Uttalande från advokat i rättsprocessen mot Kinas förre president gällande tortyr och folkmord

2004-05-28 Nyckelpersoner
Terri Marsh, advokat som driver rättsprocess gällande brott mot Falun Gong-utövare, diskuterar stämningsansökan under ett offentligt möte i Chicago.

"Detta är ett avgörande ögonblick i USA:s historia"

Terri Marsh, människorättsadvokat och målsägarnas juridiska ombud i den rättsprocess där Falun Gong-utövare i en grupptalan anklagar Kinas förre ledare Jiang Zemin för tortyr och folkmord, gjorde ett uttalande vid ett offentligt möte i Chicago på måndagen, den 24 maj.

Muntlig framställan av ärendet gjordes torsdagen den 27 maj i appellationsdomstolen för den 7:e kretsen.

UTTALANDE av Terri Marsh:

Den 27 maj 2004 beslutar Förenta Staternas appellationsdomstol för den 7:e kretsen huruvida tidigare statsöverhuvuden kan använda sig av statsmannaimmunitet, som normalt begränsas till sittande statsöverhuvuden, för att skydda sig mot att behöva ta personligt ansvar för påstådda tortyr- och folkmordsbrott och brott mot mänskligheten. Att göra det vore att i praktiken rasera det ramverk som etablerades genom Nürnbergrättegångarna, och de internationella avtal och instrument som etablerats i dess kölvatten och därigenom avlägsna alla de avskräckande effekter de åstadkommer.

I två fall som tagits upp i federala domstolar i USA, (La Fontant vs Aristide, 844 F. Supp. 128 (E.D.N.Y. 1994) och Tachonia vs Mugabe, 234 F. Supp. 2d 401 (S.D.N.Y. 2002), avskrev distriktsdomstolarna de påstådda anklagelserna om tortyr och andra människorättsbrott mot utländska ledare som fortfarande innehade sina ämbeten. Eftersom juryn fortfarande inte är klar över statusen för sittande statsöverhuvuden, såtillvida att frågan inte har prövats av Högsta domstolen eller ens av en appellationsdomstol, vore ett avskrivande av målet mot Kinas förre president för påstått folkmord och tortyr av Falun Gong-utövare i praktiken tillåta statsöverhuvuden att tolka domstolsbeslutet som ett godkännande att utföra folkmord och tortyr i skydd av immunitet.

Om den 7:e kretsen [appellationsdomstolen] anser att tidigare statsöverhuvuden, såsom svaranden Jiang Zemin, inte har immunitetsskydd i fråga om påstådda tortyr- och folkmordsbrott, så måste domstolen även ta ställning till om Jiang Zemin, som delgavs stämningsansökan under sitt halvofficiella besök i USA i oktober 2002, då han fortfarande officiellt var statsöverhuvud, har immunitet mot rättsprocesser. I ljuset av prejudikat från flera fall i USA, vilka har godkänt rättegångar mot sittande amerikanska presidenter, så är det knappast begripligt att när Förenta Staternas president inte står över lagen, varför skulle Kinas president stå över lagen? Om president Clinton kunde ställas inför rätta, varför undanta Kinas president?

Det argument som indirekt framförts av svaranden, att en rättsprocess mot ett utländskt statsöverhuvud kan göra våra ledare sårbara för vedergällningsprocesser, tål inte någon noggrann granskning. Vem som helst som har begått kriminella eller civilbrottsliga handlingar kan stämmas inför en domstol i USA. Att lägga ner det här fallet skulle knappast skydda våra höga ämbetsmän mot vedergällningsprocesser, inte heller ska det göra det. Inget land begår folkmord och tortyr som en intern nationell handling. Att tillåta höga ämbetsmän, oavsett ställning och rang, att skydda sig med permanent immunitet, även efter att de lämnat sitt ämbete, förolämpar och kränker alla nationers värdighet.

Detta är ett avgörande ögonblick i USA:s historia. Vi har en möjlighet att placera oss på rätt sida i historien. Det finns hopp om att vi kommer att klara utmaningen.

Terri Marsh kan nås på tel +1-202-369-4977

AGERA NU

I FOKUS