Kinesisk ställföreträdande konsul dömd i kanadensisk domstol för förtal av Falun Gong-utövare

Affärsmannen Joel Chipkar, hemmahörande i Toronto, här med sina juridiska företrädare Peter Downard och Nicole Samson efter att domstolen funnit den ställföreträdande konsuln skyldig till förtal

Överdomstolen i Ontario har gett Falun Gong-utövaren Joel Chipkar rätt i ett förtalsmål mot en kinesisk konsulatämbetsman, som uttalade sig om att utövaren var medlem i en "ondskefull sekt". Här i Sverige har den kinesiska ambassaden och konsulatet under de senaste åren spridit förtalande propaganda mot Falun Gong samt tagit initiativ för att försöka få Falun Gong förbjudet i Sverige.

Tisdagen den 3 februari förklarade Domare Harvey Spiegel den ställföreträdande konsuln för Folkrepubliken Kinas konsulat i Toronto, Pan Xinxhun, skyldig till förtal av Joel Chipkar. Chipkar får 1000 kanadensiska dollar samt 10 000 kanadensiska dollar för de rättsliga kostnaderna i målet.

Domaren utdelade domen i den svarandes frånvaro, vilken inte dök upp för att försvara sin handling. Domstolen hade tidigare blivit informerad av Chipkars advokat att Pan hade undvikit att svara på delgivningen av stämningen. Chipkar nöjde sig med en bötesumma på enbart 1000 dollar och uppgav att hans syfte med att stämma Pan handlade om principer snarare än pengar.

- Jag är mycket glad över det här beslutet. Under de senaste fyra åren har kinesiska ämbetsmän kallat Falun Gong-utövare för ”sektmedlemmar“ som en del i den massiva propagandakampanj, vilken Amnesty International har rapporterat om...en kampanj som har använts för att dölja deras brott mot mänskligheten, sade Chipkar vid samtal med reportrar efter domslutet.

Han fortsatte:

- Idag har kanadensisk domstol bejakat att det är olagligt att kalla Falun Gong-utövare för "onda sektmedlemmar". Jag tror att det här domslutet är den rätta klassificeringen av den hatpropagande som kinesiska ämbetsmän har spridit runtom i världen om Falun Gong, som förlängning av och en slöja för att avleda uppmärksamheten från det folkmord som pågår i Kina just nu.

"Man kan inte säga att propagandan som spreds av nazisterna i Tyskland åren innan Förintelsen, inte utgjorde ett förberedande arbete för Förintelsen. Om du byter ut orden 'Falun Gong' mot 'Jude' i den förtalande kommentaren som fälldes mot dig i Toronto Star, skulle det ha orsakat ett uppror i samhället"

-- Keith Landy, ordförande för den Judiska kongressen i Kanada, under ett möte med Chipkar

Den 25 april 2003, kort efter att dödsfallen som var kopplade till SARS i Toronto steg till 16 personer, publicerade tidningen Toronto Star en insändare från Chipkar, en lokal affärsman, i vilken han uttryckte sin oro för hur SARS doldes i Kina och vilket i sin tur ledde till spridningen av SARS i Toronto. Den 1 maj 2003 publicerade samma tidning ett svar från Pan, där han förnekar att den kinesiska regeringen skulle ha något ansvar för att omfattningen av SARS doldes och använde tillfället till att anklaga Chipkar och andra Falun Gong-utövare för att ha "dolda motiv" och "hemliga syften". Han benämnde också Chipkar och andra Falun Gong-utövare som medlemmar i en "ondskefull sekt".

Advokaten Downard sade att trots att Pan är en diplomat, agerade han utanför sitt konsulära uppdrag genom att göra dessa offentliga uttalanden. Vilket domstolen instämde i, uppger Downard.

- Dessutom var [Pans] agerande stridande mot internationell lagstiftning och kan inte på något sätt hävda någon konsulär immunitet av den orsaken.

- Detta domslut sänder ett tydligt budskap att ett stöd för Kinas förföljelse av Falun Gong i Kanada kommer att fördömas av kanadensiska domstolar. Jag hoppas att detta fall kommer att dra till sig uppmärksamhet från samhället i stort angående det orättmätiga främjandet av hat i det här landet, kommenterade Downard fortsättningsvis.

Downard arbetar med rättstvister som en ledande advokat för Fasken Martineau, en stor kanadensisk juristbyrå.

Kommentar från FGI: Situationen i Sverige

Förföljelsen utanför Kinas gränser tar sig många former. Kinesiska diplomater sprider hatpropaganda mot Falun Gong-utövare världen över, och de använder diplomatiska och ekonomiska påtryckningar för att tvinga demokratiska länder att inskränka sina egna medborgares rättigheter. Kinesiska medborgare som besöker andra länder hotas med repressalier om de informerar sig om Falun Gong och förföljelsen.

Under de senaste 4 åren har en rad händelser i Sverige avslöjat den kinesiska ambassadens och konsulatets inflytande i Sverige. Ansvariga på svenska institutioner har vid flera tillfällen åsidosatt de demokratiska rättigheter och värderingar som av tradition präglar vårt samhälle, till förmån för en diktaturs riktlinjer och diplomatiska utspel. Alla dessa personer är egentligen också offer för förföljelsen av Falun Gong.

I minst tre olika sammanhang har kinesiska diplomater mycket grovt agerat utanför sina konsulära uppdrag:

I april 2001 uppmanade det Kinesiska Generalkonsulatet i Göteborg länsstyrelser och kommuner i Södra Sverige att förbjuda Falun Gong. Konsulatet skickade också en CD och två artiklar med propaganda som smutskastade Falun Gong grovt.

Den 2 juli 2003 träffade Generalkonsuln i Göteborg Närradioförenings chef samt ställföreträdande chefen med uppmaningen att stoppa sändningarna av ett närradioprogram som belyser Falun Gong och förföljelsen i Kina. Generalkonsuln nämnde att det ju var bra relationer mellan Kina och Sverige nu och de skulle ju kunna skadas om det här programmet fick fortsätta. Han tyckte också att det skulle vara tråkigt om de väldigt fina utbytena i Göteborg, när det gällde bland annat skeppet Ostindiefararen, blev skadade och undrade hur sådana program kunde tillåtas. Konsulatet tog även kontakt med kommunpolitiker för att förhöra sig om hur Falun Gong-utövarna överhuvudtaget hade kunnat få sändningstillstånd.

I Sverige har kinesiska diplomater dessutom spionerat på och begått ”hatbrott” mot svenska medborgare genom att föra olagliga namnregister. Svenska Falun Gong-utövare finns bland dem som står på Kinas svarta lista, vilken har vidarebefordrats till olika länder. Syftet har varit att inför statsbesök från Kina hindra dessa utövare från att komma in i landet. Svenskar har blivit stoppade i Ryssland, de Baltiska länderna, Island och Hongkong, när Jiang Zemin besökt dessa länder. En svensk medborgare utvisades efter 5 veckor i Thailändskt fängelse för att man misstänkte att hon skulle demonstrera under ett kinesiskt statsbesök i landet.

Utöver detta har den kinesiska ambassaden spridit tryckt material, som är fullt med lögner, mot Falun Gong. Dessa trycksaker har bl.a. återfunnits på bibliotek.

AGERA NU

I FOKUS