Kina juni - augusti 2003: 58 dödade Falun Gong-utövare efter tortyr och misshandel

2003-10-04 Dödslista
“Enbart tilltron till disciplinen [Falun Gong] har, utan någon som helst yttre manifestation av dess grundsatser, varit en tillräcklig anledning för att utövare ska straffas med allt ifrån förlust av anställning till frihetsberövande och i många fall tortyr och död”

– USA:s Utrikesdepartements

årliga rapport om mänskliga rättigheter, 2003Nu inne på sitt fjärde år, fortsätter den förre kinesiske ledaren Jiang Zemins kampanj - “utrota Falun Gong” - att sanktionera brutala metoder som syftar till att tvinga kinesiska medborgare att avsäga sig sin andliga utövning.

De som avsäger sig Falun Gong släpps ofta, även om de bevakas och ofta tvingas assistera myndigheterna i att tvinga andra att göra likadant. De som inte avsäger sig Falun Gong fortsätter att misshandlas och torteras, eller dör i processen.

Mellan juni och augusti 2003 har trovärdiga källor i Kina rapporterat om 58 dödade Falun Gong-utövare - av vilka de flesta dog efter tortyr i kinesiska häkten och tvångsarbetsläger. Rapporterna kommer från alla håll i Kina, från Xinjiang och Guandong till Beijing.

– Detta är enbart de dödsfall som vi har information om, säger Erping Zhang, talesman för Falun Dafa Information Center.

– I oktober 2001 avslöjade en kinesisk regeringskälla att den verkliga dödssiffran var mer än fem gånger så stor som den siffra vi hade bekräftad vid den tiden och Jiangs regim har blivit mer grundlig i att dölja detta dödande. Vi har nu fakta om 787 dödsfall. Den sanna dödssiffran kan vara väl över 4000, fortsätter Zhang.

En del menar att dödssiffran är ännu högre. Den 6 juni 2002 publicerades en bok som gav detaljer om Jiang Zemins kampanj mot Falun Gong och som uppgavs vara skriven av en högt uppsatt kinesisk ämbetsman inom kommunistpartiet. I boken, med titeln Poisonous Deceit, skriver författaren att det verkliga antalet dödade Falun Gong-utövare är “över 7000”.

Mer nyligen placerade den förre USA-ambassadören Mark Palmer, i en radiointervju den 16 juli 2003, dödssiffran till “runt tiotusen”. Palmer sade under intervjun att “[Jiang] gör sig skyldig till ett människorättsbrott som är likvärdigt med vad Saddam Hussein och Milosevic [gjorde].”

Västerbottens vänlän kvarstår som den provins där flest Falun Gong-utövare har dödats

Enligt källorna kvarstår Heilongjiangprovinsen – ett vänlän till Västerbottens län - fortfarande som den mest dödliga provinsen totalt sett sedan förföljelsen inleddes i juli 1999, med 14% av alla kända fall av dödade Falun Gong-utövare. Liaoning- och Shandongprovinsen står vardera för 11% av alla kända dödsfall, Jilinprovinsen för 10% och Hebeiprovinsen för 9%. Sju procent av alla kända dödsfall har inträffat i Beijing.

Uppskattningsvis 73% av alla kända dödsfall är ett resultat av tortyr och fysisk misshandel, medan 10% är en följd av tvångsmatning, vilket i många fall har använts som en tortyrmetod under denna förföljelse (läs mer) . De övriga fallen inkluderar mystiska omständigheter där individer dött på mentalsjukhus efter att ha injicerats med okända preparat, eller där människor uppges ha ”fallit” från byggnader i samband med polisförvar.

Dussintals källor runtom i Kina har uppgett att poliser själva har sagt att de har stående order på att dödsfall i samand med polisförvar ska räknas som självmord.

Färre än 3% rapporteras ha dött efter hungerstrejker.

AGERA NU

I FOKUS