"Att bära gul halsduk är förbjudet" om händelserna i Paris

Under det kinesiska nyårsfirandet i Paris helgen den 24-25 januari togs omkring 50 Falun Gong-utövare i förvar av fransk polis. Orsaken var att de bar klädesplagg med namnet "Falun Gong" på eller att de lugnt och fredligt delade ut information till kineser om förföljelsen av Falun Gong i Kina. Många relaterar dessa åtgärder till påtryckningar från kinesiska myndigheter som vill hålla Falun Gong osynligt för besökande grupper från Kina"Den franska regeringen och dess folk vet alla att Falun Gong-utövare är fredliga människor och de oskäliga åtgärderna som vidtogs mot Falun Gong-utövare av fransk polis förra veckan kommer inte att inträffa igen."

Dessa ord uttrycktes i måndagds av ett ombud för den franske ministern för Lokala friheter under ett möte med ordföranden för den franska föreningen för Falun Dafa, Tang Hanlong.

Under det kinesiska nyårsfirandet i Paris helgen den 24-25 januari, togs omkring 50 västerländska och kinesiska utövare av Falun Gong i förvar enbart för att de bar klädesplagg (ofta gula halsdukar) med orden "Falun Gong" på eller för att de lugnt och fredligt delade ut information till kineser om förföljelsen av Falun Gong i Kina.

En svensk, Jörgen Persson från Motala, fanns bland de som internerades. Han berättar att han fick sitta fastbojad tillsammans med andra på en polisstation, innan han blev frisläppt. En annan svensk, Ove Hallberg, en 65-åring från Nossebro, bevittnade hur Persson omhändertogs när han tillsammans med en annan utövare gick till Champs d´Elysses för att titta på nyårsparaden och dela ut lappar till kineser:

- Omkring lunchtid såg vi hur en svensk utövare, Jörgen Persson, samt tre taiwanesiska damer omringades av franska poliser. Vi såg hur polisen försökte tvinga in de taiwaneiska kvinnorna i en minibuss. När de vägrade, bar polisen in dem i minibussen. Jag blev chockad att se detta och tog fram min kamera. Jag skulle just ta bilder när en polis satte en hand framför min kamera och sade: "Det är förbjudet att ta bilder".

Några timmar senare blev Hallberg själv stoppad av polis när han stod och delade ut flygblad om förföljelsen i Kina.

- Omkring kl.15 stod jag på gatan när tre poliser, alla uniformerade, kom fram till mig. En polisman var mycket oartig och aggresiv, medan de andra två var ganska passiva och verkade inte tycka om det de höll på att göra. Den aggresiva polismannen tog Falun Gong-flygbladet från min hand och började riva sönder det.

Hallberg berättar att han, samtidigt som han stod där, hörde en förbipasserande fransman ropa på engelska: "Jag ber om ursäkt för den franska polisens beteende!"

Den brittiska medborgaren Xiaoyan Liu Fullerton bevittnade hur fransk polis agerade hårt mot en vän på en sidogata nära paradstråket Champs d´Elysees:

- När jag såg min vän, kom han körande sakta mot mig. Plötsligt prejade två polisbilar hans bil. Polisen beordrade honom att kliva ut, tryckte ner honom på asfalten och satte på honom handbojor utan att säga någonting. Jag var chockad att se detta, säger Fullerton.

Förutom de svenska medborgarna, omhändertogs medborgare från USA, England, Holland, Frankrike, Österrike, Tyskland, Danmark, Norge och Taiwan.

Tidigare under januari hade en ansökan från den franska föreningen för Falun Dafa om att delta i den officiella nyårsparaden på Champs d´Elysees med lejondans, trumslagare och andra aktiviteter, avslagits av den franska polisen på grund av "den kinesiska regeringens attityd gentemot Falun Gong". Den kinesiska nyårsparaden sponsrades gemensamt av Paris och Pekings kommuner och skulle vara öppna för alla sorters föreningar och sällskap med kopplingar till den kinesiska kulturen - men alltså inte för Falun Gong.

- Vi uteslöts på grund av påtryckningar från Jiang Zemins regim – inte Hu Jintaos – eftersom han är rädd att hans kriminella handlingar mot Falun Gong ska avslöjas offentligt, säger Tang Hanlong, ordförande för den franska Falun Dafa-föreningen.

Trots att Jiang inte längre är statschef besitter han mycket makt inom det kinesiska kommunistpartiet med positionen som landets militära överbefälhavare.

- Jag är övertygad om att de utövade påtryckningar mot de franska arrangörerna att utesluta Falun Gong, säger Tang.

Den franska Falun Gong-utövaren Huifang Roper redogör för upplevelser som illustrerar Tangs ord: Många grupper från Kina hade tagits till Paris för att delta i paraden, inklusive dansare, akrobater och en stor drakdansgrupp. Roper säger att hon hade tagit plats på första rad bland publiken, närmast paradgatan, och när en grupp av kinesiska dansare passerade ville hon visa dem att det fanns Falun Gong-utövare i Paris [den kinesiska regimens media har bl.a. spridit lögnen att Falun Gong är förbjudet i hela världen – red.anm.] Hon satte på sig den gula Falun Gong-halsduken och vinkade till den passerande truppen. Två att dansarna såg henne och började tala med varandra. I detta ögonblick, uppger Ropers, ropade en kinesisk kvinna som övervakade paraden omedelbart till franska polismän. En polisman kom fram till Roper, tittade på halsduken och frågade vad som stod på den, fann inget konstigt och vände sig sedan bort. Den kinesiska kvinnan bad då polismannen att ta Huifangs halsduk och sade att "Falun Dafa är olagligt", varvid ett antal polismän förde bort Roper. Hon var frihetsberövad i flera timmar innnan hon släpptes.

