Kvinnor hängs upp nakna och torteras i underlivet i ett försök att ”omvända” tillräckligt många

2003-11-07 Sexuella övergrepp

På order av polisen hängs kvinnliga interner vid Dalian omskolningsläger upp i taket med händer och fötter åt fyra olika håll, under det att pepparolja sticks in i deras underliv med stavar.

För att uppnå regimens kvot för antalet ”omvända” Falun Gong-utövare, har tvångsarbets- och omskolningslägren i Kina fått order av 610-byrån att tvinga fram signerade ”ångeruttalanden”. I dessa ångeruttalanden ska man helt avsäga sig sin kultivering och sitt utövande av Falun Gong.

Förutom att detta är en grov kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter under en pågående förföljelse av människor, är det på det personliga planet något fullständigt otänkbart för många utövare – "hur kan jag ge vika för denna ondska och ge upp någonting som har inneburit så många positiva förändringar i mitt och min omgivnings liv?"

För att uppnå den tilldelade kvoten av ”omvända” utövare, använder lägerpersonalen vid Dalian omskolningslägers kvinnobrigad metoder som att visa ”omskolningsfilmer” dygnet runt som svartmålar Falun Gong, beröva utövarna sömn, utsätta dem för kyla, bränna dem med olika föremål, elchocker, tvångsmatning och sexuell tortyr.

Trots alla dessa metoder uppger rapporter att många Falun Gong-utövare i lägret, fredligt men bestämt, fortfarande står fast vid sin kultivering och sitt utövande av Falun Gong och dess kärnprinciper Sanning-Godhet-Tålamod.

Ett ögonvittne berättar

Här följer en ögonvittnesskildring från en kvinna som suttit i Dalian omskolningsläger:

Det vanliga är att utövare först frihetsberövas för att de har skrivit en vädjan till ett ”appelationskontor” (en instans där kinesiska medborgare ska ha möjlighet att framföra synpunkter på och rapportera eventuell felaktig behandling från stat och myndigheter), hållit upp en banderoll med orden ”Falun Gong är bra” eller delat ut flygblad som avslöjar förföljelsen av Falun Gong. Många sänds sedan utan rättegång till ”omskolning genom arbete”, t.ex. till platser som Dalian omskolningsläger.

Under de första dagarnas internering omges Falun Gong-utövare av planscher, högtalare och TV-program som svartmålar Falun Gong. Alla som försöker utföra Falun Gong-övningarna eller studera metodens böcker utsätts för misshandel och elchockstortyr.

Nyligen gripna utövare interneras och torteras först på avdelningen där de kriminella fångarna sitter. Där tvingas de recitera lägrets regler och förordningar. Alla som vägrar samarbeta låses in och torteras i isoleringsceller och blir därefter utsatta för ytterligare hjärntvätt. De som fortfarande står fast vid sin övertygelse utsätts för än mer brutal tortyr.

I början av 2002 påbörjade en stor del av utövarna i lägret en hungerstrejk, då detta var det enda sättet för dem att protestera. De kvinnliga Falun Gong-utövarna hängdes då upp i taket och vakterna tvingade de kriminella fångarna att antasta dem med stavar och cayennepepparolja.

På order av lägrets ledning, och under tortyrhot, hällde fångarna även kokande vatten över utövarna. Därefter tvingade de dem att hålla sig vakna stående hela natten. Nätterna var kalla och utövarna i Dalian (en stad i nordöstra Kina) tvingades ofta att stå barfota med fönstren öppna mitt i vintern.

Om inte tortyren, berövandet av sömn och den iskalla temperaturen bröt ner utövarnas vilja, tvingades hårda plastslangar brutalt in i deras näsgångar och ner i strupen för att möjliggöra tvångsmatningstortyr.

De som inte längre kunde stå på egna ben sattes i handbojor och lämnades hängande från sängstolparna. Alla utövare tvingades sitta på huk med båda händerna runt benen, 24 timmar i sträck. Minsta lilla gungning kunde utlösa en omgång av elchocker från vakterna. Vakterna skrek att de som inte gav upp sin övertygelse skulle utsättas för många fler timmar av huksittande.

Till och med Kvinnobrigadens chef vid Dalian omskolningsläger och flera av militärledarna, torterade personligen utövare. En av ledarna vid arbetslägret, vid namn Zhang, sade en gång till utövarna: ”Ni talar om ondska? Jag är ond.” Detta till trots var det många Falun Gong-utövare, t.ex. Wang Lijun, Sun Yan och Man Chunrong, som inte gav vika. Internerna trodde aldrig att någon skulle kunna utstå den sexuella tortyren utan att ge upp, men när de såg Wangs orubbliga beslutsamhet upphörde de till slut att tortera henne.

Under 2003 torterades Wang ännu en gång i isoleringscell, vilket medförde att hennes fötter skadades svårt. Hon har sedan dess haft svårt att förflytta sig.

Trots detta vägrade Wang att ge upp sin övertygelse. Detta gjorde många i lägerpersonalen rasande, då deras bonus och eventuella befordran står i direkt relation till huruvida de uppnår kvoten av ”omvända” utövare.

* * *

Faktum är att omskolningslägren är centrum för hjärntvätt och tortyr, platser som är skapade för att krossa det mest grundläggande i en människas existens – hennes andlighet. Uppbackade av en regim som tar till extrema metoder för att försöka kontrollera sitt folks inre liv har dessa hemskheter kunnat fortgå i mer än fyra år, dolda bakom murar, dolda bakom en yta av materiell välgång i Mittens Rike.

Falun Gong-utövare är inte landets fiende som den kinesiska statspropagandan vill hävda. Det är snarare miljontals människor som har en stark tillit till Godheten. Det är därför som tortyr inte kan ändra deras hjärtan. Genom frukten kan man bedöma trädet. När förövarna använder tortyr för att "omvända" en människa som lever efter fredliga och etiska principer, vad är det då de vill "omvända" personen till?

Med anledning av läget i Dalian anordnas en ljusvaka lördag 8 november på Myntorget i Stockholm, kl. 11-15. Söndag 9 november äger en manifestation rum vid kinesiska ambassaden, kl. 13-15.

AGERA NU

I FOKUS