Närmare 100 Falun Gong-utövare hungerstrejkar i protest mot tortyr i Jilinfängelset

2003-11-01 Fysisk tortyr

Cheng Jun Liu har under fyra år fredligt vädjat för Falun Gong i Kina. Nu har han torterats nästan till döds av fängelsevakter. Cirka 100 Falun Gong-utövare i Jilin-fängelset har inlett en hungerstrejk i protest mot den allvarliga tortyr som utförs där.Tillförlitliga källor i Kina uppger att 100 Falun Gong-utövare hålls fängslade i Jilinfängelset. De flesta av dem har inlett en hungerstrejk i protest mot den tortyr som fångvakterna utsätter dem för.

Det finns information om en av de 100 fångarna i Jilinfängelset: Det gäller fallet Cheng Jun Liu och de övergrepp som han har utsatts för av fängelsepersonalen. Många familjemedlemmar och engagerade medmänniskor har inlett en telefonkampanj där de kontaktar myndigheterna i Changchunregionen och uppmanar dem att frige Liu och övriga Falun Gong-utövare som sitter fängslade i Jilinfängelset.

Cheng Jun Liu torterades nästan till döds

Källor i Kina säger att Chen Jun Liu är nära döden. Under de fyra år som Liu har vädjat för rätten att utöva den andliga metoden Falun Gong, har han blivit slagen, torterad och slutligen närapå mördad av Jiang Zemins agenter. På order av Jiang arbetar de för att tysta dem som vill avslöja förföljelsen.

Lius berättelse började 1999 när han reste till Peking för att lämna in en officiell vädjan mot bannlysningen av Falun Gong vid det centrala appellationskontoret. Efter att ha lämnat in sin vädjan skickades Chengg Jun Liu till Fengjins arbetsläger i Changchun.

Under de fyra år som följde fängslades Liu två gånger efter att fredligt ha vädjat för Falun Gong. Han ”dömdes” så småningom till 13 år i Jilinfängelset. Där blev han slagen och torterad av fångvakterna tills han var nära att dö.

Liu, vars kropp och ansikte var så illa tilltygade av misshandeln att han knappt kunde tala, förflyttades till Changchuns centralsjukhus eftersom cheferna på arbetslägret försökte undkomma ansvaret för hans överhängande död. Lius familj tillkallades och fångvakterna försökte pressa dem på pengar för hans sjukhusbehandling.

När familjen bad fängelset att släppa Liu, skall vakterna ha svarat, att om Liu dör så har det ”inget [med dem] att göra”.

Lius familj uppges då ha svarat vakterna att Liu var vid god hälsa innan han fängslades och att de inte kommer att förbli stillatigande om Liu skulle dö.

Enligt den senaste rapporten från Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong har Liu förlorat medvetandet på sjukhuset och sjukhuspersonalen vill inte längre ta ansvar för omvårdnaden om honom.

Aktuella adresser och telefonnummer:

Jilin Prison
100 Junmin Road

Jilin City, Jilin Province 132000
Växel: +86-(0)432-4881551

Utbildningsavdelningen: +86-(0)432-4881511x3040
Avdelningen för fängelsepolitik: +86-(0)432-2409418

Jilin City Central Hospital
45 Northern Boulevard

Jilin City, Jilin Province 132011
Växel: +86-(0)432 2027049
Kontor. +86-(0)43-2024200

AGERA NU

I FOKUS