Rättsprocess inledd mot hög kinesisk ämbetsman i Spanien

Anklagas för tortyr och folkmord

Den 2 september lämnades en stämningsansökan in till spansk domstol mot den kinesiska ämbetsmannen Jia Qingling, medlem av Politbyrån. Han anklagas för folkmord och tortyrbrott mot utövare av Falun Gong i Peking.

Jia Qinglin som inledde ett officiellt besök i Spanien den 3 september, anklagas för allvarliga brott mot mänskligheten, begångna under den brutala förföljelsen av Falun Gong-utövare, medan han tjänstgjorde som ordförande i Pekings Partikommitté, från 1999 till november 2002.

Målsägarna bakom stämningsansökan är 15 Falun Gong-utövare, som personligen, eller indirekt har drabbats genom att deras familjemedlemmar blivit förföljda i Peking, under under den tid som Jia Qinglin hade sin befattning.

Den anklagade är en av de inom Kinas ledarskap som är kända för att ställt sig bakom och befrämjat förföljelsen av Falun Gong och öppet ha stött folkmordet mot Falun Gongs utövare i Kina.

Hans förehavanden har undersökts av WOIPFG, (Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong), som har funnit att Jia Qinglin gav sitt fulla stöd till kampanjen med förföljelse av Falun Gong, som den 20 juli 1999 startades av Kinas förre ledare Jiang Zemin. Vid många tillfällen tackade och lovordade han de som var direkt inblandade i förföljelsen.

Wang Lixuan, en mor och hennes åtta-månaders son Meng Mao

Under Jia Qinglins ämbetstid ägde oräkneliga övergrepp mot Falun Gong-utövare rum. Dessa dödsfall innefattar Wang Lixuan, en mor och hennes åtta-månaders son som båda torterades till döds. Han är också direkt ansvarig för olagliga fängslanden av Falun Gong-utövare i Peking.

Eftersom Jia Qingling har anklagats för folkmord, kan han inte hävda diplomatisk immunitet i Spanien.

AGERA NU

I FOKUS