Psykiatrisk tortyr – inte "feldiagnostisering"

2004-09-28 Psykisk tortyr

"Det har begärts att vi ska se det som en politisk uppgift... vi har spärrat in dessa Falun Gong-utövare på liknande sätt som den politiska säkerhetstjänsten gör"  – En läkare vid en kinesisk psykiatriavdelning

Shi Bei (49) och Ma Xinxing (40) dödades då de hölls inspärrade på psykiatriska institutioner. En undersökning av över 100 mentalsjukhus i 15 kinesiska provinser, visade att 83% av dem hade internerat Falun Gong-utövare – över hälften av institutionerna medgav att de hade spärrat in Falun Gong-utövare, som inte hade några symptom på psykiatrisk sjukdom – med enda syftet att få dem att ge upp sin utövning av Falun Gong. (summary report)

LOS ANGELES. Övergreppen på Falun Gong-utövare på psykiatriska institutioner är utbredda, pågående och statssanktionerade, säger China Mental Health Watch (CMHW) och dess moderorganisation Världsorganisationen för undersökning av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG).

”Den psykiatriska behandlingen av Falun Gong-utövare i Kina är såväl systematisk och avsiktlig” säger organisationerna i ett gemensamt uttalande. (full statement).

Enligt en undersökning i år från WOIPFG har en majoritet av Kinas mentalsjukhus medgivit att de “fängslat Falun Gong-utövare som inte hade några symptom på psykiatrisk sjukdom, enbart för att transformera dem." (report)

Organisationerna har agerat utifrån ett uttalande från i maj från World Psychiatric Organisations (WPA) ordförande Aahmed Okasha och ordföranden för Chinese Society of Psychiatric (CSP) Zhou Dongfeng. I uttalandet sägs CSP ha funnit att ”felaktiga diagnoser” lett till felbehandling av Falun Gong-utövare.

Uttalandet är första gången som en officiell kinesisk organisation har erkänt att felbehandling av Falun Gong-utövare äger rum på psykiatriska vårdinrättningar i Kina.

Falun Dafa Informationcenters talesman i USA, Lewi Browde, säger att medgivandet är en påminnelse om betydelsen av påtryckningar från WPA och det internationella samfundet.

Inte desto mindre, säger han att:

– Kinas ledning och CSP tar fortfarande inte ansvar för det som har visat sig vara systematiska övergrepp på Falun Gong-utövare på mentalsjukhus. Detta om något borde än mer påkalla ett stopp på tortyren och fordra att CSP fogar sig efter WPA:s undersökningsdirektiv.

CSP ej samarbetsvillig – rättar sig efter partilinjen

Efter en rapport i augusti 2002 om att personal på psykiatriska vårdinrättningar används för att tortera mentalt friska Falun Gong-utövare, antog WPA en resolution som krävde att Kina skulle tillåta oberoende undersökningar. Trots att CPA är medlem i WPA, förkastade de resolutionen och sa att de inte skulle tillåta direkta möten med [intagna] Falun Gong-utövare.

Två år senare har WPA ännu inte kunnat göra någon undersökning, vilket föranleder frågan om möjligheten att kunna nå en överenskommelse om undersökning, utan att först mer omfattande och ingående granska övergreppen som sker i Kina.

Browde säger att SARS är ett exempel på den kinesiska regeringens hyckleri och halvsanningar. Efter press från internationell media och världshälsoorganisationen WHO våren 2003, medgav regeringen att antalet SARS-fall var underrapporterade. Istället för att vara öppna och ge världen korrekt information, fortsatte man emellertid att mörklägga. Journalister som rapporterade om nya fall hålls fortfarande fängslade – även den välkände läkaren som först exponerade skandalen har förbjudits att tala med media och hålls internerad.

"Att säga att den psykiatriska tortyren skulle bero på 'utbildnings- eller kompetensbrister hos personal', är som att säga att de 1047 som bekräftats ha mist livet i händerna på polis, skulle bero på sådana brister," säger Browde. "Det bortser från det faktum att Kinas före detta högste ämbetsman offentligt sa att 'inga metoder är för extrema för att utplåna Falun Gong' – som en följd har tortyren av Falun Gong-utövare varit omfattande under de senaste fem åren."

CHMHW säger samtidigt att som en organisation under kommunistpartiets kontroll, kan inte CSP vara oberoende och tala fritt.

"Under Jiang Zemins ledning organiserade partiet en systematisk kampanj för att utplåna Falun Gong och CSP har som organisation inget annat val än att bli en del av denna kampanj, sägs i ett brev från CHMHW. "Detta är den enda anledningen till de systematiska övergreppen inom psykiatrin på Falun Gong-utövare i Kina."

"Feldiagnos" föreskriver tortyr som behandling?

I juni 2000 rapporterade Washington Post berättelsen om Su Gang. Den unga dataingenjören och Falun Gong-utövaren hade rest till Peking för att protestera mot bannlysningen av Falun Gong och fördes av polis till ett mentalsjukhus. Där gav "läkare två gånger om dagen Su injektioner med okänt innehåll. En vecka senare kunde han varken äta eller röra sina lemmar normalt. Den tidigare friske unge mannen avled den 10 juni av hjärtproblem."

CHMHW åberopar användningen av extremt höga doser av nervskadande medel, sömnberövande och användning av mycket otäcka elchocker för att tortera Falun Gong-utövare, inom psykiatriska inrättningar.

Sådan tortyr, säger CHMHW, "har inget att göra med brister eller standarden inom psykiatrin [som CSP hävdar]... Detta är inga normala procedurer inom psykiatrin, som kontinuerligt används mot just de som praktiserar Falun Gong."

En undersökning av WOIPFG om över 100 kinesiska vårdinrättningar inom psykiatrin, tidigare i år, avslöjade att de flesta, genom politisk press, tvångsinternerar Falun Gong-utövare.

"Transformering är ingen psykiatrisk term," enligt WOIPFG-rapporten. Istället "innebär det att utövaren ger upp sin övertygelse till förmån för den totalitära statens nuvarande övertygelse."

Behandlingens "framgång" mäts utifrån om utövaren fördömer och tar avstånd från Falun Gong eller inte.

Över 1000 Falun Gong-utövare antas ha tagits in på mentalsjukhus. "Dessa över 1000 mentalt friska Falun Gong-utövare... har fått möta inhumana övergrepp – inte vård," uppger uttalandet från WOIPFG-CHMHW.

Poliser har blivit psykiatriker?

Så tidigt som år 2000 skrev Robin Munro i Columbia Journal of Asian Law, att "en strid ström av rapporter, visar att många Falun Gong-utövare med våld sändes till mentalsjukhus av säkerhetsmyndigheterna."

Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights in China och USA:s utrikesdepartements avdelning för International Religious Freedom, har också rapporterat om övergrepp på Falun Gong-utövare. AIDS och 4-juniaktivister har på liknande sätt sänts till mentalsjukhus, utifrån politiska skäl.

Munro benämnde det som "en oroande repetition av de omfattande och godtyckliga övergreppen som ägde rum under kulturrevolutionen."

Browde instämmer och tillägger att "arbetet som organisationer såsom WPA gör är så viktigt och vi vill uppmuntra dem att fortsätta att utöva påtryckningar mot deras kinesiska motsvarigheter, för att få ett slut på den förfärliga tortyren av Falun Gong-utövare, som fortsätter vid kinesiska psykiatriska kliniker.

AGERA NU

I FOKUS