USA:s representanthus antar resolution som fördömer den kinesiska statens förtryck av amerikanska Falun Gong-utövare

Kinesiska statsagenter utpekade för trakasserier, våld och ”spridande av lögner i USA”

I måndags den 4 oktober antog USA:s representanthus enhälligt resolution 304 (läs resolutionen), som fördömer)den kinesiska regimens förtryck av Falun Gong i Kina och i USA.

Ileana Ros-Lehtinen som presenterade resolutionen sade:

– Denna resolution fokuserar på rapporter och undersökningar om användning av rädsla, hotelser och förtryck, ofta kopplat till våld, just här, innanför vårt eget lands gränser.

Resolutionen refererade till fall där den kinesiska regimens agenter riktat in sig på ämbetsmän, invånare och medborgare, från New York till San Francisco och uppmanar den kinesiska regimen att omedelbart sluta inkräkta på grundläggande friheter i USA. Den slår fast att Folkrepubliken Kinas regering skall: ”upphöra att utnyttja det diplomatiska uppdraget i USA för att sprida lögner om Falun Gong”.

Resolutionen kräver också frigivning av samvetsfångar och ett slut på förföljelsen av Falun Gong i Kina. Den uppmanar Kinas styrande att: visa sin villighet att följa de internationella normerna om tros-, yttrande och föreningsfrihet”.

75 kongressmedlemmar stod bakom resolutionen och sex representanter talade i måndagskvällens House Floor-debatt (läs debatten).

– Vi kommer inte att förhålla oss passiva när ni kränker rättigheterna för de invånare och medborgare som utövar Falun Gong. Varje störning av yttrandefriheten i vårt land kommer att resultera i utvisning av dem som deltar i sådana handlingar, sade Ros-Lethionen.

En av resolutionens författare, Lynn Woolsey från Kalifornien, sade:

– Kinas diplomater […] har aktivt deltagit i trakasserier och förföljelse av Falun Gong-utövare här i USA. Hon hänvisade också till den amerikanske medborgaren Charles Lee:

– Han hålls fängslad och torteras i kinesiskt fängelse sedan han fördes bort den 22 januari 2003.

Debattens sista inlägg gjordes av Frank Pallone från New Jersey:

– Falun Gong är en fredlig, opolitisk rörelse som står för icke-våld och meditation. Jag kommer att vara fortsatt engagerad i uppgiften att göra det tryggt att utöva Falun Gong i alla jordens länder.

Resolution 304 avslutas med att USA:s justitieminister ska undersöka rapporter om att kinesiska konsulattjänstemän har begått olagliga handlingar mot Falun Gong eller lokalt valda tjänstemän i USA och besluta om lämpliga åtgärder. Den bestämde också att lokala tjänstemän skall rapportera fall av trakasserier eller påtryckningar från kinesiska agenter till kongressen, justitieministern eller utrikesministern.

AGERA NU

I FOKUS