En bild kan rädda tusentals liv

2004-08-27 Tortyr

Förstummande bilder på utmärglade Falun Gong-utövare

– påkallar världens uppmärksamhet

Till vänster en bild på 32-åriga Wang Xia innan förföljelsen av Falun Gong började i Kina. Efter två år av upprepad tortyr och misshandel väger Wang bara 20 kilo och hennes tillstånd är kritiskt.

1999–2000 visade internationella medier bilder på poliser som brutalt grep Falun Gong-utövare på Himmelska fridens torg. Men när händelserna blev vardagsmat och mindre sensationella, försvann de från de internationella dagstidningarna och tv-programmen.

Trots ett intensivt nyhetsflöde är det många människorättsliga och humanitära katastrofer som skyms av det som för dagen toppar nyhetstablåerna. Eftersom förföljelsen av Falun Gong sällan nämns i nyheterna har många kommit att tro att brutaliteten mot Falun Gong-utövare också har upphört.

Ingenting kan vara längre från sanningen. Brutaliteten har bara flyttat bort från allmänhetens åsyn, in bakom koncentrationslägrens väggar.

Det är hög tid att media visar världen bilderna på vad som just nu händer Falun Gong-utövarna i Kina.

Wang Xia (bilden ovan) sändes till ett mongoliskt tvångsarbetsläger enbart för att hon öppet talade till människor om Falun Gong. Efter att ha inlett en hungerstrejk för att protestera mot fångenskapen och övergreppen injicerades hon med okända droger, chockades med elbatonger, blev upphängd och misshandlad. Denna kvinna som tidigare vägde 55 kilo väger nu 20 kilo och pendlar mellan vakenhet och medvetslöshet.

Zhang Zhong greps och torterades för att ha försökt exponera människorättsbrott via statsstyrd tv.

Zhang Zhong (bilden till vänster) greps 2002 för att han försökte exponera Jiang Zemins förföljelse och propagandan som understödjer den genom att ansluta utrustning till ett kabeltv:s distributionsnät för att visa program om människorättsbrotten mot Falun Gong-utövare i Kina. Zhang sattes i bojor, hängdes upp och blev stucken med nålar tills han kräktes blod. Till följd av tortyren blev han oförmögen att kunna smälta någon mat och kräks upp det han äter. Han har blod i urinen och har bara kunnat tömma tarmen fyra gånger under de senaste sex månaderna.

Låt världen se

Den kinesiska regimen fortsätter att vägra ta emot internationella inspektioner. Reportrar, människorättsaktivister och många andra orädda människor i Kina som har försökt exponera övergreppen som äger rum i arbetslägren skickas sedan själva dit.

Det finns inga foton inifrån dessa arbetsläger, som det finns från till exempel Iraks Abu Ghraib-fängelse. Många foton har dock tagits på tortyroffer sedan de skickats hem för att dö.

Vart och ett av dessa fotografier har tillkommit med risk för de inblandades liv. Genom att visa upp det som förövarna inte vill ska bli synligt för världen, kan varje bild rädda liv.

Efter fem års förföljelse och dödstal som sannolikt ligger på åtskilliga tusen, ber vi världens medier:

Låt världen med egna ögon se vad som händer med Falun Gong-utövarna i Kina.

AGERA NU

I FOKUS