Internationell rättsexpert: Före detta statsöverhuvud åtnjuter inte immunitetsskydd för brott begångna under tiden vid makten

2004-02-01 Individuellt stöd

I en inlaga till en appellationsdomstol i USA hävdar en expert på internationell rätt, Professor Jordan J. Paust, att ett beslut som fattades av domare Matthew F. Kennely om att Kinas förre ledare Jiang Zemin inte kan ställas inför rätta på grund av att han har immunitet som statsöverhuvud, var fattat på felaktiga grunder. I inlagan påpekas att Jiang Zemin inte längre är ett statsöverhuvud utan ett före detta statsöverhuvud och inlagan visar genom rikliga mängder med hänvisningar att den internationella lagstiftningen inte erbjuder någon immunitet åt före detta statschefer.

Professor Jordan J. Pausts inlaga lämnades in måndagen den 26 januari till USA:s 7:e appellationsdomstol till stöd för en appellation från den 20 januari 2004, rörande en stämningsansökan som Falun Gong-utövare lämnat in mot Kinas förre ledare Jiang Zemin och "Kontrollbyrån för Falun Gong#” (ofta kallad 610-byrån)

Professor Paust är grundare och ledare för Internationella rättsinstitutet vid universitet i Houston. Han har publicerat många skrifter om internationell rätt och är en ofta anlitad expert och har innehaft flera ledande positioner inom området. För närvarande är han vice ordförande vid the American Society of International Law´s International Criminal Law Interest Group. Tretton andra experter på internationell rätt ställer sig bakom inlagan. Bland dessa kan nämnas:

* William J. Aceves, ledare för International Legal Studies Program vid California Western School of Law.

* Donna Artzt, vice ordförande för Center for Global Law and Practice vid Syracuse University.

* Anthony D’Amato, juridikprofessor vid Northwestern University.

* Michael P. Scharf, ledare för International Law Center vid Case Western Reserve University School of Law.

* Richard J. Wilson, ledare för International Human Rights Law Clinic vid Washington College of Law, American University.

Ytterligare rättsinlagor från ledande experter på internationell rätt som stöder rättsprocessen mot Jiang Zemin i USA väntas den kommande veckan.

AGERA NU

I FOKUS