Inbjudan – Pressmöte om rättsprocesser mot Jiang Zemin i Sverige samt levande anti-tortyrutställning

2004-09-16 Fysisk tortyr

Tid:

Tisdagen den 21 september 2004, kl. 13.00

Plats:

Mynttorget, Stockholm

Svenska Falun Gong-utövare och advokat Peter Bergquist förbereder i samarbete med internationella människorättsadvokater som Georges-Henri Beauthier, Belgien och William Bourdoun, Frankrike, rättsliga åtgärder i Sverige mot Kinas före detta statschef Jiang Zemin och andra ansvariga i förföljelsen av Falun Gong för mord, tortyr och människorov.

En levande anti-tortyrutställning ordnas i anslutningen till pressmötet. I den gestaltar aktörer övergreppen som sker mot Falun Gong-utövare i kinesiska arbetsläger och fängelser.

Anti-tortyrutställning pågår mellan kl 11 och 17.

I samband med pressmötet kl 13 finns tillfälle för intervjuer med advokat Peter Bergquist och andra närvarande.

Kontaktpersoner:

Peter Bergquist: 08-798 62 00, mobil 070-438 74 38

Malin Nordstrand: mobil: 073-590 11 29

Katarina Hall: mobil: 070-325 54 13

Chowa Choo: 031-40 59 98, mobil: 070-540 59 98

Bakgrund:

I drygt fem år har förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina pågått med fruktansvärda följder för miljontals oskyldiga människor som endast vill utöva Falun Gong i fred.

Falun Gong är en snabbt växande folkrörelse med rötter i traditionell qigong. I slutet av 1998 rapporterade den statliga kinesiska median att antalet utövare var mellan 70 och 100 miljoner, vilket översteg antalet medlemmar i det kommunistiska partiet. Dåvarande statschefen Jiang Zemin ansåg irrationellt att detta utmanade hans maktposition, därför förbjöd han Falun Gong i juli 1999. I egenskap av statschef, överbefälhavare och partikommitténs generalsekreterare har han planlagt, beordrat och genomdrivit en kampanj för att "utrota Falun Gong".

Han bildade en Gestapo-liknande organisation, den s.k. 610-byrån, för att med tvång, våld och skrämsel terrorisera oskyldiga människor, deras familjer, vänner, kollegor, arbetsgivare och bekanta. Exempelvis har kvinnor utsätts för våldtäkter och tvångsaborter, barn berövats sina föräldrar och möjligheten till skolgång och många har tvingats lämna sina hem. Det finns inget rättskydd för Falun Gong-utövare. Hela rättssystemet i Kina påverkas av förföljelsen. Till exempel får försvarsadvokater inte ta sig an rättsfall som rör Falun Gong-utövare – skulle de försöka så drabbas de själva av förföljelse.

Förföljelsen pågår fortfarande och antalet dokumenterade dödsfall av tortyr i polisförvar är nu 1047 personer, men enligt obekräftade källor har flera tusen utövare dödats. Hundratusentals har sänts till arbetsläger, fängslats och kvarhålls i häkte utan rättegång. Tusentals har internerats på mentalsjukhus i likhet med det som hände i det forna Sovjetunionen.

Rättsprocessen förbereds för att förföljelsen ska få ett slut. Falun Gong-utövare har utsatts för enorma lidanden. De som har dödats kan aldrig återfå sina liv men vi vill att förövarna åtminstone ska veta att de har gjort fel. Sverige blir inte ensamt om att driva processer. Liknande processer har startats i Tyskland, Frankrike, Finland, Belgien, USA, Australien, Spanien m.fl. länder.

AGERA NU

I FOKUS