Falun Gongs advokat hävdar att Kinas förre ledare inte åtnjuter immunitet för tortyr och folkmord

2004-05-30 Nyckelpersoner
Terri Marsh gjorde en muntlig framställan inför det 7:e distriktets appellationsdomstol i Chicago. Hon hävdade att Jiangs brott inte var utförda i tjänsteutövningen, utan som individuella handlingar, och därför inte täcks av immunitet i USA:s domstolar.

CHICAGO. I en fullsatt rättssal i Chicago framfördes muntliga argument inför det 7:e distriktets appellationsdomstol, gällande stämningsansökan i en grupptalan mot Kinas förre ledare Jiang Zemin. (info)

Jiang anklagas för tortyr, folkmord och brott mot mänskligheten i förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina. Den har orsakat tusentals dödsfall och hundratusentals fall av övergrepp och tortyr i Kinas över tusen tvångsarbetsläger.

Enligt de kinesiska myndigheterna utövade cirka åtta procent av den kinesiska befolkningen Falun Gong 1999, då Jiang gav order om att metoden skulle ”utrotas” (läs rapport)

Prejudikat

Målsägarnas advokat Terri Marsh uppmärksammade i sin inledande framställan att tidigare statsöverhuvuden inte åtnjuter immunitet vid USA:s domstolar för handlingar begångna under ämbetstiden.

– Immunitet innebär inte straffrihet, sade Terri Marsh.

Hon tillade att USA:s rättspraxis gör en tydlig åtskillnad mellan handlingar som ingår i tjänsteutövningen och individuella handlingar vad gäller immunitet.

Bland fallen som Marsh nämnde fanns Hilao mot Marcos (25 F. 3d 1477), i vilket det 9:e distriktets appellationsdomstol ansåg att anförda handlingar av tortyr, avrättningar och försvinnanden ”inte är handlingar som ingår i diktatorns tjänsteutövning, vilka inte kan bli föremål för granskning i federala domstolar”.

Terri Marsh pekade också på USA mot Noriega (746 f. Supp. 1506, 1522), där distriktsdomstolen sade ”utredningen gäller inte huruvida Noriega utnyttjade sin offentliga ställning till att utföra de ifrågavarande handlingarna utan huruvida dessa handlingar utfördes å Noriegas vägnar istället för å Panamas”.

Terri Marsh uppmärksammade sedan den stora bevismängd som visade att Jiang iscensatte förföljelsen av Falun Gong för personlig vinning. Hon citerade CNN:s Kinaanalytiker Willy Lam som i en artikel skrev ”Jiang har mobiliserat en massrörelse som påminner om Mao-eran mot ...” Falun Gong och ”... den allvarligaste kritiken som riktas mot Jiang är att han verkar utnyttja massrörelsen för att utvinna lojalitet mot honom själv”.

Domstolens företrädare , justitiedepartementets jurist Douglas N Letter inledde sitt anförande med att betona USA:s fördömande av förföljelsen av Falun Gong.

– USA:s regering har på högsta nivå – vi pratar om presidenten och statsekreteraren –framfört kraftig offentlig kritik mot den kinesiska regimen för dess förföljelse av Falun Gong, sade Douglas N Letter.

Han hävdade emellertid att om privata stämningsansökningar mot gästande statsöverhuvuden godtas, skulle det störa USA:s diplomatiska ansträngningar såväl som skapa prejudikat för godtagande av privata stämningsansökningar mot USA:s president vid utlandsresor.

Till genmäle citerade Terri Marsh under avslutningsanförandet den förre president Bush, när denne skrev under lagstiftningen om skydd för tortyroffer berörde de argument som framförts av Letter. ”Riskerna med att USA:s domstolar kan komma att bli invecklade i svåra och känsliga tvister i andra länder är påtagliga, ... Men dessa potentiella faror rör emellertid inte de grundläggande mål som denna lagstiftning strävar efter att uppnå. I denna nya era, då länder över hela världen vänder sig mot demokrati och rättsstyre måste vi upprätthålla och stärka vår beslutsamhet för att tillförsäkra att mänskliga rättigheter respekteras överallt.”

Utslaget kommer att ha omedelbara och långtgående verkningar

Terri Marsh tillade att ett avslag i detta fall inte bara allvarligt skulle hota hela ramverket från Nürnberg, och det internationella rättssystem som USA hjälpt till att bygga upp, utan också sända signaler som kan tolkas som uttryck för att tidigare och sittande statsledare ostraffat kan begå tortyr och folkmord.

När Terri Marsh efter hearingen träffade pressen tillsammans med rådgivaren och kinaexperten Erping Zhang belyste de ytterligare stämningsansökans direkta betydelse för att stoppa tortyr och mord i Kina.

– Nyheten om att Jiang har stämts för folkmord i USA har blivit ett påtagligt och konkret avskräckningsmedel för de som utför Jiangs order och har redan förhindrat många fall av tortyr och övergrepp i Kina, sade Erping Zhang. Om USA:s domstol avser att ge straffrihet åt Jiang, blir budskapet till kinesisk polis och personal i tvångsarbetsläger att de också har straffrihet.

Stephen Gregory, administratör vid Chicagouniversitetet och frivillig samordnare av Falun Gongs aktiviteter i Chicagoområdet har noga följt fallet och säger att immunitetslagar är nödvändiga, men att de inte omfattar Jiang med tanke på de aktuella handlingarnas natur.

– Nationella ledare måste, i kraft av sitt offentliga ansvar och den makt som givits dem av deras länders lagar, ofrånkomligen genomföra kontroversiella åtgärder. Därför är immunitetslagar nödvändiga för att skydda dessa ledare när de utför sina offentliga uppdrag, sade Stephen Gregory. Emellertid kan inte samma lagar användas för att skydda dem som godtyckligt missbrukar sin makt och position för att genomdriva tortyr och folkmord. Sådana handlingar kommer inte av den makt som givits dem av staten. De är därmed individuella, personliga handlingar, som inte skyddas av immunitetslagar

Efter att ha lyssnat till argumenten skall nu de tre domarna i det 7:e distriktets panel ta ställning i ärendet.

Beslut väntas inom de närmaste månaderna.

AGERA NU

I FOKUS