Amerikanskt kosmetikaföretag i Kina utsätts för påtryckningar att medverka i förföljelsen av Falun Gong

Det amerikanska kosmetikaföretaget Mary Kays verksamhet i Kina har utsatts för påtryckningar från kinesiska myndigheter. Påtryckningarna syftar till att tvinga företagets anställda att skriva på ett avtal där de garanterar att de inte kommer att utöva eller tala för Falun Gong.

De som inte undertecknar avtalet får sparken och riskerar att anmälas till de lokala myndigheterna. Dessa uppgifter har nyligen nått Falun Dafa Information Center i New York.

INFORMATIONSCENTRET har fått bekräftat från källor i Kina att flera anställda på Mary Kay, samt säljare av företagets produkter, redan har förlorat sina jobb efter att ha vägrat skriva under avtalet.

En obekräftad rapport säger dessutom att en person som talade positivt om Falun Gong på ett Mary Kay-möte i Kina frihetsberövades av kinesiska myndigheter. Var denne person befinner sig är fortfarande okänt.

Informationscentret i New York har också fått obekräftad information om att andra företag som gör affärer i Kina, har fått ta emot liknande påtryckningar.

NU TVINGAS alltså Mary Kay, och möjligtvis även andra utländska företag i Kina, att assistera Jiang Zemin i hans förföljelse med förevändningen att lyda kinesiska ”lagar”. I själva verket hjälper de tyvärr människorättsbrottslingar att uppfylla ett av Jiangs direktiv – ”Förstör Falun Gong-utövare ekonomiskt”.

Enligt den ateistiska kommunistregimen i Kina, kvalificerar man sig som en ”kultmedlem” och som en kriminell om man utövar katolicism eller protestantism som inte har reglerats och godkänts av Partiet. Skulle utländska företag foga sig i att sparka anställda med kristen tro om det kinesiska kommunistpartiet skulle be dem att göra det? Skulle dessa företag ha accepterat de sydafrikanska ”lagarna” mot svarta under Apartheidsystemet eller de ”lagar” som antogs för att förfölja judar under Nazisystemet?

MARY KAY är ett USA-baserat företag med huvudkontor i Dallas och är känt för sina etiska principer och värderingar, särskilt när det gäller att värna om kvinnors liv. Men i Kina, där Mary Kay har arbetat för att etablera en, vad vi förstår, blomstrande verksamhet som sysselsätter fler än 120 000 kinesiska kvinnor, står nu företaget inför valet att stå upp för mänskliga rättigheter eller att fortsätta stödja regimens förtyck. Det förra valet innebär en risk att förlora en lönsam marknad. Det senare valet innebär att företaget bryter mot internationella FN- och ILO-konventioner såväl som mot sina egna grundläggande etiska värderingar.

I praktiken är det så att Mary Kay, och andra företag som utsätts för liknande krav i Kina, också har gjorts till offer under förföljelsen av Falun Gong. Samtidigt innebär det en möjlighet för dem att verkligen befästa en hög företagsmoral.

AGERA NU

I FOKUS