Fem år efter Zhongnanhai: Falun Gongs fredliga vädjanden fortsätter

2004-04-24 Zhongnanhai

“Faktum är att när det gäller världslig politisk makt, den maktbefogenhet någon har, så är vi inte intresserade av den. Vi vill absolut och uttryckligen inte ta makten från Kommunistpartiet. Vi gör enbart självkultivering.”

- Li Hongzhi (ur intervju i New Tang Dynasty TV, 20 januari 2004)

Aktivitet i Sverige den 25 april

Kl. 20:00 håller Falun Gong-utövare i Göteborg en ljusvaka framför det kinesiska konsulatet (Westsamhuset, Fruktgatan, Partihallarna).

Dessutom kommer informations-material att delas ut på Kopparmärra i Göteborg, samt på andra platser i Sverige, under dagen.PEKING 25 APRIL, 1999. De stod där i prydliga rader på trottoaren, de hade kommit från hela Kina. Omkring tiotusen personer samlade i tysthet vid det kinesiska kommunistpartiets Centrala klagomålskontor som ligger alldeles intill Zhongnanhai, den kinesiska regeringens bostadskomplex. Efter att Kinas dåvarande premiär-minister, Zhu Rongji, träffat fyra representanter för Falun Gong-utövarna och tagit emot de tre punkter som utövarna vädjade om, återvände de hem lika tyst som de kommit och lämnade gatan tom, inte ens ett minsta skräp var kvarlämnat.

– Det är en bittersöt tidpunkt, kommenterar FDI:s talesman Erping Zhang.

– Den 25 april var en fredlig respons mot polisbrutalitet och månader av illegal verksamhet från kinesisk säkerhetstjänst. Vad som är tragiskt är att regimens ledare, Jiang Zemin, utnyttjade händelsen och satte igång en kampanj för att "förinta" Falun Gong. Men samtidigt finns det ett budskap av hopp i den 25 april. Tusentals människor, från alla delar av samhället, gick tillsammans till sin regering för att rapportera om olagliga aktiviteter. Man kan säga att det var en uppvisning i gott medborgarskap och just detta fredliga tillvägagångssätt har kommit att bli Falun Gongs kännemärke under ett fruktansvärt, brutalt förtryck.

Dessa tiotusen människors vädjan skulle senare kallas Zhongnanhai-incidenten. Den skulle ihågkommas som den dag då Falun Gong-utövare i Kina, till följd av att många Falun Gong-utövare olagligt hade arresterats i Tianjin (1), officiellt vände sig till Centralregeringen och krävde sina mest grundläggande mänskliga rättigheter formulerade i tre punkter:

1) Att frige Falun Gong-utövare som arresterades i Tianjin
2) Att få en fri och avspänd miljö för kultivering
3) Att få ge ut Falun Gongs böcker offentligt igen

Falun Gong förbjöds

Senare förbjöd alltså den förre kinesiske ledaren, Jiang Zemin, personligen utövningen som en ”statsfarlig” rörelse och pekade på Zhongnanhai-incidenten som ett försök att "störta regeringen". Innan dess, den 10 juni 1999, etablerade han den ökända ”6-10”-byrån, en rikstäckande organisation som skapades för att systematiskt förfölja Falun Gong. Samtidigt med förbudet den 20 juli påbörjades massarresteringarna av de aktiva Falun Gong-utövarna i hela landet. De släpades bort från tåg och bussar, greps vid tunnelbanenedgångarna och arresterades godtyckligt på gatorna när de reste till Peking för att vädja mot beslutet att förbjuda Falun Gong. Hela det statsstyrda mediamaskineriet har sedan dess utnyttjats till att förtala metoden i ett försök att rättfärdiga förföljelsen.

Fortsatt vädjan

Den 25 april 1999 samlades omkring 10 000 Falun Gong-utövare för att vädja till regeringen i Peking om att deras mänskliga rättigheter skulle upprätthållas. De fredliga vädjandena fortsätter än idag, mitt i en av de mest brutala förföljelserna i Kinas historia.

I dag, fem år efter Zhongnanhai-incidenten och alltmedan ohyggligheterna fortsätter i Kina, har världssamfundet fått upp ögonen för förföljelsens natur. Miljontals Falun Gong-utövare vädjar fortfarande till världen om hjälp med att stoppa det som har visat sig vara en av de mest brutala förföljelserna i Kinas historia. Månad efter månad kommer rapporter om Falun Gong-utövare som stått upp mot orättvisor, fastän de riskerar att bli arresterade, hjärntvättade, misshandlade, våldtagna och t o m torterade till döds. Hittills har 945 fall med utövare som torterats till döds blivit dokumenterade, men mörkertalet anses vara stort pga Kinas informationsblockad. Enbart under mars i år kom uppgifter om 25 fall med Falun Gong-utövare som dött under förföljelsen (se separat nyhet från FGI). Eftersom Falun Gong-utövare står fast vid sin tro på Sanning, Godhet och Tålamod, har de kunnat möta förföljelsen med fredliga och upprätta hjärtan.

Falun Gongs grundare, qigongmästaren Li Hongzhi, adresserade i januari den kinesiska regimens anklagelser i den första massmediaintervjun på flera år (intervjuad i den kinesiska satellitkanalen New Tang Dynasty Television): “Faktum är att när det gäller världslig politisk makt, den maktbefogenhet någon har, så är vi inte intresserade av den. Vi vill absolut och uttryckligen inte ta makten från Kommunistpartiet. Vi gör enbart självkultivering.” Li Hongzi sade fortsättningsvis att “det är en del av den propaganda som partiets ryktessmidande massmedia sprider och från den allra första dagen har de fabricerat saker om att vi tävlar om makten med Kommunistpartiet".

“Allt vi ber om är att få lite utrymme som tillåter oss att följa våra övertygelser", tillade Li Hongzhi, “att ha vår personliga frihet att utföra vår utövning. Det är allt.”

De kinesiska Falun Gong-utövarnas fredliga och öppna vädjan vid Zhongnanhai kommer för alltid att utgöra ett historiskt vittnesmål för upprätthållandet av deras principer, deras övertygelse och deras rättigheter. På 5-årsdagen av vädjan vid Zhongnanhai upprepar utövare genom sina aktiviteter över hela världen: Stoppa förföljelsen av Falun Gong i Kina.

(1) Många Falun Gong-utövare frihetsberövades på ett olagligt sätt i staden Tianjin efter att ha appellerat fredligt angående en förtalande tidningsartikel, vilken gick stick i stäv med regeringens policy kring qigong-utövning.

AGERA NU

I FOKUS