- När än statsfinansierade grupper reser utanför Kina, finns det alltid en någon som är satt att övervaka dem, bland annat för att säkerställa att gruppen inte har kontakt med Falun Gong. Denna kvinna, vare sig hon var en anställd från den kinesiska ambassaden eller från den kinesiska säkerhetstjänsten, hade tydligen denna roll, säger Dr. Shiyu Zhou, professor vid Rutgers University, USA.

Den hårda kontrollen av Falun Gong-utövare i Paris tycks ha varit ett försök att göra Falun Gong "osynligt" för alla de kineser som deltog i den kinesiska nyårsparaden.

- En nyckelaspekt för att hålla förföljelsen av Falun Gong vid liv, är just att blockera all oberoende information om Falun Gong. Under Jiang Zemins ledning har de statsstyrda massmedierna i Kina ansträngt sig för att demonisera Falun Gong med många olika lögner. Vid interneringen av Jörgen Persson och de andra utövarna förra helgen, deltog den franska polisen faktiskt i Jiangs förföljelse och arbetade för att besökarna från Kina inte skulle få ens en liten skymt av att Falun Gong utövas fritt i Paris och runtom i världen, säger Anders Måhlén från Falun Gong informationscenter.

En källa uppger att en lokal polisman i Paris berättade att det bestämdes på ett möte morgonen den 24 januari att alla klädesplagg som kunde kopplas till Falun Gong, vare sig det rörde sig om en vanlig gul jacka eller en halsduk med orden "Sanning - Godhet - Tålamod", eller till den tibetanska frihetsrörelsen, skulle leda till omedelbar internering när de bars i närheten av de officiella aktiviteterna.

En Falun Gong-utövare, som togs i förvar av civilklädd polis för att ha burit en blå halsduk, mötte personer på polisstationen vilka bar jackor med de kinesiska tecknen för "Pekings Cykelförbund". Eftersom polisen inte kunde läsa tecknen, internerades de ändå. En pro-tibetansk fransman togs i förvar enbart för att ha höjt upp en flagga.

Flera Falun Gong-utövare som utsattes för den franska polisens agerande i Paris har redan varit i kontakt med sina egna ambassader och utrikesdepartement. Dessutom har rättsliga åtgärder vidtagits i Paris för att markera att den franska polisens agerande var oacceptabelt.

Samtidigt i Stockholm fördömde 10 människorättsadvokater, som deltog i den internationella konferensen "Genocide in the New Era", den franska statens behandling av Falun Gong-utövare i Paris. I ett öppet brev ifrågasätter de Frankrikes förmåga att upprätthålla sin nations värderingar om medborgerliga rättigheter under påtryckningar från den kinesiska regeringen:

"Vi, människorättsadvokater från USA, Tyskland, Taiwan, Finland, Danmark, Sverige och Spanien är djupt upprörda att höra att en mängd utövare av den andliga utövningen Falun Gong greps av polis i Paris igår. Det verkar som att dessa individer har valts ut för internering enbart för att de bar gula halsdukar eller tröjor, vilka skulle ge uttryck för att de var utövare av Falun Gong - en gammal meditationsmetod från Kina som nu är bannlyst i Kina. Vi förstår det som att de gripna individerna var fredliga och inte hade skadat eller hotat någon.

Denna incident inträffade under Hu Jintaos, generalsekretarare för det kinesiska kommunistpartiet och Folkrepubliken Kinas president, statsbesök i Frankrinke. Vi beklagar att den franska regeringen misslyckades med att visa sitt stöd för mänskliga rättigheter i Kina och att uppmana den kinesiska regeringen till att respektera tros-, yttrande- och mötesfriheten. Genom detta repressiva agerande har den franska regeringen inte bara skickat fel budskap till den kinesiska regeringen, utan den verkar beklagligt nog ha brutit mot grundläggande medborgerliga och mänskliga rättigheter. Den franska regeringens agerande väcker oroande frågor om huruvida Frankrike är villigt att begränsa sina svårvunna friheter enbart för att blidka den kinesiska kommuniststaten.

Medan vi är samlade här för en internationell konferens om folkmord i Stockholm, i anslutning till Stockhom International Forum, skulle vi vilja uppmana den franska regeringen att omedelbart inleda en utredning av denna incident och tillförsäkra att mötesfrihet och trosfrihet, fundamentala mänskliga rättigheter, respekteras fullt ut. Frankrike är känt för att vara ett demokratiskt land med en lång historia av rättigheter och friheter. Vad som inträffade igår förorsakar tvivel inom den fria världen att Frankrike avser att respektera denna historia."

- Lana Han, Georges Henri Beauthier, Theresa Chu, Carlos Iglesias, Joshua Sondheimer, Peter Bergqvist, Mikael Hallund, Terri Marsh, Erkki Kannisto, Clive M. Ansley

Kränkningarna av yttrandefriheten, som skedde under en festival som skulle prisa och fira den kinesiska kulturen, resulterar utan tvekan från påtryckningar från delar av den kinesiska regimen. Det är oroande att detta kan hända i Frankrike, ett demokratiskt land som traditionellt upprätthåller rättvisa och mänskliga rättigheter, men med största sannolikhet är det ekonomiska incitament som föranledde den franska statens agerande. Med andra ord påminner händelsen om vad som hände i Tyskland och på Island under Jiang Zemins statsbesök. Förhoppningsvis gör den franska regeringen och andra regeringar inte fler avkall på mänskliga rättigheter på grund av handelsavtal med Kina.

AGERA NU

I FOKUS