Pressmöte i Stockholm om rättsprocess

Chowa Choo, Peter Berquist och Helena Bargholtz

Den 21 september 2004, hölls en presskonferens i Stockholm som tillkännagav att Falun Gong-utövare i Sverige förbereder rättsliga åtgärder mot Kinas förre statschef Jiang Zemin och andra ansvariga för förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina.

Under pressmötet informerade utövare och advokat Peter Bergquist om rättsprocessen mot Jiang Zemin och andra medansvariga, med anklagelser för brotten mord, tortyr och människorov, gentemot utövare av Falun Gong i Kina.

Peter Bergquist förbereder processen i samarbete med internationella människorättsadvokater som Georges-Henri Beauthier, Belgien och William Bourdoun, Frankrike.

I samband med pressmötet hölls även en levande anti-tortyrutställning. I den åskådliggjorde aktörer övergreppen som sker mot Falun Gong-utövare i kinesiska arbetsläger och fängelser.

Under pressmötet talade utöver advokat Peter Bergquist:
Malin Nordstrand, moderator vid pressmötet
Hans Bengtsson, representant från Falun Gong Informationscenter
Chowa Choo, från Svenska Föreningen för Falun Dafa och
Helena Bargholtz (fp), riksdagsledamot och ledamot i Europarådet.

Läs talen här

Representanten för Falun Gong Informationscenter vidarebefordrade hälsningar från Amnestys svenska sektion och läste upp några utdrag ur Amnestyrapporterna 2003 och 2004.

Svenska Föreningen för Falun Dafas tal tog upp bakgrunden till varför rättsliga processer förbereds i Sverige mot Kinas f.d. statschef Jiang Zemin och hans medhjälpare i förföljelsen av Falun Gong.

Helena Bargholtz (fp) som i sitt arbete särskilt fokuserar på frågor som rör mänskliga rättigheter avslutade sitt tal med lyckönskningar och orden “jag beundrar Falun Gong-utövare och inte minst de utövare som utsätts för förföljelse i Kina.”

Flera svenska riksdagsmän fick tillfälle att se utställningen och många förbipasserande stannade till för att få information om förföljelsen av Falun Gong i Kina. TV-team, nyhetstidningar och en radiostation närvarade under pressmötet för att göra reportage och få intervjuer.

AGERA NU

I FOKUS