Ny stämningsansökan anklagar Kinas förre ledare Jiang Zemin för omfattande korruption

2003-10-06 610-byrån

Anklagelser: Att skaffat sig makt och samlat på sig rikedomar genom den brutala förföljelsen av Falun Gong

Ny stämningsansökan säger att Jiang Zemin har beordrat att Falun Gong ska "utrotas"...

* För att roffa åt sig och förskingra stora penningsummor till utlandet

* För att tvinga till sina rivaler kommunistpartiets centralbyrå till underkastelse

* I strid med rådgivning från regeringen och utan hänsyn till beslut av politbyråmedlemmar

CHICAGO - Målsägarna i fallet Falun Gong mot Jiang Zemin (och 610-byrån) har lämnat in ytterligare en stämningsansökan. I den anklagas Jiang Zemin för omfattande korruption och domstolen uppmanas att ställa honom till svars för att ha verkställt folkmordet av Falun Gong-utövare för sin egen vinnings skull - för att säkra sin makt, trygga sin ställning och öka sitt personliga välstånd.

Det memorandum som bifogades stämningsansökningen säger att hela kampanjen mot Falun Gong-utövarna initierades av Jiang, som tvingade den på Kinas regering, kommunistpartiet och hela den kinesiska befolkningen genom 610-byrån - som skapades med det syftet.

- Jiang sände i juni 1999 personligen ut ett internmeddelande till alla partimedlemmar med order om att de skulle bistå i förföljelsen av Falun Gong. Detta stred mot ett beslut som fattades av andra medlemmar i Kinas kommunistpartis politbyrå, säger advokat Terri Marsh, som lämnade in stämningsansökan mot Jiang Zemin. Hon fortsätter:

- Sedan dess har Jiang varit drivkraften bakom förföljelsen. Han besökte till och med personligen de provinser som inledningsvis inte aktivt utförde hans order, för att säkerställa att hela nationen följde hans linje. Faktiskt har hela förföljelsekampanjen genomförts vid sidan om de normala och juridiskt etablerade regeringsprocesserna. Detta är Jiangs personliga kampanj, säger Terri Marsh.

Liksom kulturrevolutionen skapades förföljelsen av Falun Gong av en enskild person, till skada och men för hela landet, sägs det i stämningsansökan. Det sägs också att Jiang Zemin, då han bryter mot såväl Kinas nationella lagar som internationella normer, inte agerar på den kinesiska statens vägnar, utan snarare som en statens och folkets fiende.

Dessutom sägs att det beslut som tidigare fattats om att ge Jiang Zemin immunitet inte på något sätt skiljer sig från att ge immunitet åt Hitler, Milosevic eller Stalin för deras brott mot mänskligheten. Liksom i fallen med Hitler, Milosevic och Stalin kan Jiang Zemins handlingar i form av tortyr och folkmord inte skyddas av immunitet eftersom de utgör det allvarligaste av alla brott - brott mot mänskligheten - och kränker inte bara internationell lag, utan utgör också direkta brott mot kinesisk lag och den kinesiska konstitutionen.

Kontaktinformation:

Människorättsadvokat Terri Marsh: +1-202-369-4977

Falun Gongs talesman Dana Cheng: +1-312-933-8138

AGERA NU

I FOKUS