Domare har gett klartecken för rättegång mot Kinas förra utbildningsminister Chen Zhili i Tanzania

TANZANIA: Den historiska rättsprocessen mot Chen Zhili, medlem i Kinas rådsförsamling, har tagit ett stort steg framåt. Ett preliminärt domslut i Dar Es Salaam den 3 augusti var till fördel för de etiopiska Falun Gong-utövare, för vilka advokater driver ärendet.

Genom domarens beslut har den civilrättsliga processen avslutats och ett brottmål kan inledas. Fallet flyttas just nu över till det statliga chefsåklagarämbetet.

Rättsprocessen inleddes som ett civilmål genom en affidivit (skriftlig rättslig försäkran) som lämnades in 19 juli. Affidaviten anför mord och tortyr av kinesiska lärare och elever som utövar Falun Gong. Chen var utbildningsminister i Kina mellan 1998-2003, en period då minst 61 lärare och elever dödades för att de utövde Falun Gong.

Chen Zhili inställde sig vid domstolen den 19 juli, vilket markerar det första tillfälle då en kinesisk ämbetsman med ansvar för förföljelsen personligen infunnit sig till någon av de rättsprocesser som inletts i flera länder.

Bakgrund:

Chen Zhili höll möten för att personligen föra ut Jiangs order och utfärdade dokument i egenskap av utbildningsminister. Hon utvecklade metoder som påminner om kulturrevolutionen, med order till all personal inom lärarkåren, skolledningar samt studerande inom alla nivåer inom utbildningssystemet att ta avstånd från Falun Gong. Hon tvingade alla att se på förtalande propagandafilmer och att skriva på petitioner mot Falun Gong. Vidare gav hon direktiv till utbildningsministeriet att ställa samman undervisningsmaterial och prov som innehöll anti-Falun Gong-material. Förföljelsen av Falun Gong har implementerats inom alla utbildningsområden, från grundskola till universitet och även vid dagis – och saknar motstycke i världen vad gäller omfattning och de metoder som använts.

Chen använde anti-Falun Gong-program som producerats av CCTV (Kinas stats-tv) som studiematerial i skolor för att väcka fientlighet hos blivande lärare och åstadkomma långsiktig sinneskontroll.

De dokumenterade brotten kan delas in i följande kategorier:

1. Fysisk och mental tortyr av lärare och elever som utövar Falun Gong

2. Ingjutande av hat och utnyttjande av ungdom för att etablera en massrörelse mot Falun Gong

3. Användning av nationella resurser som avsatts till utbildning för att förtrycka och förtala Falun Gong

4. Utvidgning av förföljelsen till omvärlden

Detaljerade rapporter:

http://www.flgjustice.org/report/Reports_TextOnly.zip

http://www.flgjustice.org/report/Reports_withPictures.zip

För mer information:

Serene Feng, +27 82-8582050 (i Afrika)

John Nania, +1 612-237-3232 (i Nordamerika)

AGERA NU

I FOKUS