Wienkonventionen ger inte internationell immunitet för de ansvariga bakom förföljelsen av Falun Gong-utövarna i Kina

Luo Gan, ständig medlem av det kinesiska kommunistpartiets politbyrå och ökänd för sina brott mot de mänskliga rättigheterna, åtnjuter inte immunitet utomlands för de tortyr- och folkmordsbrott som han begått i Kina, säger västerländska människorättsadvokater. Luo Gan var nyligen på rundresa i några Europeiska länder och ställdes då inför brottsmålsstämningar i Island och Finland för sitt agerande i förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Under de senaste fyra åren har Luo Gan styrt 610-byrån i Kina. Organisationen beskrivs av USA:s kongress som ett organ som "kontrollerar förföljelsen av Falun Gong-medlemmar genom organiserad hjärntvätt, tortyr och mördande".

Inget skydd av Wien-konventionen

Enligt Morton Sklar, verkställande direktör för Världsorganisationen mot tortyr i USA och expert på immunitetsfrågor åtnjöt Luo Gan inte immunitetsskydd enligt Wienkonventionen under sin resa till Island.

- Först och främst passar Luo Gan inte in i de väldigt tydliga kategorier av skyddade ämbetsmän som anges i Wienkonventionen, säger Morton Sklar. Han är inte statsöverhuvud eller utrikesminister, och var inte i Island på specialuppdrag för att fullgöra något ambassadörs- eller ens regeringsuppdrag. Som jag förstått saken inspekterade han det isländska rättssystemet. Det är inte den typen av specialuppdrag som Wienkonventionen hade i åtanke när den införda immunitetsskydd åt de högsta nivåerna av statsmän i samband med speciella diplomatiska uppdrag.

Morton Sklar fortsätter:

- Att tolka konventionen på något annat sätt skulle innebära att praktiskt taget alla utländska ämbetsmän skulle vara föremål för absolut immunitet i andra länder, vilket är lång ifrån hur immunitetsbestämmelserna tolkas och används.

Ingen immunitet för folkmords- och tortyrbrott

Sklar påpekar också att ingen, oavsett ställning, kan hävda straffimmunitet för handlingar som utgör folkmord.

- Det finns undantag för också det starkaste immunitetsskyddet i fördragstexterna i folkmordskonventionen och i liknande bestämmelser som infogats i alla viktigare brottsåtalslagsstiftningar som Internationella Brottsdomstolen, Jugoslavien- och Rwandatribunalerna och specialdomstolen i Sierra Leone, säger Sklar.

Ragnar Adalsteinsson, välrenommerad isländsk människorättsadvokat som representerar målsägarna bakom en stämning som lämnats in mot Luo Gan i Island. Han säger:

- Även om Luo hade varit på officiellt besök i Island, åtnjuter han inte den diplomatstatus som krävs för att utvinna skydd från Wienkonventionen. Dessutom hade Luos folkmords- och tortyrbrott - även om han hade haft diplomatstatus - undantagit honom från varje form av internationell immunitet.

Ragnar Adalsteinsson fortsätter:

- Island har inte skrivit under konventionen om specieluppdrag från 1969. Därför kan åklagaren inte fatta ett beslut med stöd av den konventionen. Det är långsökt att använda en internationell konvention som Island inte har skrivit under för att upphäva en som Island har skrivit under (FN:s tortyrkonvention som Island skrev under i november 1996).

Människorättsadvokaten Terri Marsh, huvudadvokat i en civilrättslig stämning i USA mot Kinas förre ledare Jiang Zemin och 610-byrån, tillägger:

- Luo Gan och de som är skyldiga till både folkmord och tortyr av oskyldiga Falun Gong-utövare i Kina kan inte begå brott av sådan fruktansvärd omfattning utan rättsligt ansvar. Han har brutit mot de mest hyllade principerna hos alla civiliserade länder, han har brutit mot kinesisk lag, så väl som internationella avtal och överenskommelser. Det finns inga moraliska eller legala grunder för att hävda immunitet i detta eller i någon annan kinesisk ämbetsmans fall. Förvisso kan inte den officiell ställningen hos någon person som anklagas för folkmord lösa honom från rättsligt ansvar. Man kan inte genomföra folkmord (eller) tortyr utan rättsliga repressalier.

Luo Gan på kollisionskurs med rättvisan

Peter Jauhal, talesman för Falun Dafa Informationcenter i London säger att förutom den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin finns det ingen person som har ett större ansvar för brotten mot Falun Gong än Luo Gan:

-I Kina har Luo Gan opererat obehindrad av Kinas författning för att genomföra hjärntvätt, tortyr eller mord på tiotusentals Falun Gong-utövare, även kvinnor och barn, säger Peter Jauhal

- Utanför Kina har Luo Gan sammankopplats med olaglig övervakningsverksamhet som resulterat i Kinas numera välkända "svarta listor", som användes för att förvägra medborgare i demokratiska länder inresa till Island och andra länder.

Ironiskt nog säger medierapporteringen att en av anledningarna bakom Luo Gans europaresa är att han ska lära sig och utbyta idéer om domstolsväsende och rättssystem. På så sätt, säger Peter Jauhal, kan man säga att Luo Gans resa går på kollisionskurs med lag och ordning.

- Om Luo verkligen vill se hur rättvisan fungerar i ett demokratiskt land, kan stämningarna ge honom direkt erfarenhet. Rättsligt agerande kan bli aktuellt även sedan Luo har lämnat länderna som stämningarna lämnats in i. Låt oss hoppas att Island, Finland och andra länder kan upprätthålla sina egen standard för att på så sätt hjälpa till att

upprätthålla lag och ordning som ett skydd mot tyranni av Luo Gans slag, säger Peter Jauhal

Kontaktinformation:

Morton Sklar, Verkställande direktör för Världsorganisationen mot tortyr: +358-40-588-1404

Ragnar Adalsteinsson, Isländsk advokat i fallet mot Luo Gan: +354-6961306

Terri Marsh, Människorättsadvokat i USA: +1-202-369-4977

AGERA NU

I FOKUS