Stämningsansökan i Spanien anklagar förre kinesiske ledaren och hans medhjälpare för tortyr och folkmord

2003-10-24 610-byrån

Advokat Carlos Iglesias deltar i en presskonferens kort efter att han har delgivit en stämningsansökan till Spaniens Nationaldomstol. Stämningsansökan anklagar den förre kinesiske ledaren och en högt uppsatt medhjälpare för folkmord och tortyr. 5 målsägare deltog också under presskonferensen.Onsdagen den 15 oktober lämnade målsägare från USA, Australien, Belgien och Spanien in en brottsrättslig stämningsansökan till spansk domstol, i vilken den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin och politbyråmedlemmen Luo Gan anklagas för att dirigera tortyr av och ett folkmord på Falun Gong-utövare i Kina.

Stämningsansökan hävdar att Jiang Zemin beordrade att Falun Gong skulle "utrotas" 1999 och att han är centralfiguren när det gäller att styra ett folkmord, enligt den definition av "folkmord" som ges i FN:s Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.

Stämningsansökan hävdar även att Luo Gan har verkställt detta folkmord via "610-byrån". "610-byrån" är det som till helt nyligen benämndes "Ledningsgruppens byrå för Falun Gong-frågan". Provinsregeringar i Kina ska enligt källor nu ha bytt namnet till "Byrån för att rensa bort onda sekter" – till utomstående hävdar man att "610-byråerna" har blivit upplösta. Denna byrå är en permanent byrå under den Politiska och juridiska kommittén, som i sin tur tillhör det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté (Luo Gan är chef - ung. motsv. en ministerpost - för den Politiska och Juridiska kommittén). "610-byrån" är det högsta politiska organ som Jiangs regim använder för att förfölja Falun Gong. Den sysslar endast med politisk förföljelse genom bl.a. organiserad hjärntvätt, tortyr och mord och står helt och hållet utanför och ovanför den kinesiska konstitutionen. Den har, enligt källor i Kina, mycket gemensamt med Kulturrevolutionens ledningsgrupp som också tillhörde centralkommittén. Den har också jämförts med Nazi-tysklands Gestapo.

Enligt målsägarnas advokat, Carlos Iglesias, har en domare blivit tilldelad att undersöka stämningsansökan, men det finns ännu inga uppgifter på hur länge det kan dröja innan domstolen fattar ett beslut huruvida den kommer att acceptera fallet. Till skillnad från flera tidigare stämningsansökningar som har lämnats in av Falun Gong-utövare i Europa, åberopas nationella lagar snarare än FN-konventioner i den spanska ansökan mot Jiang och Luo. Den baserar sig på en av Spaniens grundlagar, vilken ger spanska domstolar universell jurisdiktion att processa stämningsansökningar som handlar om allvarliga brott som folkmord, även om de påstådda brotten inte har begåtts i Spanien.

Den spanska stämningsansökan är den 16:e i raden av stämningsansökningar (fördelade på 13 länder) mot höga kinesiska ämbetsmän eller regeringsorgan för deras roll i förföljelsen av Falun Gong. Den är den 3:e som är riktad mot Jiang Zemin och den 8:e som riktar sig mot Luo Gan och/eller "610-byrån" som han styr över. Två av de stämningsansökningar som lämnats in i USA har redan sett domslut till fördel för Falun Gong-utövare, medan flera andra har avfärdats – troligtvis efter stora diplomatiska påtryckningar från den kinesiska regimen.

Högsta Domstolen i Spanien blev uppmärksammad 1998 då den accepterade en liknande stämningsansökan, nämligen den mot den förre chilenske diktatorn Augusto Pinochet. Den gången åberopade domstolen Europakonventionen om utlämning i ett försök att få Pinochet utlämnad från England för att ställas inför rätta i Spanien. När det gäller likheter mellan stämningsansökan mot Jiang och Luo och den mot Pinochet, säger advokat Iglesias:

- Vi använder många av de argument som användes mot Pinochet och eftersom ett sådant mål aldrig skulle kunna tas till domstol i Kina, pekar vår lags universella jurisdiktion och det juridiska prejudikatet i Spanien på att den här domstolen har anledning att ta sig an detta mål.

Ett försök att lämna in en stämningsansökan i Kina mot Jiang Zemin har faktiskt gjorts. Det gjordes i augusti 2000 av Wang Jie från Peking och Chu O-ming från Hongkong. Männen frihetsberövades dock av kinesiska myndigheter och regimen gav inget svar på stämningsansökan. Chu O-ming dömdes senare till 5 års fängelse, medan Wang Jie, enligt en AP-artikel daterad 24 augusti 2003, frigavs villkorligt av medicinska skäl till följd av de allvarliga skador han fått under interneringen.

- FN-konventionerna är tydliga på den här punkten, tillade Iglesias. Om rättvisa inte kan skipas i de länder där folkmords- och tortyrbrott inträffar, har det internationella samfundet ett ansvar att kliva in. I Spanien har vi lagar som kan acceptera och pröva sådana fall och det är precis vad vi tänker göra.

AGERA NU

I FOKUS