En uppmaning om bestämda åtgärder för att stoppa folkmordet i Kina

2004-03-18 Offer
Pressuttalande i samband med öppnandet av det 60:e mötet i FN-kommissionen för mänskliga rättigheter

Falun Gong-utövare från hela världen paraderade i måndags stillsamt till FN-högkvarteret i Genève för att uppmärksamma omvärlden på förföljelsen av Falun Gong i Kina.Gamla kvinnor och män tvingas tvångsarbeta tills de dör av utmattning. Kvinnor stoppas in i små järnburar, kläs av, får benen särade och fastbundna och munnarna förtejpade för att sedan misshandlas i underlivet med moppskaft och chilipulver. Kvinnor och män elchockas och utsätts för alla möjliga sorters grymma tortyrmetoder. Personer slås ihjäl och kremeras innan anhöriga får se liken. Friska människor skickas till mentalsjukhus och injiceras med droger som skadar nervsystemet. Människor tvångsmatas med sin egen avföring och urin. Anhöriga utsätts för hot. De intagna på arbetsläger ("Kinas Gulag" – Laogai-systemet) tvingas att under extrema och förfärande förhållanden producera produkter för export. Detta är en pågående verklighet samtidigt som det 60:e mötet i måndags inleddes i FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter i Genève. Falun Gongs informationscenter runtom i världen stämmer in i den allt starkare kör som nu uppmanar FN-kommissionen att fördöma Kina för de hemska människorättsbrott som begås mot Falun Gong-utövare.

Det amerikanska utrikesdepartementet skriver i 2003 års upplaga av sina landsrapporter för mänskliga rättigheter att situationen i Kina har gått bakåt under det gångna året och att förföljelsen av Falun Gong har varit "särskilt hård". Den 8 mars antog den amerikanska kongressen en resolution som uppmanar världssamfundet att tillrättavisa Folkrepubliken Kina för en mängd människorättsbrott. Förra veckan antog dessutom ett 40-tal frivilligorganisationer en egen resolution som uppmanar samtliga medlemsländer i FN-kommissionen för mänskliga rättigheter att uppmana Folkrepubliken Kina att sätta punkt för sina människorättsbrott och uppfylla internationellt erkända standarder för mänskliga rättigheter. (Läs resolutionen här)

Grymheter mot Falun Gong i Kina

Under de senaste fyra åren har Falun Gong informationscenter tagit emot dagliga rapporter från Kina som dokumenterar olagliga och grymma frihetsberövanden, hemsk tortyr och dödsfall till följd av tortyr. För närvarande finns fler än 28 000 dokumenterade fall av allvarliga människorättskränkningar och dessa är enbart den mängd fall som har upptäckts av kinesiska medborgare trots en massiv informationsblockad från den kinesiska regimen – i vilken ansvariga för förföljelsen försöker hindra information om alla Falun Gong-relaterade fall från att komma ut. Många rapporter om hemskheter fortsätter att komma in varje dag. Under februari 2004 upptäcktes och rapporterades 30 bekräftade dödsfall och en mängd av allvarliga tortyrfall från runtom i Kina.

Dessa grymheter är inte isolerade handlingar från ett fåtal områden eller ett fåtal korrumperade tjänstemän. Kampanjen mot Falun Gong är ett mycket högt prioriterat politiskt direktiv som den förre kinesiske ledaren Jiang Zemin, genom sin maktposition, tvingade på hela riket och ämbetsmän på alla nivåer. Flera rättsexperter klassificerar Jiangs "Utrota Falun Gong-kampanj" som en ny form av folkmord och för närvarande har rättsprocesser inletts mot Jiang i ett dussintal länder. För att stärka samarbetet möttes många av de advokater som arbetar med att ställa Jiang till svars i Stockholm under konferensen "Genocide In the New Era" i slutet av januari.

Symboliska handlingar som avleder

Världssamfundet bör inte blidkas av symboliska gester såsom de strategiska frisläppandena av ett fåtal fångar eller introduktionen av en människorättsparagraf i den kinesiska konstitutionen. Många skulle säga att fångarna som har släppts inte borde ha fängslats till att börja med och när det gäller introduktionen av en människorättsparagraf i den kinesiska konstitutionen, har den nu snart fem år långa förföljelsen av Falun Gong brutit mot i stort sett varje betydande artikel i den kinesiska konstitutionen. Hur meningsfull är ytterligare en paragraf så länge som Jiangs direktiv om att "inga åtgärder är för extrema" för att utrota Falun Gong kvarstår som en officiell policy?

Det verkar som att sådana symboliska gester endast liknar några godisbitar som slängs ut till världssamfundet för att avleda uppmärksamheten från de verkliga frågorna kring människorättsbrott i Kina. Samtidigt som dessa symbolhandlingar utförs, fortsätter de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna runtom i Kina och Jiang fortsätter att auktorisera och genomdriva dem nedåt i leden – dock än mer fördolt nu vilket gör det hela mer lömskt.

Omvärlden bör inte heller nöja sig med att låta de nuvarande kränkningarna fortsätta med förhoppningen om att ekonomiska reformer "till slut" kommer att medföra förändringar för de mänskliga rättigheterna i Kina. Faktum är att motsatsen har inträffat under de senaste åren. Företag som gör affärer med Kina har tvingats att anta policys mot Falun Gong-utövare som bryter mot internationella konventioner. Hur många produkter tillverkade av Falun Gong-utövare i tvångsarbetsläger har gått på export? I nuläget vet vi inte detta. Utländska företags handel med Kina har de facto också givit mer pengar till den kinesiska statskassan – där pengar för tortyrinstrument och nya arbetsläger sedan hämtas. I verkligheten har kampanjen mot Falun Gong format utländska företag till passiva eller aktiva medaktörer i förföljelsen – hur otrevigt detta än kan låta - snarare än att fostra ökad respekt för mänskliga rättigheter i Kina. Detta är ett val och vi hoppas att företag kan se sitt ansvar i denna fråga och samtidigt se sina stora möjligheter att påverka situationen genom positiva (och modiga) ställningstaganden.

Kruxet i frågan

År 1998 visade en undersökning från den kinesiska regeringen att fler än 8 % av den kinesiska befolkningen utövade Falun Gong, men i juli 1999 blev de helt plötsligt förklarade som brottslingar enbart på grund av sin andliga övertygelse. Kampanjen för att utrota Falun Gong iscensattes av Jiang Zemin och hans närmaste anhängare inom regeringen. Det var sannerligen inte en åtgärd från den kinesiska regeringen som helhet, men Jiangs maktposition och inflytande medan han var ledare för både kommunistpartiet, centralregeringen och militären, tillät honom att styra hela statsapparaten i riktning mot detta ändamål och i nuläget är kampanjens väv extremt omfattande och komplext med människor som går bakom varandras ryggar för att dölja sina brott. När situationen i Kina fortfarande är så allvarlig som den är idag, är det världssamfundets ansvar att ingripa. Falun Gong-utövare har under dessa år samlat stora mängder med information om personer skyldiga till människorättsbrott under förföljelsen och denna information är lätt tillgänglig för FN och andra institutioner när de väl väljer att ingripa.

Som det viktigaste internationella forumet för att diskutera människorättsfrågor, uppmanar vi FN-kommissionen att inta en bestämd och aktiv position när det gäller folkmordet mot Falun Gong i Kina.

AGERA NU

I FOKUS