Firande av Falun Dafa-dagen hölls i över 50 städer runtom i världen

Utställningar om tortyrmetoder mot Falun Gong-utövare i Kina dämpade feststämningen

(FGI) Från San Antonio till Sydney, från London till Tokyo, höll Falun Gong-utövare i cirka 50 städer aktiviteter för att fira att det var tolv år sedan Falun Dafa introducerades i Kina av Li Hongzhi. Firandet innehöll traditionell dans, sång och musik och demonstration av Falun Gongs övningar.

I många städer innehöll firandet även ett allvarsamt inslag: Tal hölls och utställningar visade illustrerade och detaljerade beskrivningar av den brutala förföljelsen av Falun Gong i Kina. I vissa städer demonstrerade utövare tortyrtekniker som används av polis och personal på tvångsarbetsläger runtom i Kina för att tvinga utövare att bli "transformerade", dvs. att ge upp deras andliga övertygelse.

Kultiveringsutövningen Falun Gong, som innehåller rörelseövningar och meditation, med rötter i forntida kinesisk kultur, blomstrade från mitten till sena nittiotalet. Den kinesiska regeringen beräknade att vid slutet av 1998, var antalet utövare 70–100 miljoner.

I juli 1999, iscensatte emellertid den kinesiske ledaren Jiang Zemin, utifrån en rädsla att den enorma populariteten skulle överskugga hans maktposition, en landsomfattande kampanj för att "utrota Falun Gong". En del Kinaexperter anser att Jiang även hade andra personliga motiv för att attackera denna traditionella utövningsmetod.

I fler än tolv länder, har olika rättsliga processer inletts mot Jiang och flera andra kinesiska ämbetsmän, vilka är huvudsakliga anstiftare bakom förföljelsen av Falun Gong i Kina. I stämningarna anklagas Jiang och hans följeslagare för tortyr, folkmord och brott mot mänskligheten.

Den mest betydelsefulla rättsprocessen är kanske den grupptalan som väcktes i Chicago 2002. Jiang Zemin och 610-Byrån – ett Gestapoliknande organ som specifikt inrättades av Jiang Zemin för att "utrota Falun Gong" – är de svarande. Muntlig sakframställning för denna grupptalan, som nu är för överklagande hos det 7:e domstolsdistriktet, kommer att äga rum den 27 maj i Chicago.

AGERA NU

I FOKUS