FN:s tortyrrapportör uppmärksammar Kina och Falun Gong inför planerad Kinaresa

NEW YORK (FDI): FN:s särskilda tortyrrapportör, Theo van Boven, planerar att resa till Kina i slutet av juni. I sin senaste rapport uppmärksammar han den tortyr av Falun Gong-utövare som pågår i landet.

Av de 115 länder som den 420-sidiga rapporten omfattar, upptar Kina i särklass störst utrymme. Bland de drygt 130 fallen av tortyr och övergrepp som rapporteras från Kina har ungefär 100 utförts mot Falun Gong-utövare.

Rapporten publicerades den 23 mars 2004 och överlämnades till FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genève. Den är en sammanfattning av kommunikationen mellan rapportören och olika regeringar rörande misstänkta tortyrfall och blixtaktioner under 2003.

Enligt rapporten skrev rapportören Theo van Boven till den kinesiska regeringen åtminstone sex gånger under 2003.

I ett brev daterat den 4 juni 2003 informerade han den kinesiska regimen om att han hade kännedom om att en herr Xiao “rapporterades vara satt i en så kallad ’vattenfylld fängelsehåla’ (water dungeon).” En tortyrmetod i vilken en person låses in naken i en järnbur med piggar på alla sidor. Buren sänks sedan ned i smutsigt vatten upp till offrets bröst eller hals i ett fullständigt mörkt rum. Personen kan hållas inspärrad i buren i dagar och ibland veckor och tvingas uträtta sina behov i vattnet.

– Rapporten är inte fullständig, och många tortyrfall kan saknas i den, sade en person vid rapportörens kontor. Den har sammanställts efter bearbetning av information från olika frivilligorganisationer (NGO:s).

En sådan organisation är Falun Gongs arbetsgrupp för mänskliga rättigheter. Enligt arbetsgruppens talesman, Chen Shizhong, har organisationen mottagit tiotusentals rapporter om tortyr av Falun Gong-utövare i Kina under de senaste åren och har låtit rapportören ta del av flera tusen av dessa.

Fallen innefattar svår misshandel, piskning med giftig hampa, upphängning i handlederna, förvägrande av mat och sömn, duschning med extremt kallt eller varmt vatten, elchocker på känsliga kroppsdelar från elbatonger med stark spänning samt sexuella övergrepp med käppar.

I sina svar till rapportören erkänner den kinesiska regimen att många fängslade personer har dött plötsligt, men hävdar också gång på gång att ”anklagelserna om tortyr och felaktig behandling är ogrundade."

Att undersöka dessa anklagelser är det huvudsakliga syftet med rapportörens resa till Kina. Om den genomförs kommer det att bli den särskilde tortyrrapportörens första FN-uppdrag i Kina. Flera tidigare försök har misslyckats på grund av att den kinesiska regimen i sista minuten ändrat villkoren för resan.

Även om den kinesiska regimen denna gång inte gör några ändringar i sista minuten så är Falun Gong-utövaren och tidigare tortyroffret Zhao Ming orolig över huruvida rapportören verkligen tillåts att ostört inspektera fånginrättningarna. Han säger att den kinesiska regimen tidigare effektivt har lyckats reducera inspektionerna till att bara vara föga mer än guidade turer genom att gömma misshandlade fångar och dölja andra bevis på missgreppen under tiden som besöken varat.

Andra offer för tortyr i Kina som nämns i rapporten är tibetaner, HIV/AIDS-aktivister och personer som arresterats för att offentligt ha utryckt sina åsikter i olika ämnen.

AGERA NU

I FOKUS