Domstol i USA hävdar immunitet för Kinas förre ledare inför anklagelser om folkmord och tortyr

Advokat Terri Marsh: “Immunitet är inte straffrihet, vi kommer att överklaga till Högsta domstolen”

Appellationsdomstolens bekräftelse av ett tidigare beslut i folkmordsfallet mot Jiang Zemin var påfallande tyst i frågan om immunitet. Terri Marsh som företräder målsägarna sade att de kommer att överklaga till USA:s högsta domstol.

WASHINGTON DC: Appellationsdomstolen vid domstolsdistrikt nr 7 bekräftade en distriktsdomstols tidigare domslut om immunitet för Kinas förre ledare Jiang Zemin, inför anklagelser om folkmord, tortyr och brott mot mänskligheten, begångna mot Falun Gong-utövare i Kina. (relaterat)

I sitt utslag sade domstolen att den inte var ”oförstående inför de överklagandes begäran” och syftade på uppfattningen hos justitiedepartementets representant som under sin muntliga framställning i ärendet kallade förföljelsen av Falun Gong för avskyvärd.

Advokaten Terri Marsh, som företräder målsägarna kommenterar:

– ”[Förre ledaren] Jiang Zemin åtnjuter inte immunitet under USA:s lag eller under de internationella normer som skapats i kölvattnet efter Nürnberg och som bekräftats och åter bekräftats av nationella och internationella domstolar över hela världen.

Målsägarna kommer att lämna in ett överklagande till USA:s högsta domstol och om så krävs till (FN:s Kommission för mänskliga rättigheter.

Rättsliga argument för folkmord

Appellationsdomstolen uttryckte sin ståndpunkt den 8 september 2004. Domstolen bekräftade distriktsdomstolens ståndpunkt från den 12 september 2003, att trots att de har förståelse för de klagandes begäranden, så anser de att detta är ett ärende som det verkställande utskottet ska effektuera genom diplomatiska kanaler, hellre än genom ett domstolsutslag. Deras beslut avslutades med: ”Framgång beror på diplomati, inte på amerikanska domstolar”.

Generellt sett var domstolen tyst om praktiskt taget alla immunitetsrelaterade frågor, inkluderat, som Terri Marsh uttryckte i målsägarnas briefing och muntliga framställan, avseende principen “immunitet är inte straffrihet”. Även bortsett från beslutet i Storbritanniens överhus i Pinochetfallet, eller det aktuella Pinochetfallet i Chile eller i ICJ:s avgörande utslag i Belgien mot Kongo, som alla stödjer icke-immunitet för tidigare statsöverhuvuden, så gäller principen om icke-immunitet för Jiang Zemin under USA:s lag som tydligt säger att "anklagelser om en diktators tortyrhandlingar, avrättningar och försvinnanden... är inte officiella handlingar... eftersom tjänstemannen inte utför den verksamhet som han sattes till makten för att göra”. (Hiliao mot Marcos, 25F. 3d 1477). Dock är inte frågan huruvida Jiang Zemin använde sin formella position för att begå brottsliga handlingar, utan huruvida de gjordes på Jiang Zemins vägnar och inte på Kinas (USA mot Noriega, 746F. Supp 1506, 1522).

Som angivits i målsägarnas pläderingar finns det rikligt med bevis som visar att Jiang iscensatte förföljelsen av Falun Gong för personlig vinning. CNN:s Kinaanalytiker Willy Lamm skrev: ”Jiang har mobiliserat en massrörerelse som minner om Maoeran mot ...Falun Gong... och den allvarligaste kritiken som riktats mot Jiangs hantering av Falun Gong är att han verkar utnyttja massrörelsen för att främja lojaliteten mot sig själv.”

I sin avslutning sade Terri Marsh:

– Självständighetsdeklarationen säger att alla människor är givna av sin skapare de omistliga rättigheter som innefattar inte bara trosfrihet, utan också rätten att vara fri från tortyr. Jurister i USA och över hela världen kommer att fortsätta att lämna in stämningsansökningar mot Jiang Zemin och andra medansvariga tills Jiang Zemin ställs inför rätta.

AGERA NU

I FOKUS