Ny bok avslöjar den komplott genom vilken de kinesiska ledarna skulle ”utrota Falun Gong” över hela världen

Efter ett drygt års efterforskningar har en ideell organisation i Boston publicerat en bok som med många citat från kinesiska regeringsdokument och källor, dokumenterar omständigheterna i den förre kinesiska ledaren Jiang Zemins kampanj för att utplåna Falun Gong i Kina och i resten av världen.

– Tänk om det hade funnits en bok som hade dokumenterat Hitlers planer och de grymheter han begick i Europa medan de fortfarande pågick, säger John Jaw, ordförande i World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), som har publicerat boken.

Han fortsätter:

– Vad hade det inneburit för dessa brottslingar och deras offer om ett sådant dokument hade funnits redan då? Hur många liv hade kunnat räddats?

Boken Investigation Reports in the Persecution of Falun Gong, publicerades den 12 juni. Den redogör grundligt för hur förföljelsen av Falun Gong går till i Kina. En kampanj som många människorättsadvokater kallar ett folkmord.

Från dagarna innan förföljelsen inleddes i juli 1999 fram tills idag visar Investigation Reports på omständigheterna kring Jiangs komplott för att utplåna Falun Gong. Den citerar många hemliga dokument däribland två stycken från Jiang själv: ”Brevet från Jiang Zemin till medlemmarna i Politbyråns ständiga kommitté och andra berörda ledare” från 26 april, 1999 samt ”Jiang Zemins tal vid centrala politikbyråns konferens rörande upptrappning av hanterandet och lösandet av Falun Gong-frågan” daterat 7 juni, 1999.

Investigation Reports gräver fram den infrastruktur som skapades av Jiang för att utföra utplåningskampanjen, propagandan som genomsyrat den statsstyrda median för att påverka den allmänna opinionen och utnyttjandet av det kinesiska utbildningssystemet för att indoktrinera barn mot Falun Gong. Boken redogör också för det inre arbetet i den hemliga 610-byrån, som Jiang startade för att genomföra kampanjen mot Falun Gong och utnyttjandet av rättssystemet, blockering av internet och ett omfattande påtryckningssystem för att pressa medarbetare, vänner och familj till att ta avstånd från utövare. Boken analyserar det landstäckande systemet för hjärntvätt och tortyr som används mot Falun Gong-utövare och de som stöder dem.

Inkluderat i Investigation Reports finns en specialundersökning av den arrangerade självbränningen på Himmelska Fridens torg i januari 2001. Kinas statsstyrda media avsåg att vända allmänheten mot Falun Gong genom att hävda att ”fanatiska” Falun Gong-utövare tände eld på sig själva. Investigation Reports för fram en omfattande bevisning som visar att händelsen var arrangerad av regimen själv.

– Denna bok kommer med all säkerhet att bli en av de mest fruktade böckerna hos Jiang och hans krets i Kina under många år framöver, säger John Jaw.

Den nya publikationen kan laddas ned på engelska gratis från: www.upholdjustice.org under avdelningen ”Senaste WOIPFG reports.”

AGERA NU

I FOKUS