November 2003 - januari 2004, Kina: rapporter om 64 dödade Falun Gong-utövare till följd av tortyr

2004-02-15 Dödslista

38-åriga Yuan Xiangfan torterades i Henanprovinsens interneringscenter och tvångsarbetsläger under mer än ett år. Hon dog i hemmet efter att kinesiska myndigheter hade släppt henne av rädsla för att hon skulle dö i lägretTillförlitliga källor i Kina har under perioden november 2003 till januari 2004 rapporterat om att totalt 64 Falun Gong-utövare har dött till följd av tortyr i kinesiska interneringscenter och tvångsarbetsläger. Rapporterna om dödsfallen kommer från 17 provinser runtom i Kina, från Heilongjiang till Guanxi; från Sichuan till Peking.

Tortyrmetoderna som ska ha använts innefattar brutal misshandel, elchocker, tvångsmatningstortyr och injektioner med preparat som skadar nervsystemet. Bland de rapporterade dödsfallen finns en 70-årig kvinna. Enligt vittnen och de som känner till dödsfallen, var alla utom ett en följd av allvarlig misshandel eller tortyr. I ett fall ska en kvinna från kommunen Yitong i Jilinprovinsen ha "fallit" från en hög byggnad under tiden hon var i polisförvar.

Hemskickad för att dö

I 23 av fallen dog offren av sina skador kort efter att de skickats hem från interneringscentret eller tvångsarbetslägret. Falun Gong-utövare som antas vara nära döden släpps ofta av de kinesiska myndigheterna i hopp om att de ska komma undan ansvaret för dödsfallen. I många fall dör offren inom några dagar eller till och med inom några timmar efter hemkomsten.

Enligt källor i Kina har varje tvångsarbetsläger i Kina tilldelats en "dödsfallskvot", vilket innebär det antal Falun Gong-utövare som tillåts dö under lägerpersonalens brutala "reformeringsprocess". Dessutom belönas varje tvångsarbetsläger när det, efter en sådan process, lyckas få en Falun Gong-utövare att "avsäga" sig sin utövning av Falun Gong. Som en följd försöker chefer och personal i lägren ofta att undvika att utövare dör inom lägrets murar utan att först ha erhållit bonusen för att ha lyckats med "reformeringen".

Källorna uppger vidare att endast utövare som har skrivit under flera olika deklarationer, i vilka man lovar att avsäga sig metoden samt hjälpa till att "reformera" (läs förfölja) andra medutövare, kan betraktas som att de fullt ut har frånsagt sig Falun Gong.

Nordöstra Kina kvarstår som det område med flest dödade

Sammantaget är det fortfarande i de nordostliga provinserna som flest Falun Gong-utövare dödas. Av den totala mängden kända dödsfall (884 för närvarande), har 15% av dem inträffat i Heilongjiangprovinsen, medan grannprovinserna Liaoning och Jilin står för ungefär 11 % vardera. Shandongprovinsen, belägen sydost om Peking, står också för ca 11 % av alla kända dödsfall.

AGERA NU

I FOKUS