. ”6-10”-byrån är en organisation med stora befogenheter (den existerar på alla nivåer från det nationella till det lokala) som skapades av Jiang och har ett enda syfte: att utrota Falun Gong. Liknande stämningsansökningar har lämnats in i Belgien, Frankrike, Australien och Kanada samt till den Internationella Brottsdomstolen.

(1) Observera att dessa sändningar inte är samma sändningar som FGI rapporterade om den 14 augusti, vilka inträffade mer lokalt i en sydkinesisk stad och genomfördes av Falun Gong-utövare med fjärrstyrd utrustning.

AGERA NU

I FOKUS